Svatá Filumena
RomanCandle     17/03/2012 21:57
„Jděte k Filumeně“, sv. Jan Vianney [More]
RomanCandle         17/03/2012 22:16
Svatá Filumeno, oroduj za nás.