Postings: Leo3340
Leo3340     06/02/2013 01:51
Kriste, ty svetlo, život, láska naša,
ty radosť sveta, dobro nekonečné,
ty si nás svojou krvou oslobodil
z pút smrti večnej.
Vlož do sŕdc našich vrúcnu lásku k tebe, zaplav nám myseľ svetlom živej viery, daj, aby sme sa všetci mali radi a žili v mieri. Nech sa už od nás vzdiali satan zradný, zdrvený silou, ktorá prúdi z teba; nech je vždy s nami Tešiteľ, Duch Svätý, zoslaný z neba. Buď všetka sláva tebe, Otec večný, Synovi tvojmu chvály nekonečné; aj spoločnému Duchu Presvätému na veky večné. …
[More]
Leo3340     26/12/2012 01:24
HYMNUS
Dôstojne slávme v dnešný deň
slávne víťazstvo Štefana;
on ako prvý mučeník
odmenu dostal od Pána. Mučeník verný odstaví falošných svedkov reči zlé a vidí v nebi Ježiša stáť po pravici Otcovej. Mučeník slávny, vznešený, na tvoje prosby nech nás Pán ochráni v každom súžení, otvorí nebo dokorán. Obmytý krvou svojich rán skvieš sa jak hviezda na nebi; pros za nás, aby sme aj my uzreli Boha veleby. Nežný Syn Panny Márie nech nám tú milosť udelí; on s Otcom, Duchom Presvätým kraľuje, vládne …
[More]
Leo3340     07/12/2012 04:17
HYMNUS
Najlepší Pastier, knieža dušpastierov,
nábožný ľud, hľa, svätí dnešný sviatok
a ochrancovi v radosti aj v plači
za pomoc vďačí. Sťa úporného zápasníka v boji nebeskou krizmou posvätil Duch Svätý a posilnil ho: na srdci mu budú osudy ľudu. Príkladom učil, pravdou vychovával, slepého vodil, liečil nemocného, pre všetkých bol jak rodič starostlivý, čo bdie a živí. Kriste, ty svätcov korunuješ v nebi záslužným vencom. Pomôž svojmu rodu činom a túžbou kráčať po šľapaji tých, čo sú v raji. Najdrahší Otče, zapoj našu chválu,…
[More]
Leo3340     16/10/2012 01:57
V tento deň zbožnosť veriacich
piesňami pannu velebí,
ktorá sa slávou, čistotou
jak hviezda skveje na nebi.
Panna, čo k chválam Kristovým prispela mužnou pevnosťou, k zborom sa nebies vznešeným dnes druží s veľkou radosťou. Krehkosti tela premohla, cudnosťou v srdci vždy čistom zvodnosťou sveta pohrdla, po stopách išla za Kristom. Spravuj nás, Kriste, podľa nej, pred nepriateľmi chráň svoj ľud, nás v čnostiach stále upevňuj a odstráň od nás všetok blud. Ježišu, Synu Márie, tvoj domov zdobia …
[More]
Leo3340     04/10/2012 01:00
HYMNUS
Ježišu, Vykupiteľ náš,
koruna slávy v nebesiach,
v tento deň láskavejšie čuj
prosiacich sluhov zbožný hlas. Dnes vyznávač tvoj vznešený sa zaskvel novou jasnosťou, dnes spomíname naňho my, tvoj ľud, výročnou slávnosťou. Cez všetko, čo svet sľuboval, on prešiel čistou šľapajou, na cestu spásy vydal sa a verne kráčal za tebou. Správne a múdro pohrdol rozkošou sveta prchavou a dostal za to odmenu uprostred svätých anjelov. A preto, Pane, pomôž nám ísť za ním v jeho šľapajach, na jeho prosby…
[More]
Leo3340     01/10/2012 01:04
HYMNUS
V tento deň zbožnosť veriacich
piesňami pannu velebí,
ktorá sa slávou, čistotou
jak hviezda skveje na nebi. Panna, čo k chválam Kristovým prispela mužnou pevnosťou, k zborom sa nebies vznešeným dnes druží s veľkou radosťou. Krehkosti tela premohla, cudnosťou v srdci vždy čistom zvodnosťou sveta pohrdla, po stopách išla za Kristom. Spravuj nás, Kriste, podľa nej, pred nepriateľmi chráň svoj ľud, nás v čnostiach stále upevňuj a odstráň od nás všetok blud. Ježišu, Synu Márie, tvoj domov …
[More]
Leo3340     29/09/2012 01:18
HYMNUS
Vás, archanjeli, zdravíme
a spevom zvučným chválime,
vás, ktorých v ríši nadhviezdnej
zdobí žiar slávy nesmiernej. Michal, ty nepremožený veliteľ vojska na nebi, nás rukou mocnou podporuj, v nás Božiu milosť ochraňuj. Gabriel, posol najmilší, hlas Božích tajov najvyšší; vznešený anjel, nauč nás kráčať vo svetle v každý čas. Rafael, ty nás sprevádzaj, nám putujúcim pomáhaj, choroby tela odháňaj a spásu dušiam prinášaj. Anjelské šíky belostné, vás v tejto chvíli slávnostnej prosíme, chráňt…
[More]
Leo3340     27/09/2012 00:54
HYMNUS
Najlepší Pastier, knieža dušpastierov,
nábožný ľud, hľa, svätí dnešný sviatok
a ochrancovi v radosti aj v plači
za pomoc vďačí. Do svojej služby si ho vybral z ľudu, na svojom kňazstve doprial si mu podiel, by v tvojom dome svetlom bol a vodcom a dobrým otcom. Príkladom učil, pravdou vychovával, slepého vodil, liečil nemocného, pre všetkých bol jak rodič starostlivý, čo bdie a živí. Kriste, ty svätcov korunuješ v nebi záslužným vencom. Pomôž svojmu rodu činom a túžbou kráčať po šľapaji tých, čo sú v raji.…
[More]
Leo3340     14/09/2012 01:44
HYMNUS
Vitaj, kríž svätý, vitaj, sveta nádhera,
ty nádej pravá, z ktorej radosť vyviera,
znamenie spásy, v nebezpečí istota,
ty si strom nadprirodzeného života. Kríž hoden úcty, kríž ty životodarný, ty klenot sveta, balzam duší nezdravých, vzdávame poctu krížu, hoci nehodní, otroci cez strom, cez strom kríža slobodní. Nech Synov kríž je na česť Bohu Otcovi, rovnako na česť Duchu Tešiteľovi; buď Povýšenie kríža svetu na spásu a nebešťanom zdrojom šťastia a jasu. Amen. Modlime sa. Láskavý Otče, …
[More]
Leo3340     07/09/2012 02:40
HYMNUS
Ó mučeníkov slávny Kráľ
a vyznávačov koruna,
ty vedieš k veciam nebeským
tých, ktorí zhrdli zemskými. Buď k našim prosbám láskavý, hľaď na náš prejav oslavy, pre svätosť tvojich víťazov aj nám buď pevnou nádejou. Ty v mučeníkoch víťazíš a vyznávačov zachrániš: Premôž aj naše nečnosti, Uštedrovateľ milosti. Buď sláva Bohu Otcovi i jedinému Synovi i Duchu Tešiteľovi teraz i večné na veky. Amen. Modlime sa. Dobrotivý Bože, ty si dal svojmu ľudu vo svätých košických mučeníkoch Markovi, Melic…
[More]
Leo3340     23/08/2012 10:17
Môj záverečný komentár už iba je zhodnotenie, že tu je niektorým dušiam všetko možné ... Pri týchto exkomunikovaných kňazoch Beneditk podľa nich stratil právomoc exkomunikovať ...
Ale skutočnosť je taká - akú všetci poznáme ... Oni sú exkomunikovaní a pápež to potvrdil a to stále platí.
To ostatné je iba spurnosť.
Pokoj a Dobro ...
[More]
Leo3340     23/08/2012 00:57
HYMNUS
V tento deň zbožnosť veriacich
piesňami pannu velebí,
ktorá sa slávou, čistotou
jak hviezda skveje na nebi. Panna, čo k chválam Kristovým prispela mužnou pevnosťou, k zborom sa nebies vznešeným dnes druží s veľkou radosťou. Krehkosti tela premohla, cudnosťou v srdci vždy čistom zvodnosťou sveta pohrdla, po stopách išla za Kristom. Spravuj nás, Kriste, podľa nej, pred nepriateľmi chráň svoj ľud, nás v čnostiach stále upevňuj a odstráň od nás všetok blud. Ježišu, Synu Márie, tvoj domov …
[More]
Leo3340     22/08/2012 06:47
Dostal som sa k tomu cez jednu požehnanú terciárku.
Vždy na sviatok Panny Márie príde nejaké potešenie ... nezabúda na nás ...
Pokoj a Dobro ...
[More]
Leo3340     18/08/2012 01:04
Vďaka, Pane - za všetko dobré ... [More]
Leo3340     14/08/2012 01:45
HYMNUS
Najlepší Pastier, knieža dušpastierov,
nábožný ľud, hľa, svätí dnešný sviatok
a ochrancovi v radosti aj v plači
za pomoc vďačí. Do svojej služby si ho vybral z ľudu, na svojom kňazstve doprial si mu podiel, by v tvojom dome svetlom bol a vodcom a dobrým otcom. Príkladom učil, pravdou vychovával, slepého vodil, liečil nemocného, pre všetkých bol jak rodič starostlivý, čo bdie a živí. Kriste, ty svätcov korunuješ v nebi záslužným vencom. Pomôž svojmu rodu činom a túžbou kráčať po šľapaji tých, čo sú v raji.…
[More]
Leo3340     13/08/2012 02:26
Pokoj a dobro
Pokoj a dobro - toto františkánské zvolání přetrvalo mnoho staletí. Svůj pramen má v postoji sv. Františka a je formou následování Zakladatele v každodenním životě skrze jeho bratry.
Setkání s Ježíšem zcela změnilo Františkův život. Mělo to samozřejmě vliv na každodenní kontakty světce s lidmi, se kterými se setkával. Tato setkání byla ve znamení srdečnosti, tepla a horlivosti v hlásání Božího království. Jak sám později vyznal, Boží zjevení ho naučilo následující pozdrav: Ať tě …
[More]
Leo3340     10/08/2012 11:31
Pokoj a Dobro ... [More]
Leo3340     10/08/2012 01:04
HYMNUS
Slávime triumf mučeníka, Pane,
čo odhodlane hmotným darom zhŕda.
Kde núdza tvrdá, poklad Cirkvi celý
chudobným delí.
Zvonku ho mučí oheň, v srdci iný plam blahočinný šľahá do výšavy a plameň dravý zháša láska, ktorá pochádza zhora. Anjeli sú tu, jeho ducha berú do vlasti mieru, by sa mu tam čelo vo venci skvelo, by tam prosil denne nám odpustenie. Hľa, martýr, dnes sa naše prosby spoja, aby nás tvoja viera pevná, stála uchvacovala; nech sa nám hruď vznieti láskou, čo svieti. Velebme všet… [More]
Leo3340     08/08/2012 01:46
Modlime sa.
Bože, milosrdný Otče, nech tvojej Cirkvi pomáhajú zásluhy a učenie svätého Dominika, vynikajúceho hlásateľa tvojej pravdy; prosíme ťa, na jeho orodovanie vzbuď aj v našich časoch presvedčivých kazateľov tvojho slova. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
[More]
Leo3340     01/08/2012 02:34
... krásne ... vďaka ... [More]
Leo3340     16/07/2012 01:52
... nehľadám dokument, skutočne mi ide o živého proroka, akým bol napríklad Eliáš, Elizeus ... alebo Ján Krstiteľ ... ide mi o to, aby sme mali niekoho mocného v reči a i čine. Služobníka, ktorý Duchom Svätým bude vyzývať celý národ k pokániu. Tomu pokániu, ktoré na Slovensku chýba ... Boží prorok sa nebál postaviť pred kráľa a dnes by mu pribudli aj médiá ...:-) [More]
Leo3340     15/07/2012 14:14
vidím, že si nerozumieme ... nemám na mysli proroctvo celého sveta - Cirkvi ... a rozhodne nie aby niečo Bohom dané už menil ... ale aby Božie Slovo zaznievalo Božím poslom tam kde sa ho iní boja vysloviť, alebo kde ho zosmiešňujú ... Či ho vyzerám márne vie len Boh. Ale jedno je isté, každý taký služobník prejde veľkou skúškou odmietnutia, pretože na tom sa zakladá jeho služba.
Bohužiaľ Metod už nepovie súčasnému politikovi do očí, napríklad, že Božia cesta vedia tadiaľ a tadiaľ ...
Ale vidím…
[More]
Leo3340     15/07/2012 13:51
... ešte podrobnejšie: ... mám na mysli proroka nášho národa nie celej Cirkvi ... Taký čo má tu svoje korene ... [More]
Leo3340     15/07/2012 13:23
akceptujem Tvoj názor ... no v tomto prípade mám na mysli nášho Božieho služobníka súčasnosti ... [More]
Leo3340     15/07/2012 13:03
Myslel som tým "potrebným", aby na Slovensku a i v Čechách zaznieval Boží prorocký hlas, aby sme mali takých služobníkov, ktorí ak prehovoria - všetci budeme vedieť: "Prehovoril Boh!" Môj osobný názor je, že toto nám chýba ... chýba nám Božia autorita, ktorá sa bude vedieť v sile Ducha Svätého postaviť všetkým politikom, médiách a všetkým tým, ktorí zosmiešňujú alebo inak dehonestujú Božie Slovo a uvádzajú duše do omylu. Takýto Boží služobníci vždy vedia veci a okolnosti správne pomenovať, … [More]
Leo3340     15/07/2012 12:43
... nuž v tom prípade potom provokujem aj keď napíšem: "a"
Prajem Ti veľa síl Ducha Svätého a nedaj sa ľahko vyprovokovať

[More]
Leo3340     15/07/2012 12:29
Už som síce viackrát vyjadril svoj postoj k tejto záležitosti, ale v pokoji ho uvediem znovu: "Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno zvelebené!" (Jb 1, 20) ... verím, že sa náš Pán oslávi a dá Slovensku všetko potrebné.
Nežijem touto cirkevnou kauzou 24 hodín denne, neprispievam po rôznych fórach ... nežalostím, nenadávam a ani sa kvôli tomu nehnevám. Žijem život ako predtým ... takže sa s ničím ťažko nezmierujem ... naopak - radujem sa ... toto mi dáva slobodu ducha.
Pax et Bonum ...
[More]
Leo3340     15/07/2012 11:54
Pekný požehnaný podvečer ...
Tento príspevok som vkladal 21. 11. 2011 a dnes je 15. 07. 2012
... a preto myslím - Tulák, že viac už k Tvojej reakcii nemusím uviesť ... mám nádej, že aj Ty pochopíš ...

[More]
Leo3340     15/07/2012 02:11
Miluj tých, ktorých nemiluješ!
Miluj tých, ktorých nemiluješ. Miluj ich ale skutočne a povedz im to.
Vždy príde hodina, kedy človek ľutuje, že nemiloval dosť a že o svojej láske nepovedal. Nenechávaj víťaziť smrť, nenechaj jej zatiahnuť závoj a oddeliť ťa tak od druhého sveta.
Trhaj, trhaj slovami lásky, vyznaniami lásky to, čo nás oddeľuje od Lásky.
Miluj tých, ktorých nemiluješ. Láska nie je iba cit, je to prikázanie, rozkaz. Je to akt vôle, jediný akt hodný mena Čin, akt, ktorý v sebe zhrňuj…
[More]
Leo3340
Sex:
male
376 Media
512 Postings
Location:
Slovakia
Language:
Slovak
Member since:
19/11/2010 06:06
Friends
Sex:
female
Member since:
19/07/2012 01:53
Sex:
male
3 Media
14 Album
2 Postings
Sex:
female
302 Postings
Sex:
female
961 Media
1,334 Postings
Sex:
female
1 Postings
Sex:
female
60 Media
1 Album
59 Postings
Sex:
female
929 Media
3,403 Postings
Sex:
male
1 Media
8 Postings
Sex:
male
37 Media
27 Postings
Sex:
female
8 Media
4 Album
2 Groups
12 Postings
Sex:
female
1,221 Media
1,853 Postings