Language Contact

robbi

robbi

Svedectvo katolíckej mníšky Charlotte

Toto je otrasná vymyslenina

robbi

Skutečná tvář Ježíše

svetlospasy
Pre časový odstup

robbi

P. Kuffa Dve veci : dobrá spoveď a odpustiť nepriateľom

Organizátori sľúbili dať prednášku na Youtube

robbi

O holy night

Prekrásne

robbi

Edward Yudenich - 7 years old

unglaublich!

robbi

"I want to spend my heaven doing good to earth"

Jedno z najlepších deti nebeského Otca.
Sätá Terezka pros za nás!!!robbi

Seminár Vnútorné uzdravenie 2012 P.Elias Vella.-(1)-

Dovolím si doplniť -Názov seminára - Vnútorné uzdravenie: Trenčín, júl 2012
Vďaka za vklad!
[More]

robbi

Ježiš chce vziať naše hriechy - 1.č.- P. E. Vella

Username, keď sa strafíš do Božej vôle, tak si vyhrala. Ak sa strafilo 95% populácie, tak vyhralo 95% populacie. Bodaj by to tak bolo!
Väščinou konáme svoju vôľu a nie Otcovu, čo je smutné, lebo potom nemôžme byť šťastní.

robbi

Ježiš chce vziať naše hriechy - 1.č.- P. E. Vella

Username, ešte mi povedz ako sa odpovedá na studenú sprchu, ktorou nás stále polievaš? Asi len trpezlivo znášať nepríjemnosti. Aj to bude ale asi potrebné.

robbi

Ježiš chce vziať naše hriechy - 1.č.- P. E. Vella

Ó MichalB! Ďakujem za krásne svedectvo.
Ja to vnímam tak, že cez otca Vellu nám Ježíš chce veľa povedať a nás naučiť poznaniu pravej múdrosti a uzdraviť naše duše.
Vaše svedectvo je viac ako všetky príspevky doteraz až na výnimky.
Nech Vás žehná Pán

robbi

Ježiš chce vziať naše hriechy - 1.č.- P. E. Vella

Plne súhlasím so SalveReginou75

robbi

Mše svatá z Katolické charismatické konference 2012: celebruje P. Pavel Konzbul

Mne je to zas veľmi ľúto, že som tam niesom osobne.
Je to vinikajúca, požehnaná akcia, ledva čakám, kedy pôjde niečo z prednášok na TV NOE.

robbi

Poklad Víry máme v nádobě hliněné-P.Vojtíšek Kodet

Ďakujem za vklad,ktorý vnímam ako podporu Otcovi Kodetovi.

robbi

Lucie Cincialová-zpřítomnění radosti,lásky,pokoje

Vzácny príspevok

robbi

Páter Pio&myšlenky(1)

Ďakujme, veľmi ďakujme Pánu Bohu za otca PIA, ktorý ešte aj dnes pomáha. Veď povedal, že neprekročí bránu neba, pokiaľ doň nevstúpi aj jeho posledné duchovné dieťa!
Ďakuje m za vklad

robbi

Páter Pio - Myšlienky (3)

Leo3340:Ďakujem za nádherný vklad.

robbi

Myrna Nazzour - dokument

Username: jednota kresťanov sa buduje v Kristovi, len vtedy, keď budeme podobní Jemu, budeme jednotní, myslela som, že to vieš, hovorí to Benedikt v katechéze v týždni modlitieb za jednotu kresťanov.

robbi

Stretnutie Mariánskeho kňazského hnutia

Áno bolo. Hovoril o výnimočnom význame Matky Pána z nového zorného uhla, ktorý nie je celkom bežný a dal tomu akúsi novú dimenziu.Jej význam pre celé ľudstvo, pre človeka osobne, jej neustála starostlivosť o nás, jej aktívna pomoc, ako sa nás nikdy nezriekne,ako myslí na tých ktorí nepoznajú Pána, ako potrebuje naše motlitby, je apoštolka, učiteľka, matka, dôležitosť zasvätenia sa k nej, jej čistý úmysel hlavne priviesť nás čo najskôr k Synovi..... Všetci účastníci sa tam modlili ako jeden človek, bol to zážitok.

robbi

Stretnutie Mariánskeho kňazského hnutia

Škoda, že nikto nezachytil homíliu v nedeľu 30.4.2012.

robbi

Benedikt XVI.: Každý křesťan znovu prožívá zkušenost Marie Magdalské

Zina: Predpokladám, že každý kus oblečenia má svoj význam, ktorý nám môže byť skrytý. Veď keď som videla sochu Zachariáša - kňaza v Ein Karim - rodisko Jána Krstiteľa - fakt som nechápala, čo to má na hlave, ale zrejme to bolo dôstojné vtedy, keď pôsobil v chráme. Cirkev má viac ako 2000 rokov a teda tu tiež môžu byť prvky, ktoré celkom nepoznáme a zdajú sa divné ale v konečnom dôsledku asi dobré.

robbi

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami,....

Olinka: Má to logiku. Miluje nás viac ako seba.

robbi

Samozvaní ukrajinskí biskupi sekty "Dohnalovci" majú neplatnú biskupskú vysviacku TKKBS

Tulák:
Určite že sa máme za seba modliť, lebo to je prejav lásky k poblúdenému bratovi, avšak pokazené ovocie sa oddeľuje od zdravého, aby sa nenakazilo.

robbi

Mariánske zjavenia a nezničiteľné sväté predmety

Perfektný dokument. Ďakujem za vklad.