Sedembolestná Panna Mária-patrónka Slovenska
ľubica  15/09/2011 04:04
Obetovanie sa slovenského národa
Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska

ukrizovananekonecnalaskamilujemta.sk/wordpress
O SLOVENSKÝCH
MILOSTIVÝCH SOCHÁCH A OBRAZOCH
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE:
[More]
  Peter(skala) likes this.     18/06/2013 11:24
ľubica     15/09/2011 04:45
ľubica     15/09/2011 04:07
modlitba obetovania sa slovenského národa Sedembolestnej
aO SLOVENSKÝCHMILOSTIVÝCH SOCHÁCH A OBRAZOCH
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

ukrizovananekonecnalaskamilujemta.sk/wordpress
[More]