Fátima - Portugal - Live
Interneto     13/05/2011 08:12
Chapel o Fatima - Live
Link: www.fatima.pt/capelinha.html
Public domain
OMGASELC         27/02/2012 02:02
Ave Maria
plena ets de grácia
el senyor es en vos
beneïda sou vos entre totes les dones
i beneït es el fruit del vostre ventre jesus; Santa Maria mara de Deu pregueu per nosaltres fills i filles de Déu, ara i en l'hora de la nostra victoria d'amunt el pecat la malaltia i la mort . x3
Devotament Jo Soc el que JO Soc I'M THAT I'M [More]
Similar media
01:29:05 Descubriendo Fátima
25,205 clicks     24 Postings