Language Contact

mat300

mat300
02:51
2  1.2k

Mellone starb gestern

Mellone starb gestern

mat300
11:49
1  1.3k

Most Holy Body and Blood of Christ - Solemnity (Year B)

Most Holy Body and Blood of Christ - Solemnity (Year B)

henta

Hlubiny Božího Slova 1.část

Mate ,to se týká jen těch kdo touží či jdou po "úzké cestě, cestě odvěké"....tebe to Slovo zřejmě minulo stejně jako obřadníka Samsona [More]

mat300

Hlubiny Božího Slova 1.část

Čo je toto za rečnícke cvičenie? Phobos et deimos.

mat300

Father Gruner died by the pain from the atheism of pope Francis

Neviem odkiaľ berie človek s názvom "henta" toľko schopností iných nazývať veľmi drzými názvami. Z korešpondencie, ktorú na tomto webe čítam by to mala byť žena, matka, kresťanka. Ale jej vydarovanie (keď uráža tých, ktorí nemajú rovnaký názor ako ona) sa môže vydedukovať, že je to stratena s typickými prejavmi takého veku ľudí, ktorí nie sú na duchovnej výške, o ktorej si myslia, že už ju dávno dosiahli. Poveretta.

mat300

Father Gruner died by the pain from the atheism of pope Francis

Veľmi odporúčam kňazovi Halíkovi, aby si najprv overil dôveryhodnosť výrokov, ktoré uvádza, aby sa nedopustil zavádzania. Pán Scalfari už viackrát vložil pápežovi do úst slová, ktoré nikdy nepovedal a vyjadril svoje spomienky na rozhovor akoby to boli autentické záznamy...

55:09
3  1.2k

Antonín z Padovy

Český dabing 1997

01:59:38
1.4k

Francesco

Italský film. Český dabing (1989)

01:18:09
248

Emauzskí učeníci očami biblistu

doc. František Trstenský

01:46:11
185

Ježišovo pochovanie a zmŕtvychvstanie

očami biblistu Františka Trstenského

01:39:32
178

Veľký piatok očami biblistu

Doc. František Trstenský

01:26:40
229

Zelený štvrtok očami Biblie

Doc. František Trstenský uvažuje nad udalosťami poslednej večere

54:18
338

Zvestovanie Pána očami biblistu

Cirkevný rok s doc. Františkom Trstenským Duchovný obzor (2015)

43:55
336

Dni, ktoré rozhodli o večnosti

Umelecko-dokumentárne pásmo, SRo 1992. Milan Materák

mat300

Pošli to ďalej

Pošli to dal
český dabing

mat300
Lepantoguadalupe

Quell’ «anti-papismo» che tanto male fa alla Chiesa

I problemi sono ben altri, non Socci.Centinaia di milioni di cattolici hanno apostatato negli ultimi decenni, l'America Latina in 40 anni e' diventat… [More]

50:37
295

Rozbitý svet

Krížová cesta sr. Jaroslava Staršia, misionárka v Papui-Novej Guinei

alino

Saving ash-Roman bishop Bergoglio is a Freemason

mat300 streda, 00:31 máš pravdu, naozaj nejde o požehnanie! Mal 2,1 - 2,2 Teraz však, kňazi, vám platí toto rozhodnutie. Ak neposlúchnete, ak nebudet… [More]

mat300

Saving ash-Roman bishop Bergoglio is a Freemason

Ešte jeden malý komentár k udeľovaniu popolca na Popolcovú stredu.
V Ríme, v Taliansku, v časti Latinskej Ameriky sa oddávna popolec udeľuje sypaním na hlavu (na temeno), tam nerobia znak kríža na čele. A vonkoncom sa netrápia nad tým, či majú sypať v tvare kríža. Veď ide o sväteninu, nie požehnanie! (Nie som si istý, či takí ako autor dehonestujúceho príspevku rozumejú rozdielu.)
V krajinách bývalej rakúskej monarchie a v iných krajinách sa ustálil zvyk nesypať popol na hlavu, ale robiť na … [More]

mat300

Saving ash-Roman bishop Bergoglio is a Freemason

Prosím soľ nad zlato, aby nereagovala na moje názory, lebo ma "vypla" a nemôžem reagovať na jej menej úctivé správanie voči mojej osobe. Ona sama uviedla, že má 70 rokov a bola katolíčkou, pokiaľ ju nepreonačil exkomunikovaný kňaz pán Dohnál, ktorý si nahovára, že je patriarchom nejestvujúceho byzantského katolíckeho patriarchátu. Asi tam pramení všetka zlosť starej panej voči tým, ktorí sú a zostanú skutočnými katolíkmi, na rozdiel od nej, ktorá má oči a uši otvorené pre ... exkomunikovaného schizmatika.

mat300

Saving ash-Roman bishop Bergoglio is a Freemason

Ako treba "Poznačiť popolom na popolcovú stredu" hovoria jasne ustanovenia Rímskeho misála:
"Poté" (po modlitbe nad popolom) "pokropí kněz popel svěcenou vodou, okuřuje kadidlem a sype na hlavy věřících se slovy: - Pomni člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš! - Mezitím zpívá se v chóru:..."
(in: Římsky misál, vydal Nakladatel Bohuslav Rupp, v Praze MCMXLVII - 1947, str. 146)
"Kňaz mlčky pokropí popol svätenou vodou. Potom poznačí popolom tých prítomných, ktorí k nemu prídu. Každému povie: … [More]

mat300

"Papež" František na videu, které jste nikdy neměli spatřit...

Ostrik, prosím vysvetliť váš komentár: "My sme Matka." Kto je "my"?

Ostrik

"Papež" František na videu, které jste nikdy neměli spatřit...

mat300 08:08 ... a aj nad ním bdie presvatá Panna Mária, Matka Cirkvi. ______________________________________________________________________________… [More]

mat300

"Papež" František na videu, které jste nikdy neměli spatřit...

Milý odporcovia Rímskej cirkvi, ktorí sa hráte na jej ochrancov, seriózne ste si prečítali, premeditovali a do života uviedli Evanjelium nášho Pána a učenie Cirkvi, ktoré je ukryté v dokumentoch jej Magistéria v celej komplexnosti, alebo len vyberáte to, čo sa Vám páči alebo hodí ako napr. Asharat, solnadzlato, magdach, ktorí s Rímskou cirkvou majú málo spoločného, lebo neustále šíria svoje a nie učenie Cirkvi? Skoro po každom koncile istá časť nespokojencov sa vyhlásila za obrancov pravej … [More]

mat300

"Papež" František na videu, které jste nikdy neměli spatřit...

Prečo sa klamári ako Petra Bostlová alias magdach, keď sú pristihnutí pri lži, nekonajú pokánie, ale uchyľujú sa k urážkam a ďalším klamstvám a fantazmagóriám?
Falošným prorokom je práve "magdach"