Pôvod loretánskych litánií
StellaMARIA     08/05/2011 05:03
Prvý, doteraz známy nápev Loretánskych litánii, zložil Constanzo Porta, regenschori v Lorete a vydal ho v roku 1576. Tieto litánie sa spievali v loretánskom dóme na vigíliu a sviatok Panny Márie. Sixtus V. ich obdaril roku 1587 odpustkami v bulleRed… [Más]
Medios parecidos
03:08 Santa María Goretti - 6 julio
46,026 Visto     85 Anuncios