Postings: robbi
robbi         17/07/2013 16:13
Toto je otrasná vymyslenina
robbi         23/02/2013 01:11
svetlospasy
Pre časový odstup
robbi         31/01/2013 08:23
Organizátori sľúbili dať prednášku na Youtube
robbi         22/12/2012 08:04
Prekrásne
robbi         18/12/2012 11:27
unglaublich!
robbi         18/10/2012 10:46
This posting has been cancelled by the author of the medium.
robbi         01/10/2012 05:25
Jedno z najlepších deti nebeského Otca.
Sätá Terezka pros za nás!!!
robbi         29/07/2012 12:48
Dovolím si doplniť -Názov seminára - Vnútorné uzdravenie: Trenčín, júl 2012
Vďaka za vklad!
[More]
robbi         24/07/2012 17:39
Username, keď sa strafíš do Božej vôle, tak si vyhrala. Ak sa strafilo 95% populácie, tak vyhralo 95% populacie. Bodaj by to tak bolo!
Väščinou konáme svoju vôľu a nie Otcovu, čo je smutné, lebo potom nemôžme byť šťastní.
robbi         24/07/2012 17:33
Username, ešte mi povedz ako sa odpovedá na studenú sprchu, ktorou nás stále polievaš? Asi len trpezlivo znášať nepríjemnosti. Aj to bude ale asi potrebné.
robbi         24/07/2012 15:26
Ó MichalB! Ďakujem za krásne svedectvo.
Ja to vnímam tak, že cez otca Vellu nám Ježíš chce veľa povedať a nás naučiť poznaniu pravej múdrosti a uzdraviť naše duše.
Vaše svedectvo je viac ako všetky príspevky doteraz až na výnimky.
Nech Vás žehná Pán
robbi         24/07/2012 14:34
Plne súhlasím so SalveReginou75
robbi         14/07/2012 20:00
Mne je to zas veľmi ľúto, že som tam niesom osobne.
Je to vinikajúca, požehnaná akcia, ledva čakám, kedy pôjde niečo z prednášok na TV NOE.
robbi         09/07/2012 04:13
Ďakujem za vklad,ktorý vnímam ako podporu Otcovi Kodetovi.
robbi         05/07/2012 15:26
Vzácny príspevok
robbi         04/07/2012 18:02
Ďakujme, veľmi ďakujme Pánu Bohu za otca PIA, ktorý ešte aj dnes pomáha. Veď povedal, že neprekročí bránu neba, pokiaľ doň nevstúpi aj jeho posledné duchovné dieťa!
Ďakuje m za vklad
robbi         05/06/2012 07:46
Leo3340:Ďakujem za nádherný vklad.
robbi         28/05/2012 03:42
Username: jednota kresťanov sa buduje v Kristovi, len vtedy, keď budeme podobní Jemu, budeme jednotní, myslela som, že to vieš, hovorí to Benedikt v katechéze v týždni modlitieb za jednotu kresťanov.
robbi         10/05/2012 16:35
Áno bolo. Hovoril o výnimočnom význame Matky Pána z nového zorného uhla, ktorý nie je celkom bežný a dal tomu akúsi novú dimenziu.Jej význam pre celé ľudstvo, pre človeka osobne, jej neustála starostlivosť o nás, jej aktívna pomoc, ako sa nás nikdy nezriekne,ako myslí na tých ktorí nepoznajú Pána, ako potrebuje naše motlitby, je apoštolka, učiteľka, matka, dôležitosť zasvätenia sa k nej, jej čistý úmysel hlavne priviesť nás čo najskôr k Synovi..... Všetci účastníci sa tam modlili ako jeden … [More]
robbi         08/05/2012 09:45
Škoda, že nikto nezachytil homíliu v nedeľu 30.4.2012.
robbi         10/04/2012 10:24
Zina: Predpokladám, že každý kus oblečenia má svoj význam, ktorý nám môže byť skrytý. Veď keď som videla sochu Zachariáša - kňaza v Ein Karim - rodisko Jána Krstiteľa - fakt som nechápala, čo to má na hlave, ale zrejme to bolo dôstojné vtedy, keď pôsobil v chráme. Cirkev má viac ako 2000 rokov a teda tu tiež môžu byť prvky, ktoré celkom nepoznáme a zdajú sa divné ale v konečnom dôsledku asi dobré.
robbi         07/04/2012 11:08
Olinka: Má to logiku. Miluje nás viac ako seba.
robbi         31/03/2012 08:12
Tulák:
Určite že sa máme za seba modliť, lebo to je prejav lásky k poblúdenému bratovi, avšak pokazené ovocie sa oddeľuje od zdravého, aby sa nenakazilo.
robbi         04/03/2012 17:36
Perfektný dokument. Ďakujem za vklad.
robbi         02/03/2012 17:38
Archetyp, želám Ti, aby si aj Ty spoznal lásku Matky božej, teda aj tvojej matky, aby si ju mohol milovať.Ježiš nám daroval všetko svojho Otca aj svoju Matku.Čistí srdcom nepotrebujú čítať stránky o nepravosti Medžugorja.
robbi         29/02/2012 09:39
Virtue - najlepší je jeden deň v týždni o vode a chlebe okrem ostatných zrieknutí sa
robbi         28/02/2012 08:57
robbi         28/02/2012 01:51
Virtue:
Pôst je potrebný pre našu dušu.
robbi
Sex:
female
728 Media
3 Album
493 Postings
Location:
Slovakia
Language:
Slovak
Member since:
03/07/2011 09:56
Welcome slogan
Pokoj nech je s Vami
Friends
Sex:
male
107 Media
49 Postings
Sex:
male
Member since:
19/10/2012 08:18
Sex:
male
498 Media
7,406 Postings
Sex:
male
854 Media
155 Postings
Sex:
male
161 Media
2 Album
3,651 Postings
Sex:
female
50 Media
8,071 Postings
Sex:
male
126 Media
4,541 Postings
Sex:
female
77 Media
3 Album
1,820 Postings
Sex:
male
2 Media
69 Postings
Sex:
male
212 Media
17 Album
2,755 Postings
Sex:
female
8 Media
2 Postings
Sex:
male
37 Media
6 Album
160 Postings
Sex:
male
1 Media
8 Postings
Sex:
female
961 Media
1,334 Postings
Sex:
male
226 Media
1,230 Postings
Sex:
male
15 Media
23 Postings
Sex:
female
1,178 Media
4,611 Postings
Sex:
male
468 Media
1,163 Postings