Libor Halik
Beiträge
03:19
Libor Halik     Dienstag, 15:39
Dle řeckého proroctví sv. Paisije Athoského budou Řekové hladovět několik měsíců až je Turci budou vojensky provokovat, ale válce se vyhnou. Nenávistní neřekové do ní padnou dle norského proroctví z r.1968. "Lid z chudých zemí se nahrne do bohatých … [Mehr]
177 Klicks     0 Kommentare
Libor Halik         Dienstag, 09:30
Vzhledem k tomu, že žijeme v časovém období vyznačeném ve Zjevení 3,7-13 kdy ti, kdo jsou ze synagogy satanovy, říkají si Židé, ale nejsou, padnou tomu jinak opuštěnému a majícímu nepatrnou moc, filadelfskému poslovi k nohám, tak to spíš vypadá, že ty 2/3 které nyní uvěří v Krista budou Chazaři, protože až se stanou křesťany potomci Jákoba, tak dojde k vzkříšení z mrtvých dle Římanům 11,15.
Libor Halik         Montag, 18:01
Ján Hnilica, František Vnuk, Biskup umlčanej Církvi PAVOL HNILICA II. časť 1952 – 1995; XXIII. I keď vo svojej zasväcujúcej modlitbe pápež Ján Pavol II. 25. marca 1984 Rusko výslovne nespomínal, každý vedel, že myslí na Rusko, keď zasväcuje Panne Márii tie národy, ktoré si žiadala, aby jej boli zasvätené. L: Ruská pravoslavná církev, která od 19.století už nevěří v neposkvrněné početí Panny Marie, a tím přečistou Pannu Marii znesvěcuje, to nevěděla. Kristus pravdivá slova apoštolů potvrzuje … [Mehr]
Libor Halik         Montag, 17:45
Zde slyšíte hlas starce Josifa Vatopedského řecky. Kdo umí lépe řecky, může z audia ještě lépe přeložit než tlumočníci.
    Stylita gefällt das.         Dienstag, 03:04
Libor Halik         Montag, 11:37
Ruský komunismus opět povstává a bude krátce vládnout, jak předpověděla ruská sv. Pelagie Rjazaňská, že nastane, až Antikrist narozený po její smrti r.1966 v Sovětském Rusku, se ukáže v USA. Agent sovětské policie a dle mě i Antikrist Obama se ukázal být od zvolení 4.11.2008 USA prezidentem. Pjakin je komunistický stalinista, přednáší blud, že Stalin byl pravdomluvným příkladným člověkem. Říká v 17:52 www.youtube.com/watch
Libor Halik         Montag, 07:20
Dle zpráv rockefellerovec Putin má smlouvu s rockefellerovskou Netanjahuovou vládou dnešního Izraele. Rockefelleři si proto vypůjčí ruskou armádu k dobytí Turecka a Iránu, když rothschildovec Obama s Iránem spolupracuje proti vůli rockefellerského kongresu USA. Pak se ruská armáda vymkne rockefellerům a stane u bran Jeruzaléma. Tj. asi 4.11.2016 při zvolení nového prezidenta USA rockefellerovce. V listopadu udělá USA z řady měst Ruska rozvaliny dle proroctví ct. Alipije Golosejevské. Bude to … [Mehr]
    OAMDG1 gefällt das.         Montag, 07:54
Libor Halik         Montag, 06:12
Necar Putin patří mocensky k Rockefellerům, římský biskup František k Rothschildům, Obama k Rothschildům, většina kongresmanů USA k Rockefellerům, současná vláda Izraele k Rockefellerům. Jen ty 2 skupiny tisknou dolary, vlastní naleziště zlata, ropy, plynu a surovin, patří jim armády, zbraně, masmédia. Bůh je dle proroctví Josifa Vatopedského rozdělil, aby se vyvražďily v 3. světové válce a tím ještě NEnastala světovláda Antikrista. Po válce zvítězí Neposkvrněné srdce Panny Marie, křesťané … [Mehr]
Libor Halik         Montag, 05:15
V. Klaus: Řecko má 1462 (což je 20% všech NATO tanků!), kvůli tomu je zadlužené. www.klaus.cz/clanky/3771 Bojí se tureckého útoku. R.1945 prorokoval starec Kyriakos TSITSIKAS: 2.světová válka byla hašteřením ve srovnání s 3.světovou válkou, která začne po zajetí Kypru Turky. Svatý Paisij: Až Řecko odvolá velvyslance z Turecka a Turecko odvolá velvyslance z Řecka. Kyriakos Tsitsikas: Kypr bude zajat Turky, pak Turecko půjde na Řecko. Sv. Paisij: "Bude to konflikt v Egejském moři. Nám (Řekům) … [Mehr]
    OAMDG1 gefällt das.         Montag, 07:53
Libor Halik         Sonntag, 17:29
66 Seite(n)
ceskoslo     7.6.2014 08:08
Na žádost mnoha osob v Itálii i v cizině po více než dvaceti letech spolupráce s tímto odvážným knězem jsem se rozhodl napsat tento krátký životopis Don Luigi Villy, protože pokládám za nemožné mlčet o nepopsatelném a neustávajícím pronásledování, … [Mehr]
428 Klicks     0 Kommentare
Libor Halik         Sonntag, 17:11
111 Seite(n)
Daniel_111     7.5.2014 17:37
Zasvěcení Ruska podle sestry Lucie
Podivné tvrzení, nesrovnalosti a zkreslující informace. Těmito skutečnostmi se zabývá Antonio Socci při zkoumání 3. Fatimského tajemství.
893 Klicks     1 Kommentare
Libor Halik         Sonntag, 15:27
Před vojnou vznikne stát Kurdistán dle proroctví sv. Paisije Athoského. O jeho vzniku se už mezinárodně jedná. Prakticky už existuje na severu Iráku. Kurdistán bude ohrožením pro Turecko - v Turecku žije mnoho Kurdů. Ze současných masmédií plyne, že USA nechtějí, aby vznikl plynovod Rusko-Turecko-Řecko. Pokusí se proto rozdělit tyto státy. V Řecku žije turecká menšina, která bude chtít připojit k Turecku. Navíc v pohraničních vodách mezi Tureckem a Řeckem jsou naleziště ropy či plynu, je tu … [Mehr]
    OAMDG1 gefällt das.         Montag, 07:59
16:09
Libor Halik     Sonntag, 13:17
Elder Joseph speaks of political upheavals and an economic crisis. The Third World War will start there.
3.266 Klicks     39 Kommentare
Libor Halik         Sonntag, 11:32
Naplňuje se proroctví Prorokoval: Válkou židovské elity zničí jedna druhou, americká ruskou, ruská americkou Řecký premiér Tsipras v projevu k poslancům v noci vyjádřil přesvědčení, že v referendu „řecký lid řekne důrazně ne ultimátu” věřitelů. Řecko v pátek odmítlo současné podmínky požadované věřiteli a žádalo o krátké prodloužení programu současného záchranného programu tak, aby platil v době, kdy by se mělo referendum konat. Euroskupina ale v sobotu rozhodla o ukončení záchranného … [Mehr]
34:23
Libor Halik     Sonntag, 09:27
Řím 10,1-21. Matouš 8,28-9,13
Veřejná doména
249 Klicks     1 Kommentare
Libor Halik         Samstag, 09:48
Poslanci města Moskvy schválili 15.6.2015 návrh komunistů k vypsání referenda k možné obnově pomníka zakladatele Leninovy sovětské tajné policie ČEKA, předchůdkyně pozdějšího GPU a pozdější NKVD a posléze KGB. Seženou-li komunisté 146 000 podpisů tj. od 2% obyvatel Moskvy, referendum bude. Pak uvidíme, zda je v Moskvě zájem o komunismus nejtvrdšího typu. Felix Edmundovič Dzeržinskij (rusky Феликс Эдмундович Дзержинский, transkripcí Feliks Edmundovič Dzeržinskij), rodným jménem Felix Dzier… [Mehr]
    Peter(skala) gefällt das.         Samstag, 15:33
Libor Halik         Samstag, 07:29
5 nejvyšších soudců přehlasovalo 4 v USA. Uzákonili Sodomu v USA. Obama, agent ze Sovětského svazu, který byl s dalšími agenty poslán (viz proroctví z Fatimy, že bludy z Ruska se po 2.světové válce dostanou do celého světa, když Pius XI. nezasvětí Rusko Panně Marii Neposkvrněné), aby USA totálně zdemoralizoval, se raduje. Demoralizace byla dokonána, nyní může nastat komunistická celosvětová revoluce dle plánů Marxe, Engelse a Lenina během 3. světové války. O soudcích i radosti Obamy na videích … [Mehr]
Libor Halik         Samstag, 02:52
3. světová válka je na spadnutí ! Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně." III. Mojžíšova 20,13. I předchozí verše slibují smrt viníkům za obětování Molochovi - tomu se obětovaly děti, umělým potratem se obětují děti od konce 20.století po celém světě, kromě napravujícího se Polska.
Libor Halik         Samstag, 02:08
USA ministr zahraničí John Kerry židovského původu z Bruntálska prohlásil, že od tohoto dne budou USA usilovat nejen o registrovaná partnerství homosexuálů, ale i o sňatky homosexuálů a tím i adopce dětí pro pedofilní homosexuály po celém světě. Viz: news.mail.ru/politics/22484921/ a další zprávy.
    Filofej gefällt das.         Samstag, 04:33
    OAMDG1 gefällt das.         Samstag, 04:12
02:52
Libor Halik     Freitag, 16:37
26.6.2015 Nejvyšší soud USA zlegalizoval homosexuální sňatky ve všech 50 státech USA. Ministr zahraničí řekl, že USA zlegalizují homosexuální manželství na celé zeměkouli. Tzn. umožní homosexuálním pedofilům adoptovat děti všude. III. Mojžíšova 20,… [Mehr]
1.237 Klicks     23 Kommentare
Libor Halik         Freitag, 15:46
26.6.2015 Nejvyšší soud USA zlegalizoval homosexuální sňatky ve všech 50 státech USA, čili USA jsou Sodomou - a bez Boží ochrany a Sodomu Bůh nechá Ruskem a Čínou zničit. Dle katolických proroctví z Garabandalu a odjinud ta pekelná doba 3.světové války bude velmi krátká, řecky pravoslavný starec Paisij mluvil o 2 a půl letech (jiný překlad 2x půl roku čili jen 1 rok) 3.světové války. Válka dle něj bude ze dvou poločasů s přestávkou a v 1. poločase bude probíhat jen na muslimsko-izraelském … [Mehr]
Libor Halik         Donnerstag, 16:44
Libor Halik     9.11.2013 13:52
Z Boží milosti nám Bůh umožnil vidět současné city archanděla Michaela, který je ochráncem křesťanů, skrze zázrak slz na ikoně, která ho zobrazuje v řeckém městě na Rhodosu. Když velitel vojska pláče, není to pro vojsko dobré znamení.
A když pláče … [Mehr]
2.086 Klicks     47 Kommentare
Libor Halik         Donnerstag, 15:39
05:29:21
mike084     Donnerstag, 15:03
V r. 2006 vydal Andrew Carrington Hitchcock sám knihu, „Satanova synagoga“, což je snad nejpádnější odhalení těch, kteří ovládají tento svět z pozadí již celá staletí. Tato kniha měla asi 60 tisíc slov a byla přeložena nezávislými nakladateli do … [Mehr]
2.315 Klicks     0 Kommentare
Libor Halik         Donnerstag, 15:34
Jen protestanti neklekají, protože protestantští kazatelé nemají od Boha apoštolské svěcení. Bohužel protestanti si mylně myslí, že nikdo, že ani pravoslavní a katoličtí kněží a biskupové nemají od Boha svěcení - ale mají, mají dar skrze slova Kristova proměňovat chléb a víno v Krista. Takový dar nemají ani andělé! Proto to klekání, či líbání rukou biskupů a kněží katolických a pravoslavných. Jen před Bohem padáme na zem vleže až do prachu jako Mojžíš.
.
Libor Halik     Mittwoch, 17:14
S homosexuálními svatbami se blíží zahlazení celých USA, jako byla spálena Sodoma s Gomorou - na fotce. Tehdy je potrestal Bůh, nepřežil nikdo kromě Lota. Kolik jich přežije v USA po prorokovaném vybombardování atomovkami z Ruska a Číny? Viz zpráva … [Mehr]
508 Klicks     1 Kommentare
Libor Halik         Mittwoch, 12:18
01:00:38
henta     23.6.2015 10:45
Je za co děkovat, za pravověrnou víru, že Ježíš Kristus Syn Boží nás svou smrtí na kříži vykoupil od věčné záhuby v pekle. ŽE JSME z milosti Boží ponořeni křtem svatým do jeho smrti na kříži, a ukryti v jeho smrti je přemáhán
veškerý náš hřích a … [Mehr]
752 Klicks     1 Kommentare
Libor Halik         Mittwoch, 12:18
Díky Bohu za toto cyrilometodějské dědictví.
    henta gefällt das.         Mittwoch, 12:59
Libor Halik         Mittwoch, 10:15
O Sýrii, Ukrajinu se krvavě rvou mezinárodní satanisti - zednáři (slobodomurári, masoni) ritu francouzského (Rothschildi a tajné služby armády bývalého Sovětského svazu) proti zednářům ritu skotského (Rockefellerům a tajným službám USA, Izraele, Západu). O Řecko zápasí finančně - krvavosti zabraňují modlitebníci z hory Athos. Ostatní křesťanské země nemají modlitební krytí - askeze po 2. vatikánu přestala, ruští starci vymírají bez následovníků, hierarchie církve se finančně přizpůsobila. … [Mehr]
Libor Halik         Mittwoch, 09:50
Když r.1974 řecká armáda neubránila 1/2 Kypru před tureckým dobytím, začala nakupovat zbraně a cvičit vojsko. Dnes však skrze finanční krizi má z 511 000 vojáků jen 140 000 a eurověřitelé chtějí spolu s vládní komunistickou stranou Syriza dramaticky seškrtat výdaje na zbrojení. Komunisté Syrizy nenávidí řeckou armádu a slíbili vystoupit z NATO a zrušit všechny NATO základny na území Řecka. To se Turecku, které slíbilo obsadit řecké "Sudety" hodí.
Libor Halik         Mittwoch, 09:23
Jak souvisí proroctví světců z hory Athos s dnešní politikou, finančnictvím a bojovou NEpřipraveností armády Řecka vůči předpovězenému tureckému útoku v pohraničí viz Proroctví sv. Paisije o bankrotu Řecka, vzniku Kurdistánu, 3. světové válce poté, se blíží naplnění
Libor Halik         24.6.2015 08:43
Některá proroctví české stigmatizované Anny Bohuslavy Tomanové, která jsem prostudoval, se ukázala vysloveně mylná, čili je pravděpodobné, že i její optimistické proroctví o naději pro český národ v čase 3. světové války je mylné. Čiňme raději pokání a připravme se na nejhorší variantu - vyhubení celého národa, jak bylo předpovězeno ve Fatimě, že některé národy budou zcela vyhubeny, doslova anihilovány. Logicky ty nejbezbožnější - český je kromě Izraele nejateističtější v celém světě. Izrael … [Mehr]
Libor Halik
Geschlecht:
männlich
1.771 Beiträge
337 Album
3.488 Kommentare
Standort:
Tschechische Republik
Sprache:
Tschechisch
Dabei seit:
3.1.2008 09:48
Begrüßungsspruch
Bůh miluje kající hříšníky a nenávidí nekající. Umělý potrat je vražda. Peklo je plné vrahů a homosexuálů i lhářů. Pravdomluvní křesťané jsou v nebi. An abortion is a murder, the hell is full of murderers, because without a repentance is not a … [Mehr]
Freunde
Geschlecht:
männlich
234 Beiträge
37 Kommentare
Geschlecht:
männlich
218 Beiträge
1.207 Kommentare
Geschlecht:
männlich
669 Beiträge
12 Album
6.668 Kommentare
Geschlecht:
weiblich
Dabei seit:
7.4.2013 01:21
Geschlecht:
männlich
121 Beiträge
8.857 Kommentare
Geschlecht:
männlich
545 Beiträge
74 Kommentare
Geschlecht:
männlich
144 Beiträge
171 Kommentare
Geschlecht:
männlich
1.963 Beiträge
1.363 Kommentare
Geschlecht:
männlich
79 Beiträge
2 Album
383 Kommentare
Geschlecht:
männlich
210 Beiträge
36 Album
158 Kommentare
Geschlecht:
männlich
49 Beiträge
3.088 Kommentare
Geschlecht:
männlich
47 Beiträge
852 Kommentare
Geschlecht:
männlich
21 Beiträge
Geschlecht:
männlich
35 Beiträge
54 Kommentare
Geschlecht:
männlich
99 Beiträge
371 Kommentare
Geschlecht:
männlich
238 Beiträge
9.110 Kommentare
Geschlecht:
männlich
2 Kommentare
Geschlecht:
männlich
15 Beiträge
3 Kommentare
Geschlecht:
männlich
16 Beiträge
162 Kommentare
Geschlecht:
männlich
886 Beiträge
7 Album
9.930 Kommentare