Libor Halik
Media
Libor Halik         Thursday, 08:53
L: R.1202, čili 2 roky před rozkradením byzantského Konstantinopolu křižáky, oklamanými od italských obchodníků, se sv. František Assiský rozhoduje pro svatost. Svým příkladem zamilování se do svaté chudoby oddaluje TREST BOŽÍ od Katolické církve, což se daří až do času 2.vatikánského koncilu 1965, kdy jsou idelály svaté chudoby opuštěny. Nyní brzy přijde trest 3.světové války, kdy Evropa bude vykoupána ve vlastní krvi, jak v ní po desetiletí koupala své potracené děti.
03:44
Libor Halik     Thursday, 08:15
13.1.2015 Kanonizácia. Předpověděl dnešní finanční krizi v Řecku a poté 3. světovou válku, které se Řecko vyhne. Zdroj: YouTube
1,111 clicks     0 Postings
Libor Halik         Wednesday, 17:01
Viz Josif Vatopedský z Athosu prorokoval o Řecku a začátku 3. světové války se nejprve budou pohybovat
00:01:10.632 a shromažďovat v regionu Byzance,
00:01:14.296 protože Byzanc byla rozpárána Vatikánem
(L: Ač se papež Innocenc III. trápil, že tam r.1204 panny zasvěcené Bohu vydali v plen nečistému žoldáctvu křižáků, znesvěcovali svatostánky a odnášeli z nich kříže a ostatky, tak on sám r.1210 prohlašuje, že v případě, že by Řekové Konstantinopol znovu dobyli, vyhlásil by proti Řekům křížovou … [More]
01:47:52
Libor Halik     Wednesday, 14:40
18.6.2015 Валентин Катасонов и Михаил Грацианский выступают с докладом
832 clicks     8 Postings
Libor Halik         Wednesday, 13:37
9,40-10,15min našel podzemní vodu v poušti bez hříšné virgule - proutku, pouze modlitbou 16min zázraky uzdravování 24min světec je 86 letým. Starec Efrém odišiel zo Svätej Hory Atos v Grécku do Severnej Ameriky, kde postupne založil 19 pravoslávnych mužských a ženských monastierov na rôznych miestach USA i v Kanade: New York, Texas, Florida, Washington, Severná Karolína, Pensylvánia, Illinois, Kalifornia, Michigan, Montreal a Toronto. Monastier svätého Antona bol založený ako prvý v roku 1995 … [More]
    Filofej likes this.         Wednesday, 15:46
    aobubo likes this.         Wednesday, 13:40
Libor Halik         Tuesday, 16:54
Ja verím, že John Wesley je spasený. Čítal som jeho životopis aj mnohé kázne.
    aobubo likes this.         Wednesday, 13:21
    Filofej likes this.         Tuesday, 22:58
18:03
Libor Halik     Tuesday, 15:02
2015 Utajená data - Česká televize - očkování - vědci ze CDC řadu let tajili data o autismu u očkovaných chlapců.
861 clicks     0 Postings
Libor Halik         Tuesday, 09:06
Bible, Ozeáš 4,12: "Můj lid se doptává svého dřeva, jeho hůlka mu předpovídá; tak jej zavádí duch smilstva. Smilstvím se odvrací od svého Boha." (Virgule jsou ve formě dřevěného proutku, pružiny, drátu atd) "Ovšem tehdy katolická církev všechny druhy věštění zakázala, proutkaření považovala za práci ďábla. Kupodivu i protestant Martin Luther prohlásil proutkařství za smrtelný hřích. Roku 1690 byli studnaři vyloučeni z církve." 21stoleti.cz/…/vedecka-tabu-do… L: Můj dobrý kamarád Míla Voda … [More]
    aobubo likes this.         Wednesday, 00:14
    OAMDG1 likes this.         Tuesday, 10:10
06:481
Libor Halik     Tuesday, 08:11
Ztrácení obranyschopnosti, imunity očkováním.
06:48
Libor Halik     Monday, 02:29
Italský dokument. Dojemných 7 minut se slovenskými titulky. Dle známé zdravotnice se totéž děje v Čechách a Slovensku. Ale ti svatí rodiče tu chybí.
1,249 clicks     2 Postings
15:20
Libor Halik     26/07/2015 07:33
1 Kor 3,9--17; Matouš 14,22-34. Verejná doména
1,400 clicks     0 Postings
09:551
Libor Halik     17/07/2015 13:55
Luther byl jeho přítelem, kmotrem dcery a duchovním rádcem.
09:55
Libor Halik     17/07/2015 13:28
Luther byl jeho přítelem, kmotrem dcery a duchovním rádcem. Video jsou nahotiny, proto zveřejňuji jen zvuk. Pán Ježíš nechce, abychom hleděli na cizí nahou ženu, či na nahou prostitutku, nebo pannu neprovdanou, abychom my muži nezcizoložili v srdci … [More]
442 clicks     13 Postings
Libor Halik     12/07/2015 17:54
Zjevení sv. Kateřině Sienské:
„Oni však jednají úplně obráceně, jelikož přicházejí k tomuto tajemství plní nečistoty a zde nejde jen o pouhou nečistotu, která by mohla ohrozit tvou slabou přirozenost, a jíž jste vy všichni přirozeně nakloněni, (… [More]
682 clicks     0 Postings
25:05
Libor Halik     12/07/2015 16:30
Někdo může být Bohu věrným dlouhá desetiletí, ale pak zpychne ve své např. papežské funkci a v pýše zemře a jde do pekla navěky. Předtím po celá desetiletí milionům lidí pomáhal k víře a lásce. Avšak jeho sluha, který mu čistil WC, mohl být naopak … [More]
544 clicks     1 Postings
30:382
Libor Halik     12/07/2015 15:04
Škoda duše.
Libor Halik     12/07/2015 14:59
Smrteľný hriech uvádza našu dušu do otroctva satana. Človek v stave milosti posväcujúcej je skutočne dieťaťom Božím; po páde do hriechu sa stáva dieťaťom a otrokom zlého ducha. Sv. Ján tvrdí, že kto pácha hriech, ten je pekelným duchom, ktorý … [More]
362 clicks     0 Postings
Libor Halik         12/07/2015 11:25
Na (německé) vatikánskej stránke sa objavila fotografia bozkávajúceho sa lesbického páru Rím 8. júla 2015
(HSP/CHM) Kontroverzná fotografia sa objavila v nemeckej jazykovej verzii oficiálnej stránky Svätej Stolice a mala naznačiť nový prístup Cirkvi v oblasti sexuálnej morálky. Webová stránka vatikánskeho rádia, ktorá je oficiálnou stránkou Svätej Stolice, publikovala fotografiu dvoch bozkávajúcich sa lezieb v kontroverznom článku pod názvom: “Sexuálna morálka v Cirkvi sa pohýna ďalej”. … [More]
    henta made a reference: Husova nauka.     11/07/2015 23:15
Libor Halik         11/07/2015 15:06
Hus si plete církev bojující na Zemi s církví po smrti vítěznou, tj. s těmi po smrti spasenými. Chesterton správně poznamenal, že některé bludy jsou předčasné pravdy. Předhusitský kněz Milíč z Kroměříže označil císaře Karla IV. za Antikrista. Byl to časově nevhodný nesmysl, neboť tehdy ještě nedošlo k hlásání evangelia po celé zeměkouli. Husiti kázali hlavně o Antikristu. Dnes však již Antikrist jistě žije.
Libor Halik         11/07/2015 14:38
Člověk nemusí hřešit tělem, aby byl zavržen navěky do pekla. Stačí, když uvěří ve svou Boží výjimečnost - v nezavržitelnost - tím ztrácí dar Boží bázně a málokdy je schopen ještě někdy činit pokání. Stává se NENÁPADNOU pýchou podobným satanovi v čase, kdy satan Lucifer (Světlonoš) odpadl ještě před stvořením Adama a Evy od Boha. Ve svou nezavržitelnost věří 1/2 protestantů, dnešní biskupové učící blud liduprázdného pekla, všichni ateisti, nekřesťané učící reinkarnaci apod. Viditelný hřích těla … [More]
25:053
Libor Halik     11/07/2015 14:06
Tehdejší terminologií jistoty předurčení.
Libor Halik         11/07/2015 13:52
Český Hus hřešil pýchou, německý Luther vztekáním, opilstvím a sexem s jeptiškou. PYŠNÝ „Husův blud spočívá v tom, že církev svatou prohlašuje výlučně za souhrn předurčených a že na tomto základě chce budovat i církevní zřízení. Sv. Augustin vždy pokládal reálnou bojující církev za společenství předurčených i předzvěděných.“ Pramen: Jan Sedlák: Mistr Jan Hus, s. 374–378 Husova nauka www.lumendelumine.cz/index.php L: Předurčení jsou ti, o nichž Bůh ví (oni to neví), že zemřou v milosti posvěcuj… [More]
Libor Halik         11/07/2015 13:24
Husův blud spočívá v tom, že církev svatou prohlašuje výlučně za souhrn předurčených a že na tomto základě chce budovat i církevní zřízení. Sv. Augustin vždy pokládal reálnou bojující církev za společenství předurčených i předzvěděných. L: Předurčení jsou ti, o nichž Bůh ví (oni to neví), že zemřou v milosti posvěcující. O předzvěděných Bůh ví (oni to neví), že zemřou ve smrtelném hříchu a budou proto zavrženi. Blud, že oni ví, že zemřou v milosti posvěcující, je u 1/2 protestantů dodnes, … [More]
Libor Halik         10/07/2015 02:35
Rusko neuvažuje o zmiernení potravinového embarga voči Grécku. Ufa 8. júla 2015. Embargo na dovoz potravín bolo predĺžené o ďalší rok pre všetky krajiny, ktoré zaviedli sankcie voči Rusku. Rusko neuvažuje o zmiernení potravinového embarga voči Grécku, keďže ide o krajinu Európskej únie (EÚ), voči ktorej je embargo smerované. Povedal to dnes ruský minister hospodárstva Alexej Uľukajev. Informovala o tom agentúra Reuters. Ako minister povedal pred začatím summitu transformujúcich sa štátov … [More]
Libor Halik         09/07/2015 12:12
02:06
Stylita     09/07/2015 08:48
Jeden z projevů bláznivého světa.
Mučedníci za víru z dob komunismu, orodujte za nás.
1,965 clicks     70 Postings
Libor Halik         09/07/2015 07:30
Opakuji: Sv. Paisij Athoský r.1987 písemně vyzval pravoslavné Řeky vzepřít se, zavedení značkování lidí znakem 666 na lidské tělo, odporem i vůči všem předtypům toho značení - občanským průkazům s na 1. pohled neviditelnými elektronickými znaky 666 čárkovým kódem apod. Lépe je se vzepřít dříve, než pozdě či vůbec. Vložení 666 do lidského těla se připravuje postupně: nejdřív 666 na zboží, pak na kreditních bankovních kartách, pak na pasech, občanských průkazech, nakonec na tělo člověka. Aby si … [More]
    Stylita likes this.         09/07/2015 08:14
    OAMDG1 likes this.         09/07/2015 07:44
Libor Halik         09/07/2015 07:06
Dokumenty 2. vatikánského koncilu Dignitatis Humanae, 7. prosince 1965 a Deklarací o vztazích Církve s nekřesťanskými náboženstvími, 28. října 1965 homosexální papež Pavel VI. s naprostou většinou katolických biskupů schválili odkřesťanštění a ateizaci všech vlád do té doby katolických států celého světa. Poté se mohl počít a od r.1966 narodit Antikrist, jehož světovláda je zednáři i komunisty systematicky připravována. Naplnilo se tím proroctví sv. apoštola Pavla, že AŽ po apostasi dojde k … [More]
    pehol likes this.         09/07/2015 07:26
Libor Halik
Sex:
male
1,785 Media
342 Album
3,509 Postings
Location:
Czech Republic
Language:
Czech
Member since:
03/01/2008 09:48
Welcome slogan
Bůh miluje kající hříšníky a nenávidí nekající. Umělý potrat je vražda. Peklo je plné vrahů a homosexuálů i lhářů. Pravdomluvní křesťané jsou v nebi. An abortion is a murder, the hell is full of murderers, because without a repentance is not a … [More]
Friends
Sex:
male
255 Media
37 Postings
Sex:
male
219 Media
1,210 Postings
Sex:
male
681 Media
13 Album
6,809 Postings
Sex:
female
Member since:
07/04/2013 01:21
Sex:
male
123 Media
9,081 Postings
Sex:
male
545 Media
74 Postings
Sex:
male
144 Media
171 Postings
Sex:
male
1,968 Media
1,363 Postings
Sex:
male
79 Media
2 Album
392 Postings
Sex:
male
210 Media
36 Album
158 Postings
Sex:
male
49 Media
3,088 Postings
Sex:
male
47 Media
852 Postings
Sex:
male
21 Media
Sex:
male
35 Media
54 Postings
Sex:
male
99 Media
371 Postings
Sex:
male
239 Media
9,315 Postings
Sex:
male
2 Postings
Sex:
male
15 Media
3 Postings
Sex:
male
16 Media
162 Postings
Sex:
male
899 Media
7 Album
9,959 Postings