† Najsvätejšie Božské srdce Ježišovo NÁS MILUJE
Meditácie Ľubomíra Stančeka     03/05/2012 04:12
www.evanjelizacia.eu | Jn 19, 31-37 Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému … [More]