2. příchod Krista
Libor Halik     15/06/2010 13:39
a předposlední papež Benedikt XVI. dle sv. Malachiáše z 12. století.
Public domain
Libor Halik         09/07/2010 10:47
Paní Karmel, Vy ještě nechápete, že vše co je pravdivé a správné, ať se to nachází kdekoliv (i v Katolické církvi), je pravoslavné (správně oslavující Boha). Proto nemám problém to přijmout.
Příchodu Krista budou předcházet asi následující nebeské úkazy: česky o varovném nebeském tělese: Planeta X přiletá anglicky více 2012 - The Last Warning [More]