Ἀποκάλυψις, Апокаліпс, Apocalypse XIII - in UKRAINIAN
doniouri     25/03/2011 10:32
koslovskii.org.ua
Rev. Iouri Koslovskii
Ivano-Frankivsk Theological Academy
Assistant Professor
о. Юрій Козловський Івано-Франківська Теологічна Акадеімя Доцент Кафедри Філософії
Similar media
01:30:18 5 Rozbitych Kamer - lektor PL.
2,131 clicks     0 Postings