ATHET PIAN SHINTAW PAULU: ZPĚT ZE SMRTI
Ignac72     14/01/2011 04:49
Ježiš povedal: "Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Lk 24, 46-48
Ježiš pristúpil k nim a … [More]
51:44 Don's News and Comments
3,406 clicks     0 Postings