Pôvod loretánskych litánií
StellaMARIA     08/05/2011 05:03
Prvý, doteraz známy nápev Loretánskych litánii, zložil Constanzo Porta, regenschori v Lorete a vydal ho v roku 1576. Tieto litánie sa spievali v loretánskom dóme na vigíliu a sviatok Panny Márie. Sixtus V. ich obdaril roku 1587 odpustkami v bulleRed… [More]
Similar media
06:49 ✞ Pokrytectvo vo vzťahu k Bohu
1,413 clicks     0 Postings
01:39:30 Nebe existuje
21,287 clicks     3 Postings