MEDŽUGORIE 100-Mariánske centrum Medžugorie.Sk
johnfrax     14/12/2011 13:15
www.marianskecentrum.sk/books
Áno, vďaka, milí priatelia Modlitbovej
akcie, že ste pred mnohými rokmi
prijali do sŕdc túžbu Matky Božej
a nechávate sa privádzať k pokoju, ktorý môže dať iba jej Syn a ona, Gospa, ktorá je s ním „Kráľovnou pokoja“. … [Más]
johnfrax         14/12/2011 13:22
Na záver generálnej audiencie 1. decembra
2010 sa pápež ako obvykle v rámci príhovorov
v rozličných rečiach obrátil aj na chorvátskych
pútnikov v chorvátčine: „Zo srdca zdravím všetkých
chorvátskych pútnikov, najmä veriacich z farnosti sv. Jakuba v Medžugorí! Púť do Ríma je súčasťou prípravy na Pánov príchod. Očakávajte a ohlasujte teda Božiu lásku vo vašom národe. Pochválený buď Ježiš Kristus!“ -------------------------- Zdá sa , že je to prvá verejná zmienka o Medžugorí z úst Pontifexa maxima… [Más]