02:40:03 Skutky apoštolov .PAUL.
1,949 clicks 0 Postings