mat300
Media
mat300     Saturday, 02:21
Tradičná omša Pia V. nie je omšou všetkých čias, milý "asharat". Jedinou omšou všetkých čias je Kristova obeta (smrť a zmŕtvychvstanie), ktorá sa sprítomňuje pri slávení každej platne ustanovenej liturgii platne sväteným kňazom. PS. sv. Peter, sv. Cyril a Metod, sv. Benedikt, sv. Anton Paduánsky, sv. Tomáš Akvinský slúžili sv. omšu inak ako prikázal Pius V. a predsa len slávili obetu Kristovu. Východné Cirkvi nikdy neslúžili podľa Pia V. a predsa ich omše sú platné... Preto výraz "Omša … [More]
mat300     10/01/2015 01:41
valent     09/01/2015 16:54
Kdo je věrný Pánovu daru, umí také „přinášet plody“. Evangelizující společenství je vždycky pozorné k plodům (POZN.: POZORNÉ I K PLODŮM DRUHÝCH), protože Pán chce, aby bylo plodným. Stará se o obilí a nezneklidňuje se kvůli koukolu. Když rozsévač vidí klíčit koukol, nereaguje stížnostmi ani alarmismem. Nachází způsob, jak vtělit Slovo do konkrétní situace, aby přineslo plody nového života, byť jsou zdánlivě nedokonalé a nezralé. Učedník dovede nabídnout celý život a nasadit jej až k mučednictví… [More]
mat300     10/01/2015 01:41
valent     09/01/2015 22:30
...NEZADRŽITELNÁ TOUHA podělit se o tutéž radost a tutéž naději, především ve vlastní rodině, ve svém okolí a také se všemi ostatními. TATO TOUHA SE NAZÝVÁ EVANGELIAZACE.
Nám přísluší přinášet tuto radostnou (dobrou) zpráv u o tom, že již na této zemi je možné žít naplněný život. K tomu může dojít jen tehdy, když přinášíme našim bratřím a sestrám Ježíše.
Jak ho přinášet?
Především svědectvím svého života, to ale postupem času nestačí, pokud nenídoprovázeno výslovnou a jasnou zvěstí o Pánu … [More]
mat300     04/12/2014 04:18
"myslíš si, že keď niekto napíše pápežovi svoj pohľad napríklad na modlitbu v mešite, že čo sa stane?"
Dostane odpoveď, ak vyjadrený názor bude hodný zreteľa.
36 page(s)
mat300  01/12/2014 17:43
Priebeh apoštolskej cesty pápeža Františka v Turecku 2014
P.S.
Vzhľadom na mnohoročné skúsenosti s diskutucújimi na tomto webe, ktorý má v názve slovo "katolícky":
Veľmi seriózne pred tvárou živého Boha prosím všetkých, ktorí majú akékoľvek výhrady … [More]
255 clicks 2 Postings
mat300     28/11/2014 15:13
Prosím všetkých, ktorí majú akékoľvek výhrady voči slovám a postojom pápeža Františka, aby sa láskavo so svojimi názormi neobracali na mňa, ale priamo na neho. Tu je adresa:
Francesco, papa
Citta del Vaticano

Slová pápeža Františka som uložil na stránku, ktorá má v názve katolícka, na povzbudenie pre tých, ktorí sa chcú povzbudiť.
Po dlhej dobe, čo sledujem tento web, - som Pánu Bohu vďačný za všetko dobré, ktoré som tu našiel, - som nesmierne sklamaný z postojov niektorých diskutujúcich, ktorí… [More]
  aobubo likes this.     28/11/2014 15:46
mat300     28/11/2014 12:41
This posting has been cancelled by the author of the medium.
mat300     28/11/2014 12:27
This posting has been cancelled by the author of the medium.
mat300     27/11/2014 18:43
Odporúčam si prečítať: František v Štrasburgu
20 page(s)
mat300  25/11/2014 15:44
Apoštolská návšteva pápeža Františka v Štrasburgu 25. 11. 2014
Prejav pápeža Františka v Európskom parlamente
Príhovor pápeža Františka v Rade Európy
509 clicks 22 Postings
03:26
mat300  22/11/2014 18:27
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
For the Lord God omnipotent reigneth;
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
For the Lord God omnipotent reigneth. Halle… [More]
809 clicks 0 Postings
5 page(s)
mat300  21/11/2014 06:23
Kateřina Emmerichová
310 clicks 0 Postings
18:46
mat300  17/11/2014 08:13
a sv. Anežce České za dar svobody: z kostela sv. Voršily v Praze 17. 11. 2014.
Evangelium, homilie kard. Duky, přímluvy.
664 clicks 1 Postings
mat300     23/10/2014 10:56
Ľutujem, lebo... v tvojich reakciách na Katolícku cirkev, ktorej som členom, necítim lásku ku Kristovi, ale k nejakej sektárčine...
mat300     23/10/2014 10:46
5 page(s)
Peter(skala)  22/10/2014 15:42
Text zverejnený na internetovej stránke sk.radiovaticana.va/.../slo-831923
Vatikánskeho rozhlasu
313 clicks 1 Postings
mat300     22/10/2014 15:46
O felix Roma – o Roma nobilis:
Hudba: Charles Gounod (1869), latinský text: Raffaello Lavagna (1991)
O felix Roma – o Roma nobilis:
Sedes es Petri, qui Romae effudit sanguinem,
Petri cui claves datae sunt regni caelorum. Pontifex, Tu successor es Petri; Pontifex, Tu magister es tuos confirmans fratres; Pontifex, Tu qui Servus servorum Dei, hominumque piscator, pastor es gregis, ligans caelum et terram. Pontifex, Tu Christi es Vicarius super terram, rupes inter fluctus, Tu es pharus in tenebris; …
[More]
mat300     22/10/2014 13:19
Vďaka za vloženie Pápežskej hymny...
5 page(s)
mat300  30/09/2014 11:25
Požehnanie dlhého života
Vatikán 28. 9. 2014
www.youtube.com/watch
354 clicks 0 Postings
mat300     27/09/2014 17:08
30 page(s)
mat300  25/09/2014 10:52
Pápež František na apoštolskej návšteve Albánska. Tirana 21. 9. 2014.
312 clicks 1 Postings
04:00
mat300  27/09/2014 05:02
Preblahoslavená Panna Mária, prichádzame k tebe, našej Sedembolestnej Matke. Tu, v Národnej mariánskej svätyni v Šaštíne si pripomíname chvíľu, keď si stála pod krížom svojho Syna, Ježiša Krista. V duchu počúvame jeho slová, ktoré nám povedal o … [More]
172 clicks 0 Postings
30 page(s)
mat300  25/09/2014 10:52
Pápež František na apoštolskej návšteve Albánska. Tirana 21. 9. 2014.
312 clicks 1 Postings
mat300     25/09/2014 09:44
Kardinál Müller sa stretol s predstaviteľmi Bratstva sv. Pia X.
Vatikán 24. septembra 2014 – Včera sa v sídle Kongregácie pre náuku viery stretli prefekt kongregácie kardinál Gerhard L. Müller a generálny predstavený Kňazského bratstva sv. Pia X. Mons. Bernard Fellay.
Ako informovala Svätá stolica, na stretnutí, ktoré prebiehalo v srdečnej atmosfére, sa zúčastnili aj sekretár spomínanej kongregácie Mons. Luis Ladaria SJ, pričlenený sekretár Mons. Augustine Di Noia OP, sekretár Pápežskej … [More]
mat300     25/09/2014 09:44
Má, prosím, niekto z "tradičných" katolíkov hodnoverné svedectvo o tom, že skutočne sv. páter Pio mal vážne výhrady proti Pavlovi VI. a II. vatikánskemu koncilu? (Neprosím správy z redakcie JPP - jedna pani povedala...)
Ako reagovala rehoľa menších bratov kapucínov, ktorých sv. páter bol členom, na názory, ktoré predstavuje "Tradoslava"? [More]
mat300     24/09/2014 16:37
Kardinál Müller sa stretol s predstaviteľmi Bratstva sv. Pia X.
Vatikán 24. septembra 2014 – Včera sa v sídle Kongregácie pre náuku viery stretli prefekt kongregácie kardinál Gerhard L. Müller a generálny predstavený Kňazského bratstva sv. Pia X. Mons. Bernard Fellay.
Ako informovala Svätá stolica, na stretnutí, ktoré prebiehalo v srdečnej atmosfére, sa zúčastnili aj sekretár spomínanej kongregácie Mons. Luis Ladaria SJ, pričlenený sekretár Mons. Augustine Di Noia OP, sekretár Pápežskej … [More]
mat300     24/09/2014 08:05
sulnadzlato, je vyhlásený "Byzantský katolícky patriarchát" uznaný aj iným patriarchátom za patriarchát? Jestvuje nejaký dokument alebo akt uznania nejakého patriarchu mimo "Byzantského katolíckeho patriarchátu"?
mat300
Sex:
male
124 Media
94 Postings
Location:
Slovakia
Language:
Slovak
Member since:
23/08/2011 03:29