Боль после смерти абортом
Libor Halik     03/01/2011 18:22
2 свидетельства из Pamjat smertnaja (2009).
Samson1         28/08/2014 16:25
V knize "Uzdravení rodových kořenů" od věřícího psychiatra Kennetha Mcall který uzdravil spoustu lidí s duševních nemocí se zmiňuje, že pokud se stal potrat, třeba i samovolný, má se dítě aspoň zpětně duchovně pokřtít, hlavní věcí je, dát mu jméno, potom je Ježíšem přijat. Tyto nemoci byly způsobené vazbami, které rodově existují. Nemocný byl třeba uzdraven s těžké schizofrenie, když se odsloužila mše za zemřelého, který trpěl a vždy se za věcí skrýval nějaký vážný hřích v rodových kořenech. … [More]
    Stylita likes this.         28/08/2014 16:33
Marki         04/01/2012 08:59
alino         04/01/2012 08:02
Otče Libore,
skládam vám poklonu, jak ovládáte katolickou nauku a ctíte boží zákony. Souhlasím s vaším názorem.
-a to, že duše detí zosnulých bez krstu v dôsledku dedičného hriechu nedosiahnu odmenu v podobe blaženého videnia, ale zároveň nepodstupujú nijaký iný trest, lebo nespáchali žiadny osobný hriech.Toto bolo učenie cirkvi až do Druhého vatikánskeho koncilu. To, že Katechizmus Katolíckej cirkvi (1992) učí, že pokiaľ ide o deti zosnulé bez krstu, Cirkev ich môže iba zveriť Božiemu … [More]
Popel         04/01/2012 07:30
Myšlenka, že nevinní tvorové, kterým bylo ublíženo, někde nelidsky trpí, je myšlenka schizofrenika. Bez pardonu
Popel         04/01/2012 07:22
Děvče, nehul to tolik!
ľubica         15/01/2011 04:17
ODKAZ PRE KNAZA:
Kto mi postaví stráž pred ústa
a na pery mi (vtlačí) pevnú pečať,
aby som neprišiel pre ne k pádu,
aby ma jazyk nepriviedol do záhuby? /Sir 22,33/
Pre KOHO PRACUJETE, ked hlavu Rímsko - katolíckej Cirkvi znevažujte v očiach druhých ľudí? NA JEDNEJ STRANE STE ŠÍRITEĽOM KULTÚRY ŽIVOTA....... ALE NA DRUHEJ STRANE STE PROPAGÁRORMI KULTÚRY SMRTI, KEĎ VYSTREĽUJETE VEĽMI RAFINOVANÉ ŠIPY POCHYBNOSTÍ!!! AKO SA OPOVAŽUJETE NAPÁDAŤ A POSUDZOVAŤ ROZHODNUTIE SÚČASNÉHO SV.OTCA 'Ex Kathedra'… [More]
ľubica         08/01/2011 21:01
Prinášam vysvetlenie na túto veľmi citlivú tému z pohľadu KATOLÍCKEJ CIRKVI: Nádej na spásu pre deti, ktoré zomreli bez krstu
www.kbs.sk
CELÝ TEXT JE V SLOVENSKEJ SEKCIIvo worde [More]
Libor Halik         08/01/2011 19:03
ad lubica. Mluvil jsem v komentáři o posmrtném utrpení, nikoliv o utrpení, které zažívá miminko ještě za svého pozemského života. Tomu záhrobnímu posmrtnému utrpení dítěte se po 2.vatikánu už Bohužel nevěnuje pozornost. Přitom i zde je nutno dětem pomoci modlitbami, dobrými skutky, informováním o tomto posmrtném trápení za zděděné hříchy neočištěné svatým křtem ani vírou v Krista.
ľubica         08/01/2011 18:45
Na váš komentár pod videem:'
...popravených umělým potratem a jejich vysvobozování. Po 2.vatikánském koncilu se v Katolické církvi posmrtné utrpení uměle potracených dětí bere na lehkou váhu. V Pravoslavné církvi žádný 2.vatikánský koncil nebyl, a tak se mluví i o utrpení uměle potracených dětí po smrti a jejich vysvobozování z těchto muk.'
odpovedám:
www.kbs.sk
www.kbs.sk Tieto texty som umiestnila do slovenskej sekcie: Vysvetlenie Kongregácie pre náuku viery ohľadom umelého potratu www.tv-… [More]
Libor Halik         05/01/2011 15:37
Kristus řekl o zrádci Jidášovi, když ho prodal, že by pro něj bylo lepší, kdyby se ani nenarodil. O Jidášovi řekl také, že je synem zatracení, čili že bude navěky v pekle. Z toho plyne, že když někdo zemře bez pokání v osobním smrtelném hříchu, tak na tom bude mnohem hůř než ti, co se nenarodili - než ti co zemřeli potratem. Dle mého názoru ti uměle potracení trpí jako na tom videu. Ale je možno je vysvobozovat modlitbou a dobrými skutky. Uměle potracenými jsou i ti zabití (neuchycení v děloze)… [More]
Libor Halik         05/01/2011 09:19
Uměle potracené děti nejsou smírnými oběťmi. Na rozdíl od skutečné smírné oběti Krista, nejsou obětovány dobrovolně, ony naopak utíkají před chirurgickým náčiním potratáře, jak je na videozáznamech "Němý výkřik". Kristus se svými nadpřirozenými schopnostmi se nemusel nechat dát zajmout vojáky, On byl smírnou obětí za naše hříchy.
Uměle potracené děti nezemřely místo Ježíše Krista. On se narodil jen jednou v dějinách světa a místo něj byli zabiti maličcí chlapci do 2 let v Betlémě. Herodes si … [More]
Sidonius         04/01/2011 05:39
Lenko, s tzv. posmrtným křtem... no on je veliký rozdíl mezi smrtí jak ji chápe současná medicína a jak ji chápe katol. církev. Podle katolíků smrt nastvává až oddělením duše od těla, ke kterému dochází až po smrti fysické. Proto je dovoleno udělit křest či rozhřešení člověku, který sice fysicky již zemřel, ale jeho duše ještě se neoddělila od těla, což je lhůta asi 2 hodiny po fysické smrti.
P.S.: Díky otci Liborovi za překrásné svědectví.
Libor Halik         04/01/2011 04:34
Titulky: Svědkové vypráví, že potracené děti se také trápí po smrti. Jak jim pomoci? Mám tuto zkušenost: Začal jsem se modlit Žaltář (Žalmy) konkrétně za své bratříčky a sestřičky zavražděné mou matkou. Protože rozhovory o potratech jsem slýchal od dětství, začal jsem prosit: Milosrdný Hospodine Bože, buď milosrdným k mým bratrům a sestrám NEnarozeným, které byly zavražděny v lůně mé matky.Pokřti je v hloubce svého milosrdenství.Tak svými slovy jsem se modlil 1,2,3,4,5 dní. Otevírají se dveře. … [More]
Ambrož         04/01/2011 02:46
pošlu to svým kontaktům,nyní tu sedí mladá maminka,je nevyučená,ale říká starám se o své děti...holt někteří poslední nás předejdou do Království nebeského
Similar media
25:03 Pútnické miesto Turzovka
467 clicks     0 Postings
07:15 Naplněná proroctví
1,035 clicks     0 Postings