Meditació de quaresma
barcelonacristiana  25/03/2011 16:51
CARTES DOMINICALS (Diumenge, 27/03/2011)
El pecat és una realitat ben actual, i el temps de Quaresma és un moment per a recordar-ho i per prendre’n consciència. Jesús ha vingut a perdonar els pecats. Aquesta ha estat la principal missió del Fill de … [More]
04:38 hollywood v ersus catholicisms 1
4,183 clicks 0 Postings