† Poďme s úprimnosťou k Ježišovi
Meditácie Ľubomíra Stančeka     01/05/2012 07:32
www.evanjelizacia.eu Mt 5, 20-26 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.
Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!' Kto by teda zabil, … [More]