olinka
04:27
05:38
04:29
02:48
02:25
02:29
olinka
Sex: female
1,223 Media
1,855 Postings
Country:
Slovakia
Language:
Slovak
Member since:
04/10/2010 16:49:18
Welcome slogan
Prosíme Ťa, Pane a náš Všemohúci Bože, neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás všetkého zla i utrpenia, čo príde. Prosíme o pomoc, aby sme boli hodní Teba a nie trestov a pokarhania za hriechy, ale aby sme boli svätí a nehrešili a neprišlo na nás zlo, ktoré je pre tých, čo idú do zatratenia. Amen.
Friends
johnfrax
Sex: male
2,244 Media
22 Album
1 Groups
4,691 Postings
ivetka cifrova
Sex: female
1 Postings
Leo3340
Sex: male
376 Media
512 Postings
fary
Sex: male
169 Media
14 Album
1 Groups
260 Postings
Luigino
Sex: male
34 Media
27 Postings
Norain
Sex: male
51 Media
783 Postings