Kľúč k Triumfu
Anton Selecký     12/09/2011 13:32
Dňa 15. septembra slávime štátny sviatok, a sviatok celého Slovenska - zasväteného Sedembolestnej Panne Márii. Úloha Panny Márie smerom k nám - bola pod Krížom ustanovená samotným Spasiteľom slovami "Hľa, Matka tvoja". Panna Mária vo svojich … [More]
    hasak likes this.         02/03/2014 18:21
Anton Selecký         13/09/2011 09:02
Anton Selecký         13/09/2011 06:34
Ešte dodatok: Film nenatočili ľudia ktorí sú na úvodných titulkoch, tí ho len dabovali, autori sú v záverečných titulkoch - len pre úplný obraz o situácii.
Basto         13/09/2011 05:51
A žádná odpověď na oprávněné námitky od Username?
johnfrax         12/09/2011 16:12
Ján Pavol II. a Spoluvykupiteľka
“Pápež Ján Pavol II. sa vyjadril aspoň šesťkrát o Márii Spoluvykupiteľke, pri niektorých vyjadreniach som bol prítomný osobne“, povedal otec biskup Pavol Hnilica vo svojej homílii 3. augusta. 1997 v Litmanovej).
webcache.googleusercontent.com/search [More]
johnfrax         12/09/2011 16:09
História zjavení Ide Peerdemanovej v Amsterdame
Citované z knihy Milosťou Božou zdobená od biskupa Pavla M. Hnilicu SJ a profesora Františka Vnuka.
Podstata zjavení
Titul Matka všetkých národov je často spájaný aj s ďalšími titulmi. Napríklad v zjavení z 31. decembra 1951 Panna Mária hovorila: „Matka všetkých národov stojí uprostred sveta pred krížom. Prichádza pod menom Spoluvykupiteľka, Prostrednica (Sprostredkovateľka) a Orodovnica. Pod týmito titulmi prejde do dejín mariológie“. A opäť 8. … [More]