Apostle to the Apostles-Reflection for 7/22
Irapuato     22/07/2011 05:30
apostleshipofprayer on Jul 22, 2011 Reflection for 7/22/11
www.apostleshipofprayer.org
Irapuato         22/07/2011 05:32
Apostle to the Apostles-Reflection for 7/22
Similar media
01:28:11 Joshua
5,713 clicks     0 Postings
13:32
Introitus - Dominus fortitudo plebis
2,032 clicks     0 Postings
00:58
Papa Kid's
2,390 clicks     0 Postings
10:59 Johannes XXIII: the good Pope
4,961 clicks     0 Postings