Ἀποκάλυψις, Апокаліпс, Apocalypse XIII - in UKRAINIAN
doniouri  25/03/2011 10:32
koslovskii.org.ua
Rev. Iouri Koslovskii
Ivano-Frankivsk Theological Academy
Assistant Professor
о. Юрій Козловський Івано-Франківська Теологічна Акадеімя Доцент Кафедри Філософії