Language Contact
clicks
4.9k

Modlitba duchovného svätého prijímania

Rádio Lumen - otec Pavol Jurčaga Odporúča sa tým, ktorí z akejkoľvek príčiny nemôžu prijať Eucharistiu, aby si vzbudili dokonalú ľútosť nad hriechmi, úmysel a mohli tak "duchovne" prijímať. Mnohí svätci z vlastnej skúsenosti dosvedčujú význam duchov… [More]

3  1.7k

Duchovné sv. prijímanie

Duchovné sv. prijímanie. Je malo známe. Definuje sa takto: «Prijímať duchovne znamená spojiť sa s Kristom prítomným v Eucharistii, nie však sviatostným prijatím, ale iba túžbou, ktorá vychádza z viery oživenej láskou.» Tridentský koncil hovorí o …