Language Contact

Leo3340

Leo3340

Budete mi svedkami

Kriste, ty svetlo, život, láska naša,
ty radosť sveta, dobro nekonečné,
ty si nás svojou krvou oslobodil
z pút smrti večnej.
Vlož do sŕdc našich vrúcnu lásku k tebe, zaplav nám myseľ svetlom živej viery, daj, aby sme sa všetci mali radi a žili v mieri. Nech sa už od nás vzdiali satan zradný, zdrvený silou, ktorá prúdi z teba; nech je vždy s nami Tešiteľ, Duch Svätý, zoslaný z neba. Buď všetka sláva tebe, Otec večný, Synovi tvojmu chvály nekonečné; aj spoločnému Duchu Presvätému na veky večné. …
[More]

Leo3340

Zbraň lásky

HYMNUS
Dôstojne slávme v dnešný deň
slávne víťazstvo Štefana;
on ako prvý mučeník
odmenu dostal od Pána. Mučeník verný odstaví falošných svedkov reči zlé a vidí v nebi Ježiša stáť po pravici Otcovej. Mučeník slávny, vznešený, na tvoje prosby nech nás Pán ochráni v každom súžení, otvorí nebo dokorán. Obmytý krvou svojich rán skvieš sa jak hviezda na nebi; pros za nás, aby sme aj my uzreli Boha veleby. Nežný Syn Panny Márie nech nám tú milosť udelí; on s Otcom, Duchom Presvätým kraľuje, vládne …
[More]

Leo3340

Biskup Ambróz - Milotou svojich slov si získaš ľud

HYMNUS
Najlepší Pastier, knieža dušpastierov,
nábožný ľud, hľa, svätí dnešný sviatok
a ochrancovi v radosti aj v plači
za pomoc vďačí. Sťa úporného zápasníka v boji nebeskou krizmou posvätil Duch Svätý a posilnil ho: na srdci mu budú osudy ľudu. Príkladom učil, pravdou vychovával, slepého vodil, liečil nemocného, pre všetkých bol jak rodič starostlivý, čo bdie a živí. Kriste, ty svätcov korunuješ v nebi záslužným vencom. Pomôž svojmu rodu činom a túžbou kráčať po šľapaji tých, čo sú v raji. …
[More]

Leo3340

Z listov svätej panny Margity Márie Alacoque

V tento deň zbožnosť veriacich
piesňami pannu velebí,
ktorá sa slávou, čistotou
jak hviezda skveje na nebi.
Panna, čo k chválam Kristovým prispela mužnou pevnosťou, k zborom sa nebies vznešeným dnes druží s veľkou radosťou. Krehkosti tela premohla, cudnosťou v srdci vždy čistom zvodnosťou sveta pohrdla, po stopách išla za Kristom. Spravuj nás, Kriste, podľa nej, pred nepriateľmi chráň svoj ľud, nás v čnostiach stále upevňuj a odstráň od nás všetok blud. Ježišu, Synu Márie, tvoj domov zdobia …
[More]

Leo3340

Z listov svätého Františka Assiského všetkým veriacim

HYMNUS
Ježišu, Vykupiteľ náš,
koruna slávy v nebesiach,
v tento deň láskavejšie čuj
prosiacich sluhov zbožný hlas. Dnes vyznávač tvoj vznešený sa zaskvel novou jasnosťou, dnes spomíname naňho my, tvoj ľud, výročnou slávnosťou. Cez všetko, čo svet sľuboval, on prešiel čistou šľapajou, na cestu spásy vydal sa a verne kráčal za tebou. Správne a múdro pohrdol rozkošou sveta prchavou a dostal za to odmenu uprostred svätých anjelov. A preto, Pane, pomôž nám ísť za ním v jeho šľapajach, na jeho prosby…
[More]

Leo3340

Ježišu, moja láska, konečne som našla svoje povolanie: mojím povolaním je láska.

HYMNUS
V tento deň zbožnosť veriacich
piesňami pannu velebí,
ktorá sa slávou, čistotou
jak hviezda skveje na nebi. Panna, čo k chválam Kristovým prispela mužnou pevnosťou, k zborom sa nebies vznešeným dnes druží s veľkou radosťou. Krehkosti tela premohla, cudnosťou v srdci vždy čistom zvodnosťou sveta pohrdla, po stopách išla za Kristom. Spravuj nás, Kriste, podľa nej, pred nepriateľmi chráň svoj ľud, nás v čnostiach stále upevňuj a odstráň od nás všetok blud. Ježišu, Synu Márie, tvoj domov …
[More]

Leo3340

Michal znamená „Kto je ako Boh?“, Gabriel „Božia sila“, Rafael zase „Boží liek“.

HYMNUS
Vás, archanjeli, zdravíme
a spevom zvučným chválime,
vás, ktorých v ríši nadhviezdnej
zdobí žiar slávy nesmiernej. Michal, ty nepremožený veliteľ vojska na nebi, nás rukou mocnou podporuj, v nás Božiu milosť ochraňuj. Gabriel, posol najmilší, hlas Božích tajov najvyšší; vznešený anjel, nauč nás kráčať vo svetle v každý čas. Rafael, ty nás sprevádzaj, nám putujúcim pomáhaj, choroby tela odháňaj a spásu dušiam prinášaj. Anjelské šíky belostné, vás v tejto chvíli slávnostnej prosíme, chráňt…
[More]

Leo3340

Vincent de Paul - Službe chudobným treba dať prednosť pred všetkým

HYMNUS
Najlepší Pastier, knieža dušpastierov,
nábožný ľud, hľa, svätí dnešný sviatok
a ochrancovi v radosti aj v plači
za pomoc vďačí. Do svojej služby si ho vybral z ľudu, na svojom kňazstve doprial si mu podiel, by v tvojom dome svetlom bol a vodcom a dobrým otcom. Príkladom učil, pravdou vychovával, slepého vodil, liečil nemocného, pre všetkých bol jak rodič starostlivý, čo bdie a živí. Kriste, ty svätcov korunuješ v nebi záslužným vencom. Pomôž svojmu rodu činom a túžbou kráčať po šľapaji …
[More]

Leo3340

Kríž - Kristova sláva a povýšenie.

HYMNUS
Vitaj, kríž svätý, vitaj, sveta nádhera,
ty nádej pravá, z ktorej radosť vyviera,
znamenie spásy, v nebezpečí istota,
ty si strom nadprirodzeného života. Kríž hoden úcty, kríž ty životodarný, ty klenot sveta, balzam duší nezdravých, vzdávame poctu krížu, hoci nehodní, otroci cez strom, cez strom kríža slobodní. Nech Synov kríž je na česť Bohu Otcovi, rovnako na česť Duchu Tešiteľovi; buď Povýšenie kríža svetu na spásu a nebešťanom zdrojom šťastia a jasu. Amen. Modlime sa. Láskavý Otče, …
[More]

Leo3340

Hrdinský košický mučeníci

HYMNUS
Ó mučeníkov slávny Kráľ
a vyznávačov koruna,
ty vedieš k veciam nebeským
tých, ktorí zhrdli zemskými. Buď k našim prosbám láskavý, hľaď na náš prejav oslavy, pre svätosť tvojich víťazov aj nám buď pevnou nádejou. Ty v mučeníkoch víťazíš a vyznávačov zachrániš: Premôž aj naše nečnosti, Uštedrovateľ milosti. Buď sláva Bohu Otcovi i jedinému Synovi i Duchu Tešiteľovi teraz i večné na veky. Amen. Modlime sa. Dobrotivý Bože, ty si dal svojmu ľudu vo svätých košických mučeníkoch Markovi, Melic…
[More]

Leo3340

Františkánske požehnanie - Keňa

Môj záverečný komentár už iba je zhodnotenie, že tu je niektorým dušiam všetko možné ... Pri týchto exkomunikovaných kňazoch Beneditk podľa nich stratil právomoc exkomunikovať ...
Ale skutočnosť je taká - akú všetci poznáme ... Oni sú exkomunikovaní a pápež to potvrdil a to stále platí.
To ostatné je iba spurnosť.
Pokoj a Dobro ...
[More]

Leo3340

Zo Spisov svätej panny Ruženy Limskej

HYMNUS
V tento deň zbožnosť veriacich
piesňami pannu velebí,
ktorá sa slávou, čistotou
jak hviezda skveje na nebi. Panna, čo k chválam Kristovým prispela mužnou pevnosťou, k zborom sa nebies vznešeným dnes druží s veľkou radosťou. Krehkosti tela premohla, cudnosťou v srdci vždy čistom zvodnosťou sveta pohrdla, po stopách išla za Kristom. Spravuj nás, Kriste, podľa nej, pred nepriateľmi chráň svoj ľud, nás v čnostiach stále upevňuj a odstráň od nás všetok blud. Ježišu, Synu Márie, tvoj domov …
[More]

Leo3340

Františkánske požehnanie - Keňa

Dostal som sa k tomu cez jednu požehnanú terciárku.
Vždy na sviatok Panny Márie príde nejaké potešenie ... nezabúda na nás ...
Pokoj a Dobro ...
[More]

Leo3340

Nad Medžugorím sa zjavil mrak v tvare kríža

Vďaka, Pane - za všetko dobré ... [More]

Leo3340

Z Listov svätého kňaza a mučeníka Maximiliána Márie Kolbeho

HYMNUS
Najlepší Pastier, knieža dušpastierov,
nábožný ľud, hľa, svätí dnešný sviatok
a ochrancovi v radosti aj v plači
za pomoc vďačí. Do svojej služby si ho vybral z ľudu, na svojom kňazstve doprial si mu podiel, by v tvojom dome svetlom bol a vodcom a dobrým otcom. Príkladom učil, pravdou vychovával, slepého vodil, liečil nemocného, pre všetkých bol jak rodič starostlivý, čo bdie a živí. Kriste, ty svätcov korunuješ v nebi záslužným vencom. Pomôž svojmu rodu činom a túžbou kráčať po šľapaji …
[More]

Leo3340

V škole svätého Františka

Pokoj a dobro
Pokoj a dobro - toto františkánské zvolání přetrvalo mnoho staletí. Svůj pramen má v postoji sv. Františka a je formou následování Zakladatele v každodenním životě skrze jeho bratry.
Setkání s Ježíšem zcela změnilo Františkův život. Mělo to samozřejmě vliv na každodenní kontakty světce s lidmi, se kterými se setkával. Tato setkání byla ve znamení srdečnosti, tepla a horlivosti v hlásání Božího království. Jak sám později vyznal, Boží zjevení ho naučilo následující pozdrav: Ať tě …
[More]

Leo3340

Pôst prostriedok na uzdravenie a oslobodenie

Pokoj a Dobro ... [More]

Leo3340

Z Rečí svätého biskupa Augustína / Sv. Vavrinec, diakon a mučeník

HYMNUS
Slávime triumf mučeníka, Pane,
čo odhodlane hmotným darom zhŕda.
Kde núdza tvrdá, poklad Cirkvi celý
chudobným delí.
Zvonku ho mučí oheň, v srdci iný plam blahočinný šľahá do výšavy a plameň dravý zháša láska, ktorá pochádza zhora. Anjeli sú tu, jeho ducha berú do vlasti mieru, by sa mu tam čelo vo venci skvelo, by tam prosil denne nám odpustenie. Hľa, martýr, dnes sa naše prosby spoja, aby nás tvoja viera pevná, stála uchvacovala; nech sa nám hruď vznieti láskou, čo svieti. Velebme všet… [More]

Leo3340

Z Dejín dominikánskej rehole

Modlime sa.
Bože, milosrdný Otče, nech tvojej Cirkvi pomáhajú zásluhy a učenie svätého Dominika, vynikajúceho hlásateľa tvojej pravdy; prosíme ťa, na jeho orodovanie vzbuď aj v našich časoch presvedčivých kazateľov tvojho slova. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
[More]


Leo3340

Chanticleer - Magnificat

... krásne ... vďaka ... [More]

Leo3340

Mons. ThLIc. Róbert Bezák, CSsR: Záverečná homília Trnavskej novény 2011

... nehľadám dokument, skutočne mi ide o živého proroka, akým bol napríklad Eliáš, Elizeus ... alebo Ján Krstiteľ ... ide mi o to, aby sme mali niekoho mocného v reči a i čine. Služobníka, ktorý Duchom Svätým bude vyzývať celý národ k pokániu. Tomu pokániu, ktoré na Slovensku chýba ... Boží prorok sa nebál postaviť pred kráľa a dnes by mu pribudli aj médiá ...:-) [More]

Leo3340

Mons. ThLIc. Róbert Bezák, CSsR: Záverečná homília Trnavskej novény 2011

vidím, že si nerozumieme ... nemám na mysli proroctvo celého sveta - Cirkvi ... a rozhodne nie aby niečo Bohom dané už menil ... ale aby Božie Slovo zaznievalo Božím poslom tam kde sa ho iní boja vysloviť, alebo kde ho zosmiešňujú ... Či ho vyzerám márne vie len Boh. Ale jedno je isté, každý taký služobník prejde veľkou skúškou odmietnutia, pretože na tom sa zakladá jeho služba.
Bohužiaľ Metod už nepovie súčasnému politikovi do očí, napríklad, že Božia cesta vedia tadiaľ a tadiaľ ...
Ale vidím…
[More]

Leo3340

Mons. ThLIc. Róbert Bezák, CSsR: Záverečná homília Trnavskej novény 2011

... ešte podrobnejšie: ... mám na mysli proroka nášho národa nie celej Cirkvi ... Taký čo má tu svoje korene ... [More]

Leo3340

Mons. ThLIc. Róbert Bezák, CSsR: Záverečná homília Trnavskej novény 2011

akceptujem Tvoj názor ... no v tomto prípade mám na mysli nášho Božieho služobníka súčasnosti ... [More]