Grauss
Media
Grauss     Thursday, 16:51
Proto, aby bylo možno vytvořit NOVÝ SVĚTOVÝ POŘÁDEK, a tím zajistit svět před hrozbou válek, terorismu a únosy dětí (formou juvenilní justice), bude nutno zavést čipový systém pomocí RFID mikročipů. Bude nám řečeno, že je to jen nepatrná daň, kterou musíme akceptovat, ale zaručí nám opravdový "mír, pokoj a prosperitu". To je ovšem ta největší satanova lež v dějinách lidstva, jež bohužel většina lidí ve své naivitě neprohlédne.
Implantování čipu RFID a kniha Zjevení
Švédská firma čipuje své zamě… [More]
Grauss     Thursday, 07:13
Všechno souvisí se vším. Věci ve světě se neodehrávají nějakým náhodným "darwinovským" vývojem, ale jsou předem plánované, a v dnešní době ještě víc než kdykoliv před tím. Na jedné straně mince jsou genderisté (LGBT, sexuální výchova na školách a juvenilní justice) a na straně druhé stojí hrozba světového konfliktu potažmo islámský terorismus, který v Evropě čeká jen na vhodnou příležitost, kdy ukáže svoji skutečnou tvář.
Egyptský biskup - Jste další na řadě
Umírněný islám neexistuje
Podotýkám,… [More]
  ľubica likes this.     Wednesday, 15:57
  ľubica likes this.     Wednesday, 15:57
Grauss     19/02/2015 13:12
Křesťanský bulvár není dobré šířit. Gloria není magazín "Blesk". Ta zpráva je hoax.
01:35:06
Grauss  18/02/2015 05:29
THE MARK (cejch) - Americký film.
1,541 clicks 1 Postings
04:34
Grauss  11/02/2015 08:15
Kam tento svět spěje.
1,163 clicks 0 Postings
Grauss     11/02/2015 05:59
Dnes nám média předkládají mnoho manter, ale ne všichni je spolu s nimi opakují
Grauss     11/02/2015 05:28
Antisemit? To nemá s antisemitismem nic společného...
Grauss     10/02/2015 14:29
MIKROČIPY:
Lucius Caecilius Laktanius (asi 260 – 317)
Římský církevní otec, teolog a spisovatel praví: „Ti, kteří v něj uvěří nebo k němu přijdou, budou jím označkováni, jako dobytek.“ – Znamení bude buď na čele, nebo na pravé ruce. Kdo neponese znamení Antikrista, bude popraven. Také nikdo nebude moci cokoli koupit nebo prodat, nebude-li mít toto znamení.
Ocejchování tedy bude do jisté míry členskou kartou světového konzumního svazu! Za časů velkého pronásledovatele křesťanů, Diokleciána, … [More]
Grauss     10/02/2015 14:28
Antikrist v křesťanské historii...
Níže uvedené materiály jsou z knihy prof. Franze Spirago (1862-1942) Antikrist. Původní německé vydání z roku 1931 nese církevní schválení. Popisuje informace charakterizující osobnost Antikrista podle učení a tradice Církve, výroků mnohých svědců a Písma svatého.
Antikrista nebude tvořit nějaká společnost nebo organizace, nýbrž zcela konkrétní osoba. Bude to člověk, vybavený veškerou mocí Satana (sv. Jan Zlatoústý). Antikristem nebude Satan, nýbrž člověk (… [More]
Grauss     10/02/2015 14:23
Druhý příchod Ježíše Krista z Biblického pohledu...
Chtěl bych upozornit, že tyto popisy druhého příchodu "mesiáše" (viz Izák Kaduri) plně odpovídají tomu obrazu, o kterém se zmiňuje sv. Hildegarda a V. Solovjev. Především je třeba upozornit, že 2. příchod Ježíše Krista, skutečného Božího Syna, proběhne úplně jiným způsobem, než jak je zde popsáno (viz Benjamin Creme a Izák Kaduri). Ježíš Kristus svoji misi zde na Zemi skončil před 2 tisíci lety, tím že obětoval svůj pozemský život za naše … [More]
Grauss     10/02/2015 14:22
Rabín Izák Kaduri oznamuje příchod "zachránce světa"
Izák Kaduri sdělil, že se setkal s "mesiášem" a ten přijde brzy...
Vzpomněl, že "mesiáš" se objeví v Izraeli po smrti Ariela Sharona (bývalý premiér byl v té době již více než rok v kómatu).
"Pro mnoho lidí ve společnosti je obtížné pochopit osobnost "mesiáše". Vůdcovství a pořádek "mesiáše" v těle a krvi mnozí v národě jen těžko přijímají. Jako vůdce nebude mít žádný úřad, ale bude mezi lidmi a využije média a komunikační prostředky.
Jeho …
[More]
Grauss     10/02/2015 14:20
Žijící Benjamin Creme (narozen 1922)
je označován jako "prorok" přicházejícího vládce světa, vychází z učení Heleny Blavatské a její Theosofické společnosti, na něž později navázala i Alice A. Baileyová. Tyto nauky Cremeho dovedly k víře v existenci "mistrů moudrosti" tzn. skupiny dokonalých jedinců, kteří mají být správci božského plánu vývoje pro tuto planetu.
Ve svých rozhovorech vzbudil velkou polemiku, když se zmínil pozitivně o luciferovi. Podle něj lucifer nemá nic společného s padlým … [More]
Grauss     10/02/2015 14:19
Helena Petrovna Blavatská (1831 - 1891)
Navázala na filozofii Weishaupta, především díky esoterickým a spiritistickým praktikám a zároveň stála u zrodu hnutí New Age. Díky jistým nepříznivým událostem v jejím životě se zřekla pravoslavné víry. Navštívila Tibet, kde přijímala učení pod vedením tzv. "povznesených mistrů". Později tvrdila, že dokáže praktikovat paranormální schopnosti, které zahrnovaly vysílání vědomí z těla, telepatii, levitaci, materializaci (vytváření objektů z ničeho) atd.
Helena Blavatská… [More]
Grauss     10/02/2015 14:17
Adam Weishaupt (1748-1830)
Oficiální historický pramen, z něhož vychází první zřetelná snaha o vytvoření jedné světové vlády, sahá do druhé poloviny 18. stol.
Hlavním strůjcem této myšlenky byl Adam Weishaupt (1748-1830). Bývalý katolický kněz, který vstoupil do jezuitského řádu, stal se profesorem církevního práva a vyučoval na universitě v Ingolstadtu. Později ovšem odpadá od katolické víry a zaměřuje svoji pozornost na racionalistické myšlení a osvícenský idealizmus. Byl ovlivněn zejména … [More]
Grauss     09/02/2015 17:03
Lucius Caecilius Laktanius (asi 260 – 317)
Římský církevní otec, teolog a spisovatel praví: „Ti, kteří v něj uvěří nebo k němu přijdou, budou jím označkováni, jako dobytek.“ – Znamení bude buď na čele, nebo na pravé ruce. Kdo neponese znamení Antikrista, bude popraven. Také nikdo nebude moci cokoli koupit nebo prodat, nebude-li mít toto znamení.
Ocejchování tedy bude do jisté míry členskou kartou světového konzumního svazu! Za časů velkého pronásledovatele křesťanů, Diokleciána, tomu již … [More]
Grauss     09/02/2015 16:52
Sv. HILDEGARDA z Bingenu
Velká mystička své doby, která byla papežem Benediktem XVI. v roce 2012 svatořečena a ustanovena jako učitelka Církve, k těmto událostem uvádí:
Kniha O Božích dílech pozůstává z deseti vizí o původu a podstatě světa a lidských dějinách. Z poslední vize, zaměřené na eschatologické dovršení lidských dějin je vybrán následující úryvek:
"V těchto dnech spravedlnost a zbožnost se postupně unaví a oslabí… Tu se na chvíli vynoří nespravedlnost a opět zmizí, tu tam budou řádit … [More]
Grauss     09/02/2015 16:07
Vladimír Solovjev již v 19. stol. mluví o vzniku Evropské unie...
Solovjov byl hluboce věřící pravoslavný křesťan, uznával však i římskokatolickou církevpro její nezávislost na státní moci. Byl ruský filosof, spisovatel, univerzitní učitel, teolog a mystik. Během svého života (1853 -1900) sepsal řadu děl zabývajících se zdroji lidské spirituality a náboženství, teokracií, principem dobra a zla. Snažil se o ekumenické sblížení křesťanských církví, zejména pravoslaví a katolictví. Pro své názor… [More]
  sulnadzlato likes this.     10/02/2015 01:50
Grauss     09/02/2015 16:04
Objeví se zachránce a sjednotitel, který nastolí celosvětový mír...
Tento společenský chaos (revoluce apod.) by měl být oním urychlovačem pro vytvoření nového světa - globální stát s jedním světovým vládcem. Ve chvíli, kdy bude situace nejkritičtější, objeví se člověk, který do této situace zasáhne. Tím se ve světě stane osobou č.1. a svými schopnostmi, úspěšným vystupováním a diplomacií vyvede lidstvo z bídy a strádání. Za pomoci masmédií se stane nejpopulárnější osobou na světě. Média jej … [More]
Grauss     09/02/2015 16:03
Hlavní záměr je vyvolat světový konflikt, který přeroste v globální krizi...
Cílem nadnárodních korporací a organizací působící "za oponou" oficiálního dění, je vyvolat globální krizi, ať už k ní dospějeme jakýmkoliv způsobem. Samozřejmě optimálním spouštěcím mechanizmem by byla hrozba světového konfliktu.
Když se zaměříme na aktuální stav, tak je velmi pravděpodobné, že nás situace na Ukrajině pomalu přibližuje k událostem, které budou mít dopad na celou společnost. Pokud nebude mít Západ … [More]
Grauss     09/02/2015 15:58
Sv. HILDEGARDA z Bingenu
Benediktem XVI. v roce 2012 svatořečena a ustanovena jako učitelka Církve. [More]
Grauss
Sex:
male
258 Media
107 Postings
Location:
Czech Republic
Language:
Czech
Member since:
23/10/2010 02:19
Friends
Sex:
female
23 Media
251 Postings
Sex:
male
327 Media
949 Postings
Sex:
male
1 Media
8 Postings
Sex:
male
37 Media
27 Postings