Ἀποκάλυψις, Апокаліпс, Apocalypse X - in UKRAINIAN
doniouri  18/02/2011 19:32
koslovskii.org.ua
Rev. Iouri Koslovskii
Ivano-Frankivsk Theological Academy
Assistant Professor
о. Юрій Козловський Івано-Франківська Теологічна Акадеімя Доцент Кафедри Філософії