Language Contact
clicks
2.2k

Sedembolestná Panna Mária-patrónka Slovenska

Obetovanie sa slovenského národa Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska ukrizovananekonecnalaskamilujemta.sk/wordpress O SLOVENSKÝCH MILOSTIVÝCH SOCHÁCH A OBRAZOCH SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE: [More]

Peter(skala) likes this. 

ľubica

ľubica
modlitba obetovania sa slovenského národa Sedembolestnej
aO SLOVENSKÝCHMILOSTIVÝCH SOCHÁCH A OBRAZOCH
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

ukrizovananekonecnalaskamilujemta.sk/wordpress
[More]