mat300
Medios
mat300         01/07/2015 02:30
02:51
nazarenolanciotti     30/06/2015 05:56
Don Salvatore Mellone murió ayer
1,215 Visto     0 Anuncios
mat300         03/06/2015 13:26
11:49
nazarenolanciotti     03/06/2015 07:46
Most Holy Body and Blood of Christ - Solemnity (Year B)
1,331 Visto     0 Anuncios
mat300         28/05/2015 04:43
Čo je toto za rečnícke cvičenie? Phobos et deimos.
mat300         13/05/2015 10:20
Neviem odkiaľ berie človek s názvom "henta" toľko schopností iných nazývať veľmi drzými názvami. Z korešpondencie, ktorú na tomto webe čítam by to mala byť žena, matka, kresťanka. Ale jej vydarovanie (keď uráža tých, ktorí nemajú rovnaký názor ako ona) sa môže vydedukovať, že je to stratena s typickými prejavmi takého veku ľudí, ktorí nie sú na duchovnej výške, o ktorej si myslia, že už ju dávno dosiahli. Poveretta.
mat300         11/05/2015 14:40
Veľmi odporúčam kňazovi Halíkovi, aby si najprv overil dôveryhodnosť výrokov, ktoré uvádza, aby sa nedopustil zavádzania. Pán Scalfari už viackrát vložil pápežovi do úst slová, ktoré nikdy nepovedal a vyjadril svoje spomienky na rozhovor akoby to boli autentické záznamy...
    Ostrik likes this.         12/05/2015 13:02
55:09
mat300     11/05/2015 06:49
Český dabing 1997
1,138 Visto     0 Anuncios
01:59:38
mat300     10/05/2015 21:47
Italský film. Český dabing (1989)
1,320 Visto     0 Anuncios
01:18:09
mat300     10/04/2015 14:44
doc. František Trstenský
241 Visto     0 Anuncios
01:46:11
mat300     04/04/2015 11:13
očami biblistu Františka Trstenského
184 Visto     0 Anuncios
01:39:32
mat300     03/04/2015 06:37
Doc. František Trstenský
178 Visto     0 Anuncios
01:26:40
mat300     31/03/2015 11:11
Doc. František Trstenský uvažuje nad udalosťami poslednej večere
229 Visto     0 Anuncios
54:18
mat300     25/03/2015 14:12
Cirkevný rok s doc. Františkom Trstenským
Duchovný obzor (2015)
338 Visto     0 Anuncios
43:55
mat300     24/03/2015 17:26
Umelecko-dokumentárne pásmo, SRo 1992.
Milan Materák
336 Visto     0 Anuncios
mat300         23/03/2015 09:10
????
mat300         04/03/2015 14:43
Pošli to dal
český dabing
mat300         22/02/2015 07:43
Lepantoguadalupe         21/02/2015 15:31
I problemi sono ben altri, non Socci.Centinaia di milioni di cattolici hanno apostatato negli ultimi decenni, l'America Latina in 40 anni e' diventata a maggioranza evangelica,migliaia di chiese vengono vendute a tutti(tranne ai Cattolici),tra i gia' pochi che vanno a Messa l'80 % non sa che e' la riattualizzazione del Sacrificio di Cristo,che l'Eucarestia e' vero Corpo di Cristo e NON va data in mano,100.000 Cristiani sono stati uccisi nel solo 2013.Abusi liturgici,catechesi dei bambini … [Más]
50:37
mat300     20/02/2015 10:30
Krížová cesta
sr. Jaroslava Staršia, misionárka v Papui-Novej Guinei
295 Visto     0 Anuncios
mat300         10/02/2015 18:31
Ešte jeden malý komentár k udeľovaniu popolca na Popolcovú stredu.
V Ríme, v Taliansku, v časti Latinskej Ameriky sa oddávna popolec udeľuje sypaním na hlavu (na temeno), tam nerobia znak kríža na čele. A vonkoncom sa netrápia nad tým, či majú sypať v tvare kríža. Veď ide o sväteninu, nie požehnanie! (Nie som si istý, či takí ako autor dehonestujúceho príspevku rozumejú rozdielu.)
V krajinách bývalej rakúskej monarchie a v iných krajinách sa ustálil zvyk nesypať popol na hlavu, ale robiť na … [Más]
mat300         10/02/2015 13:07
Prosím soľ nad zlato, aby nereagovala na moje názory, lebo ma "vypla" a nemôžem reagovať na jej menej úctivé správanie voči mojej osobe. Ona sama uviedla, že má 70 rokov a bola katolíčkou, pokiaľ ju nepreonačil exkomunikovaný kňaz pán Dohnál, ktorý si nahovára, že je patriarchom nejestvujúceho byzantského katolíckeho patriarchátu. Asi tam pramení všetka zlosť starej panej voči tým, ktorí sú a zostanú skutočnými katolíkmi, na rozdiel od nej, ktorá má oči a uši otvorené pre ... exkomunikovaného … [Más]
mat300         10/02/2015 10:09
Ako treba "Poznačiť popolom na popolcovú stredu" hovoria jasne ustanovenia Rímskeho misála:
"Poté" (po modlitbe nad popolom) "pokropí kněz popel svěcenou vodou, okuřuje kadidlem a sype na hlavy věřících se slovy: - Pomni člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš! - Mezitím zpívá se v chóru:..."
(in: Římsky misál, vydal Nakladatel Bohuslav Rupp, v Praze MCMXLVII - 1947, str. 146)
"Kňaz mlčky pokropí popol svätenou vodou. Potom poznačí popolom tých prítomných, ktorí k nemu prídu. Každému povie: … [Más]
    Kokso likes this.         10/02/2015 12:02
mat300         03/02/2015 02:20
Ostrik, prosím vysvetliť váš komentár: "My sme Matka." Kto je "my"?
mat300         03/02/2015 02:08
Milý odporcovia Rímskej cirkvi, ktorí sa hráte na jej ochrancov, seriózne ste si prečítali, premeditovali a do života uviedli Evanjelium nášho Pána a učenie Cirkvi, ktoré je ukryté v dokumentoch jej Magistéria v celej komplexnosti, alebo len vyberáte to, čo sa Vám páči alebo hodí ako napr. Asharat, solnadzlato, magdach, ktorí s Rímskou cirkvou majú málo spoločného, lebo neustále šíria svoje a nie učenie Cirkvi? Skoro po každom koncile istá časť nespokojencov sa vyhlásila za obrancov pravej … [Más]
mat300         01/02/2015 23:17
Prečo sa klamári ako Petra Bostlová alias magdach, keď sú pristihnutí pri lži, nekonajú pokánie, ale uchyľujú sa k urážkam a ďalším klamstvám a fantazmagóriám?
Falošným prorokom je práve "magdach"
    ľubica likes this.         02/02/2015 13:35
mat300         01/02/2015 18:11
Antonello Lupis zapísal o udalosti z 22. 6. 2014 okrem iného svedectvá matky a sestry Roberty Mauro takto:
„Tento pápež je skutočne výnimočný, má impulzy, ktoré ľudstvo ešte nevidelo, miluje a hľadá každý spôsob, aby bol čím najbližšie k chudobným, chorým, hladným, slabým, deťom a úbožiakom. Tá minúta, ktorú sa rozhodol venovať, keď sa zastavil na ceste, mojej Roberte a mojej rodine navždy zostane vtlačená v mysli a srdci každého z nás a predovšetkým dá tejto rodine jednotu lásky a viery, silu … [Más]
    ľubica likes this.         02/02/2015 13:36
    Peter(skala) likes this.         01/02/2015 18:42
mat300         01/02/2015 17:36
Postihnuté dievča, ktoré požehnal a objal pápež František, sa volá Roberta Mauro a žije v Sibari v Kalábrii. Udalosť sa stala 22. 6. 2014 a bola ihneď zverejnená napr. CorriereDiRoma.it (www.youtube.com/watch)
Iné video zverejnené dňa 24. 6. 2014 nájdete na odkaze (Ivan Parfenie): www.youtube.com/watch s uvedeným textom:
"l più bel regalo che Roberta e famiglia poteva avere, nelle difficoltà che la vita gli ha messo sul loro cammino...! Grazie Papa Francesco"
robertaepapafrancesco.blogspot.it… [Más]
    ľubica likes this.         02/02/2015 13:37
    Peter(skala) likes this.         01/02/2015 18:42
mat300         10/01/2015 01:41
valent         09/01/2015 16:54
Kdo je věrný Pánovu daru, umí také „přinášet plody“. Evangelizující společenství je vždycky pozorné k plodům (POZN.: POZORNÉ I K PLODŮM DRUHÝCH), protože Pán chce, aby bylo plodným. Stará se o obilí a nezneklidňuje se kvůli koukolu. Když rozsévač vidí klíčit koukol, nereaguje stížnostmi ani alarmismem. Nachází způsob, jak vtělit Slovo do konkrétní situace, aby přineslo plody nového života, byť jsou zdánlivě nedokonalé a nezralé. Učedník dovede nabídnout celý život a nasadit jej až k mučednictví… [Más]
mat300         10/01/2015 01:41
valent         09/01/2015 22:30
...NEZADRŽITELNÁ TOUHA podělit se o tutéž radost a tutéž naději, především ve vlastní rodině, ve svém okolí a také se všemi ostatními. TATO TOUHA SE NAZÝVÁ EVANGELIAZACE.
Nám přísluší přinášet tuto radostnou (dobrou) zpráv u o tom, že již na této zemi je možné žít naplněný život. K tomu může dojít jen tehdy, když přinášíme našim bratřím a sestrám Ježíše.
Jak ho přinášet?
Především svědectvím svého života, to ale postupem času nestačí, pokud nenídoprovázeno výslovnou a jasnou zvěstí o Pánu … [Más]
mat300
Sexo:
masculino
133 Medios
111 Anuncios
Location:
Eslovaquia (República Eslovaca)
Idioma:
eslovaco
Membrio desde:
23/08/2011 03:29