Pán je tvoja sila
Leo3340     19/05/2011 16:36
Milujem ťa, Pane, moja sila;
Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj.
Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem;
ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca.
Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála, a budem zachránený pred nepriateľmi.
[More]
Similar media
09:55 Errors in the New Mass.
2,228 clicks     31 Postings
01:19
Baby von Sonnen Flip
5,079 clicks     0 Postings
01:24
Fun
50,498 clicks     21 Postings