Language Contact
clicks
3.4k

Linh hồn mồ côi - Linh hon mo coi - part 1/9 - Đức Mẹ La Vang

Deo gratias,Tiếng Kêu Cứu Của Linh Hồn chuyện có thật xảy ra tại Việt Nam, khi Đức Mẹ cho phép một linh hồn nơi luyện ngục về tiếp chuyện với môt Đan-sĩ dòng Xitô. Những tiết lộ nơi luyện tội mà … [More]
Public domain

Frère
Deo gratias,Tiếng Kêu Cứu Của Linh Hồn
chuyện có thật xảy ra tại Việt Nam, khi Đức Mẹ cho phép một linh hồn nơi luyện ngục về tiếp chuyện với môt Đan-sĩ dòng Xitô. Những tiết lộ nơi luyện tội mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi...
www.memaria.org
Tanks to DucMeLaVang