Linh hồn mồ côi - Linh hon mo coi - part 1/9 - Đức Mẹ La Vang
Frère  07/08/2010 01:19
Deo gratias,Tiếng Kêu Cứu Của Linh Hồn
chuyện có thật xảy ra tại Việt Nam, khi Đức Mẹ cho phép một linh hồn nơi luyện ngục về tiếp chuyện với môt Đan-sĩ dòng Xitô. Những tiết lộ nơi luyện tội mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi...
www.memaria.org… [More]
Public domain
Frère     07/08/2010 05:38
Deo gratias,Tiếng Kêu Cứu Của Linh Hồn
chuyện có thật xảy ra tại Việt Nam, khi Đức Mẹ cho phép một linh hồn nơi luyện ngục về tiếp chuyện với môt Đan-sĩ dòng Xitô. Những tiết lộ nơi luyện tội mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi...
www.memaria.org
Tanks to DucMeLaVang
Similar media
05:43 Gloria in excelsis Deo
17,208 clicks 19 Postings