Prorocké kázání Davida Wilkersona, Praha 2003
michal144     07/06/2011 04:43
Americký kazateľ David Wilkerson je autorom viacerých prorockých posolstiev.
Jedno hovoril aj v roku 2003 v Prahe:
"Boh prečistí svoju Cirkev od všetkého, čo ju znesväcuje.
On privedie svoj verný ľud do odpočinutia, kde sa už viac nebudú báť žiadneh… [More]
Samson1         05/05/2013 06:06
Co k tomu dodat? David Wilkerson je kazatel pod vlivem vnuknutí. Co víc si můžem přát, než očištěnou Církev a to podstatné, že Bůh dále nedá šlapat a znesvěcovat své Jméno.
TULÁK         07/08/2011 00:07
Dušane,co ty na to?Najde Pán na zemi víru?No není to pěkné kázání?