Litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II.
Leo3340     23/05/2011 11:07
Litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II.
Pane, zmiluj sa Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa Kriste, zmiluj sa
Pane, zmiluj sa Pane, zmiluj sa
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami Duch Svät… [More]
ľubica         04/06/2011 13:56
Úplne oddaný Márii,oroduj za nás
Otec Koncilu a vykonávateľ jeho odkazu,oroduj za nás
Upevňovateľ jednoty kresťanov a celej ľudskej rodiny,oroduj za nás
Horlivý ctiteľ Eucharistie,oroduj za nás
Neúnavný pútnik tejto zeme,oroduj za nás Misionár všetkých národov,oroduj za nás Apoštol zmierenia a pokoja,oroduj za nás Podporovateľ civilizácie lásky,oroduj za nás
♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥♥ DEO GRACIAS DEO GRAICIAS DEO GRACIAS ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥♥ [More]