Zastavme genocídu menom potrat
michal144     02/11/2010 17:45
Modlitba o úctu k životu
Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľký dar života.
S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých. Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí … [More]
    auxtova likes this.         10/10/2014 05:42
Similar media
01:04:44 CESTA KRESŤANA Z MESTA ZKAZY NA VRCH SION
1,118 clicks     0 Postings
01:28:29 EDM
815 clicks     5 Postings