Ἀποκάλυψις, Апокаліпс, Apocalypse X - in UKRAINIAN
doniouri     18/02/2011 19:32
koslovskii.org.ua
Rev. Iouri Koslovskii
Ivano-Frankivsk Theological Academy
Assistant Professor
о. Юрій Козловський Івано-Франківська Теологічна Акадеімя Доцент Кафедри Філософії
Similar media
01:30:18 5 Rozbitych Kamer - lektor PL.
2,115 clicks     0 Postings