Právo vraždit děti. Fuj!
Libor Halik  30/01/2010 13:24
V českomoravské demokracii je právo vraždit děti nadřazeno právu na život dětí. Proč, když jsou obě práva na papíře v rovnováze? Protože vrahové dětí získali moc v době komunismu. Tuto moc si udržují skrze návyk společnosti, který udržují skrze … [More]
Similar media
02:11 Základ národa je morálnost
614 clicks 0 Postings
03:37 POCHOD 2015 - Tomio Okamura
644 clicks 0 Postings