olinka
Media
olinka
Sex:
female
1,221 Media
1,853 Postings
Location:
Slovakia
Language:
Slovak
Member since:
04/10/2010 17:49:18
Welcome slogan
Prosíme Ťa, Pane a náš Všemohúci Bože,
neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás všetkého zla i utrpenia, čo príde.
Prosíme o pomoc,
aby sme boli hodní Teba a nie trestov a pokarhania za hriechy, ale aby sme boli svätí a nehrešili a neprišlo … [More]
Friends
Sex:
male
2,260 Media
22 Album
1 Groups
4,658 Postings
Sex:
female
1 Postings
Sex:
male
376 Media
512 Postings
Sex:
male
169 Media
14 Album
1 Groups
260 Postings
Sex:
male
37 Media
27 Postings
Sex:
male
51 Media
783 Postings