Language Contact

Libor Halik

598

58

29

1

Plánovaným (ne)rodičovstvím začali, Sodomou končí

S vynálezem PPR (přirozené antikoncepce) r.1929 začalo vymírání křesťanů. Sodomský homosexuální styk je také přirozená antikoncepce a ještě hroznější ohavnost v Božích očích.

125

1

Apokalyptické odposlechy - Windowsu, mobilu, emailové schránky

Totalita celosvětová začíná už před 3.světovou válkou, která ji rozbije dle proroctví starce Josifa Vatopedského z Athosu.

29

1

Očkováním k invaliditě a smrti

Ztrácení obranyschopnosti, imunity očkováním.

83

2

Luther přítel pornomalíře

Luther byl jeho přítelem, kmotrem dcery a duchovním rádcem.

154

60

5

Husova hříšná pýcha jistoty spasení

Tehdejší terminologií jistoty předurčení.

39

1

Čarodějnictví postmodernismu vede do pekla a je smrtelně nebezpečné

Zejména biskup Eliáš před čarováním varuje.

88

15

Zednáři přeprogramovali církev takto

Dle programu z r.1820 a novějších ještě drzejších programů, když pastýři církve zaspali útok.

46

4

Irsko katolické se posodomštilo zradou arcibiskupů

Kdysi národ mučedníků za Krista.

136

6

Arabské války organizuje Izrael, aby postavil chrám Antikristu

Bez zboření mešity al-Aksá se stavba totiž neobejde.

84

7

Gender - povinná homosexualizace dětí a mládeže zákonem

Naplánovaný rozklad společnosti skrz zákony šílenců shora

123

10

Čína s Ruskem zničí USA, pak Čína okrade Rusko za 3. světové války

Dle proroctví svatých i dle současné geopolitiky.

83

2

Januáriova sv. krev zázračně zkapalňuje po 1700 letech

Před 2. světovou válkou nezkapalněla, před 3. světovou také asi nezkapalní.

52

31

Kázal jsem

audiozáznam

125

9

Rockefelleři proti Rothschildům dnes (bankovní elity)

Bůh zlé elity rozdělí, aby se vzájemně vraždily, předpověděl starec Josif Vatopedský z Athosu.

108

1

Lindsey Williams o plánu 1 z 3 světovládných elit

o plánu světovládné elity, která se pak rozpadla na 2-3 nepřátelské skupiny

173

4

Morava asi zahyne za 3. světové války

Bez víry v pekelné tresty není odpuštění hříchů. Víra v očistec nestačí.

202

21

Strelkov bude posledním ruským křesťanským carem možná

Posledního ruského cara se dle starých proroctví bude bát i Antikrist.

172

12

Spravedlnost Boží - neznámé Boží mlýny

Bůh jedná vždy spravedlivě, ale lidem dnes chybí pravdivé informace.

124

5

Roberto de Mattei katolický historik římský

Asi poslední velký obhájce katolické neměnné víry a morálky dnes.

160

14

Katasonov pravoslavný ekonom Ruska

Finanční čarodějnictví Rothschildů a Rockefellerů nahradit křesťanstvím

323

56

Satanismus vůdců kvete, Boží trest je smete. Maria pláče

Bude to bolestné, protože to nešlo po dobrém.

263

13

Rozvody a anulace manželství

S tím musíme přestat a vrátit se k Božímu zákonu, chceme-li se vyhnout 3. světové válce.