Debelzaq
Medios
Debelzaq         12/02/2011 05:34
Fary - kupříkladu střílením hříšníků, aby už nemohli hřešit, viďte.
Vaše reakce je jen hloupá demagogie.
Chválit Boha lze tak, jak On sám chce být chválen. O tanci jsem tedy v dokumentech Tradice a Písmu nic nečet.
Ano, král David. Jenže to byla jednak neliturgická akce, druhak naprosto ojedinělá a nakonec některé praktiky starozákonního kultu už vzaly za své. Kupříkladu Písmo uvádí, že čarodějnice se nemá nechat naživu. Takže, otázka na vás - souhlasíte s upalováním čarodějnic, nebo si z … [Más]
Debelzaq         09/02/2011 14:45
Nechme se po Assisi překvapit.
Vzhledem k tomuto - community.org.ua/czletters.html
"Den, kdy blahořečíte apostatu (JPII), se stane dnem, kdy sám sebe vyloučíte z tajemného Těla Kristova."
se Rendova slova nezdají být tak nepravděpodobná.
Toto je ovšem špek nejlepší Pokud nebudete konat pokání, budete mít zodpovědnost za sebezničení katolické církve. community.org.ua/.../czbeatifandAssisi.doc To je dokazuje totálně pomýlenou Dohnalovu ekklesiologii. Jako by Církev bylo možné zničit (a brány … [Más]
Debelzaq         07/02/2011 04:50
Pavel VI. po ukončení II. Vatikánu prohlásil:
„Někteří se ptají, jakou autoritu a důležitost, jakou teologickou kvalifikaci zamýšlel koncil udělit tomuto učení, když je známo, že neustanovil neomylností církevního magisteria žádné dogmatické definice. Odpověď je známa všem, kteří si pamatuji koncilní deklaraci z 6. března 1964, zopakovanou 16. listopadu 1964: Svým pastoračním charakterem se koncil vyhnul prohlášení, které by mělo výjimečný dogmatický neomylný ráz…“
Lubica - doplňte si vzdělání,… [Más]
    ceskoslo likes this.         11/06/2014 12:00
Debelzaq         03/02/2011 13:25
El anuncio ha sido cancelado por el autor del medio.
4 página(s)
Debelzaq     24/01/2011 10:28
část z katechismu
2,214 Visto     0 Anuncios
Debelzaq         23/01/2011 13:34
El anuncio ha sido cancelado por el autor del medio.
Debelzaq         23/01/2011 12:57
El anuncio ha sido cancelado por el autor del medio.
Debelzaq         23/01/2011 12:57
El anuncio ha sido cancelado por el autor del medio.
Debelzaq         23/01/2011 11:46
El anuncio ha sido cancelado por el autor del medio.
Debelzaq         23/01/2011 09:55
El anuncio ha sido cancelado por el autor del medio.
Debelzaq         23/01/2011 09:45
El anuncio ha sido cancelado por el autor del medio.
Debelzaq         23/01/2011 09:43
El anuncio ha sido cancelado por el autor del medio.
Debelzaq         23/01/2011 09:16
El anuncio ha sido cancelado por el autor del medio.
Debelzaq         23/01/2011 09:14
El anuncio ha sido cancelado por el autor del medio.
Debelzaq         23/01/2011 09:09
El anuncio ha sido cancelado por el autor del medio.
Debelzaq         23/01/2011 08:46
V mém profilu najdete katechismus, který je snadno pochopitelný.
Prosím, čtěte.
Díky
Debelzaq         23/01/2011 08:43
El anuncio ha sido cancelado por el autor del medio.
Debelzaq         23/01/2011 08:42
El anuncio ha sido cancelado por el autor del medio.
Debelzaq         23/01/2011 08:34
El anuncio ha sido cancelado por el autor del medio.
Debelzaq         23/01/2011 07:59
El anuncio ha sido cancelado por el autor del medio.
28 página(s)
Debelzaq     23/01/2011 06:16
encyklika
2,067 Visto     0 Anuncios
11 página(s)
Debelzaq     23/01/2011 06:03
apologetika
1,838 Visto     0 Anuncios
Debelzaq         23/01/2011 06:03
El anuncio ha sido cancelado por el autor del medio.
77 página(s)
Debelzaq     23/01/2011 05:59
učebnice
1,461 Visto     0 Anuncios
16 página(s)
Debelzaq     22/01/2011 12:58
studie
1,388 Visto     0 Anuncios
1 página(s)
Debelzaq     22/01/2011 12:45
kázání
1,784 Visto     0 Anuncios
Debelzaq         22/01/2011 12:32
Bravo :)
Debelzaq
Sexo:
masculino
9 Medios
80 Anuncios
Location:
República Checa
Idioma:
checo
Membrio desde:
20/01/2011 08:47
crux.lightbb.com/
Amigos
Sexo:
femenino
Membrio desde:
13/11/2010 16:24
Sexo:
masculino
44 Medios
53 Anuncios
Sexo:
masculino
42 Anuncios