mat300
Media
01:18:09
mat300     10/04/2015 14:44
doc. František Trstenský
222 clicks     0 Postings
01:46:11
mat300     04/04/2015 11:13
očami biblistu Františka Trstenského
171 clicks     0 Postings
01:39:32
mat300     03/04/2015 06:37
Doc. František Trstenský
170 clicks     0 Postings
01:26:40
mat300     31/03/2015 11:11
Doc. František Trstenský uvažuje nad udalosťami poslednej večere
222 clicks     0 Postings
54:18
mat300     25/03/2015 14:12
Cirkevný rok s doc. Františkom Trstenským
Duchovný obzor (2015)
326 clicks     0 Postings
43:55
mat300     24/03/2015 17:26
Umelecko-dokumentárne pásmo, SRo 1992.
Milan Materák
329 clicks     0 Postings
mat300         23/03/2015 09:10
????
mat300         04/03/2015 14:43
Pošli to dal
český dabing
mat300         22/02/2015 07:43
Lepantoguadalupe         21/02/2015 15:31
I problemi sono ben altri, non Socci.Centinaia di milioni di cattolici hanno apostatato negli ultimi decenni, l'America Latina in 40 anni e' diventata a maggioranza evangelica,migliaia di chiese vengono vendute a tutti(tranne ai Cattolici),tra i gia' pochi che vanno a Messa l'80 % non sa che e' la riattualizzazione del Sacrificio di Cristo,che l'Eucarestia e' vero Corpo di Cristo e NON va data in mano,100.000 Cristiani sono stati uccisi nel solo 2013.Abusi liturgici,catechesi dei bambini … [More]
50:37
mat300     20/02/2015 10:30
Krížová cesta
sr. Jaroslava Staršia, misionárka v Papui-Novej Guinei
287 clicks     0 Postings
mat300         10/02/2015 18:31
Ešte jeden malý komentár k udeľovaniu popolca na Popolcovú stredu.
V Ríme, v Taliansku, v časti Latinskej Ameriky sa oddávna popolec udeľuje sypaním na hlavu (na temeno), tam nerobia znak kríža na čele. A vonkoncom sa netrápia nad tým, či majú sypať v tvare kríža. Veď ide o sväteninu, nie požehnanie! (Nie som si istý, či takí ako autor dehonestujúceho príspevku rozumejú rozdielu.)
V krajinách bývalej rakúskej monarchie a v iných krajinách sa ustálil zvyk nesypať popol na hlavu, ale robiť na … [More]
mat300         10/02/2015 13:07
Prosím soľ nad zlato, aby nereagovala na moje názory, lebo ma "vypla" a nemôžem reagovať na jej menej úctivé správanie voči mojej osobe. Ona sama uviedla, že má 70 rokov a bola katolíčkou, pokiaľ ju nepreonačil exkomunikovaný kňaz pán Dohnál, ktorý si nahovára, že je patriarchom nejestvujúceho byzantského katolíckeho patriarchátu. Asi tam pramení všetka zlosť starej panej voči tým, ktorí sú a zostanú skutočnými katolíkmi, na rozdiel od nej, ktorá má oči a uši otvorené pre ... exkomunikovaného … [More]
mat300         10/02/2015 10:09
Ako treba "Poznačiť popolom na popolcovú stredu" hovoria jasne ustanovenia Rímskeho misála:
"Poté" (po modlitbe nad popolom) "pokropí kněz popel svěcenou vodou, okuřuje kadidlem a sype na hlavy věřících se slovy: - Pomni člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš! - Mezitím zpívá se v chóru:..."
(in: Římsky misál, vydal Nakladatel Bohuslav Rupp, v Praze MCMXLVII - 1947, str. 146)
"Kňaz mlčky pokropí popol svätenou vodou. Potom poznačí popolom tých prítomných, ktorí k nemu prídu. Každému povie: … [More]
    Kokso likes this.         10/02/2015 12:02
mat300         03/02/2015 02:20
Ostrik, prosím vysvetliť váš komentár: "My sme Matka." Kto je "my"?
mat300         03/02/2015 02:08
Milý odporcovia Rímskej cirkvi, ktorí sa hráte na jej ochrancov, seriózne ste si prečítali, premeditovali a do života uviedli Evanjelium nášho Pána a učenie Cirkvi, ktoré je ukryté v dokumentoch jej Magistéria v celej komplexnosti, alebo len vyberáte to, čo sa Vám páči alebo hodí ako napr. Asharat, solnadzlato, magdach, ktorí s Rímskou cirkvou majú málo spoločného, lebo neustále šíria svoje a nie učenie Cirkvi? Skoro po každom koncile istá časť nespokojencov sa vyhlásila za obrancov pravej … [More]
mat300         01/02/2015 23:17
Prečo sa klamári ako Petra Bostlová alias magdach, keď sú pristihnutí pri lži, nekonajú pokánie, ale uchyľujú sa k urážkam a ďalším klamstvám a fantazmagóriám?
Falošným prorokom je práve "magdach"
    ľubica likes this.         02/02/2015 13:35
mat300         01/02/2015 18:11
Antonello Lupis zapísal o udalosti z 22. 6. 2014 okrem iného svedectvá matky a sestry Roberty Mauro takto:
„Tento pápež je skutočne výnimočný, má impulzy, ktoré ľudstvo ešte nevidelo, miluje a hľadá každý spôsob, aby bol čím najbližšie k chudobným, chorým, hladným, slabým, deťom a úbožiakom. Tá minúta, ktorú sa rozhodol venovať, keď sa zastavil na ceste, mojej Roberte a mojej rodine navždy zostane vtlačená v mysli a srdci každého z nás a predovšetkým dá tejto rodine jednotu lásky a viery, silu … [More]
    ľubica likes this.         02/02/2015 13:36
    Peter(skala) likes this.         01/02/2015 18:42
mat300         01/02/2015 17:36
Postihnuté dievča, ktoré požehnal a objal pápež František, sa volá Roberta Mauro a žije v Sibari v Kalábrii. Udalosť sa stala 22. 6. 2014 a bola ihneď zverejnená napr. CorriereDiRoma.it (www.youtube.com/watch)
Iné video zverejnené dňa 24. 6. 2014 nájdete na odkaze (Ivan Parfenie): www.youtube.com/watch s uvedeným textom:
"l più bel regalo che Roberta e famiglia poteva avere, nelle difficoltà che la vita gli ha messo sul loro cammino...! Grazie Papa Francesco"
robertaepapafrancesco.blogspot.it… [More]
    ľubica likes this.         02/02/2015 13:37
    Peter(skala) likes this.         01/02/2015 18:42
mat300         10/01/2015 01:41
valent         09/01/2015 16:54
Kdo je věrný Pánovu daru, umí také „přinášet plody“. Evangelizující společenství je vždycky pozorné k plodům (POZN.: POZORNÉ I K PLODŮM DRUHÝCH), protože Pán chce, aby bylo plodným. Stará se o obilí a nezneklidňuje se kvůli koukolu. Když rozsévač vidí klíčit koukol, nereaguje stížnostmi ani alarmismem. Nachází způsob, jak vtělit Slovo do konkrétní situace, aby přineslo plody nového života, byť jsou zdánlivě nedokonalé a nezralé. Učedník dovede nabídnout celý život a nasadit jej až k mučednictví… [More]
mat300         10/01/2015 01:41
valent         09/01/2015 22:30
...NEZADRŽITELNÁ TOUHA podělit se o tutéž radost a tutéž naději, především ve vlastní rodině, ve svém okolí a také se všemi ostatními. TATO TOUHA SE NAZÝVÁ EVANGELIAZACE.
Nám přísluší přinášet tuto radostnou (dobrou) zpráv u o tom, že již na této zemi je možné žít naplněný život. K tomu může dojít jen tehdy, když přinášíme našim bratřím a sestrám Ježíše.
Jak ho přinášet?
Především svědectvím svého života, to ale postupem času nestačí, pokud nenídoprovázeno výslovnou a jasnou zvěstí o Pánu … [More]
mat300         04/12/2014 04:18
"myslíš si, že keď niekto napíše pápežovi svoj pohľad napríklad na modlitbu v mešite, že čo sa stane?"
Dostane odpoveď, ak vyjadrený názor bude hodný zreteľa.
36 page(s)
mat300     01/12/2014 17:43
Priebeh apoštolskej cesty pápeža Františka v Turecku 2014
P.S.
Vzhľadom na mnohoročné skúsenosti s diskutucújimi na tomto webe, ktorý má v názve slovo "katolícky":
Veľmi seriózne pred tvárou živého Boha prosím všetkých, ktorí majú akékoľvek výhrady … [More]
258 clicks     2 Postings
mat300         28/11/2014 15:13
Prosím všetkých, ktorí majú akékoľvek výhrady voči slovám a postojom pápeža Františka, aby sa láskavo so svojimi názormi neobracali na mňa, ale priamo na neho. Tu je adresa:
Francesco, papa
Citta del Vaticano

Slová pápeža Františka som uložil na stránku, ktorá má v názve katolícka, na povzbudenie pre tých, ktorí sa chcú povzbudiť.
Po dlhej dobe, čo sledujem tento web, - som Pánu Bohu vďačný za všetko dobré, ktoré som tu našiel, - som nesmierne sklamaný z postojov niektorých diskutujúcich, ktorí… [More]
    aobubo likes this.         28/11/2014 15:46
mat300         28/11/2014 12:41
This posting has been cancelled by the author of the medium.
mat300         28/11/2014 12:27
This posting has been cancelled by the author of the medium.
mat300
Sex:
male
131 Media
105 Postings
Location:
Slovakia
Language:
Slovak
Member since:
23/08/2011 03:29