Ἀποκάλυψις, Апокаліпс, Apocalypse I - UKRAINIAN
doniouri  15/10/2010 08:54
--
koslovskii.org.ua
Rev. Iouri Koslovskii
Ivano-Frankivsk Theological Academy
Assistant Professor о. Юрій Козловський Івано-Франківська Теологічна Акадеімя Доцент Кафедри Філософії
Maranata     16/02/2011 17:39
Печать антихриста, яку собі люди дадуть на чоло або на праву руку, сьогодні легко реалізується через татуювання штрих-коду на тіло, або чіпу – носія ідентифікаційного номера людини. Використовування обидвох сьогодні плановано і невіддільно поєднане з ключовим електронним кодом 666.
Штрих-код людини або імплантований чіп буде необхідним для діяльності в соціальних структурах держави, в освіті, медицині, культурі, торгівлі, транспорті, банківській справі і т.д., тому що він буде носієм всіх потр… [More]
Similar media
03:56 In Honour of Our Lady and...
14,003 clicks 114 Postings