Záhrada Panny Márie 4/5
Melichar Stehlik  10/01/2011 09:37
Mariánske Kňazské Hnutie -don Stefano Gobbi na Slovensku, september 1996.