54:30 2013-11-06 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄ BAH
32,237 clicks 0 Postings