Dominica I. in Quadragesima - Communio
Lisi Sterndorfer     16/03/2011 10:04
Antyfona na Komunię Ps 90,4-5 Scapulis suis obumbrabit tibi, et sub pennis eius sperabis: scuto circumdabit te veritas eius. Piórami swymi cię okryje i pod skrzydła Jego się schronisz, wierność Jego za tarczę ci stanie.
holyrope 3         16/03/2011 12:22