El Sagrament del perdó
barcelonacristiana     10/04/2011 10:12
CARTES DOMINICALS (Diumenge, 10/04/2011)
La crida a la penitència i l'anunci del perdó dels pecats és un dels grans temes de la predicació de Jesús i dels apòstols. Això ja fou preparat per Joan Baptista, que predicava un baptisme com a signe de … [More]