Služba
Leo3340     12/03/2011 12:17
Boh Otec, každému z nás hovorí:
„Hľa, dnes ti predkladám život a šťastie i smrť a nešťastie.
Ak budeš poslúchať príkazy Pána,
svojho Boha, ktoré ti dnes dávam,
ak budeš milovať Pána, svojho Boha, kráčať po jeho cestách a zachovávať jeho nariadenia, …
[More]
Leo3340         04/07/2011 01:15
This posting has been cancelled by the author of the medium.
olinka         13/03/2011 06:15
Ježiš stojí vedľa nás nielen dnes, ale každý deň a ponúka nám svoje víťazstvo. Keď cítiš, že si v pokušení, obráť sa k tomu, ktorý na kríži zvíťazil nad hriechom. Uver, že Ježiš ti pomôže, a obstojíš v boji. Ten, ktorý to prisľúbil, zvíťazil a je verný!
Príď, Ježišu, a osloboď ma od pokušení, ktoré ohrozujú môj vzťah s tebou. Posilni ma svojou láskou, aby som dokázal bojovať a zvíťaziť.
Leo3340         13/03/2011 04:03
"Oslavujme Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky."
Tak hovorí jeden zo Žalmov ...
Nie je nič krajšie ako skutočne oslavovať Pána svojim každodenným životom.
Prajem všetkým čo sa tu zdielate a stretávate, aby vaša oslava Pána bola soľou pre vašich najbližších a celý tento svet. Aby váš život bol plný Ducha Svätého, pokoja, dobra a lásky … ... ...
[More]
olinka         12/03/2011 13:47
Leo braško,vdaka za krasne myšlienky,...
Pane,chceme plniť tvoju vôľu,daj nam silu aby sme vedeli,odpušťať a milovať aj nepriateľov,....
johnfrax         12/03/2011 13:00
Nie naša vôľa,Pane....