Dai adatg tgei che ti temas
Tina - 2     11/08/2011 06:54
Ina tema ei quella che nus vein bugen e savens. L'autra ei quella enviers Diu che sa gidar nus.
Sur Reto Nay - Sedrun, ils 11 d'uost 2011