Marki
Media
02:57
04:27
Marki
Sex:
male
598 Media
1 Groups
2,759 Postings
Location:
Czech Republic
Language:
Czech
Member since:
02/09/2011 15:11:05
Welcome slogan
Za papeže
Pane Ježíši, určil jsi našeho Svatého otce Františka,
aby tě jako první mezi biskupy zastupoval v tvé církvi.
Prosím tě, naplň jej svou láskou, aby miloval tebe i lidi.
Dej mu moudrost a prozíravost, pokoru a naději, trpělivost a zdraví. Shromáždi kolem něho upřímné rádce, věrné biskupy a kněze a oddaný Boží lid. K tvé oslavě a k naši radosti ať požívá vážnosti v celém světě. Amen
[More]
Friends
jezsissek
Sex:
male
3 Postings
Jovana
Sex:
female
87 Media
5,926 Postings
Anton Selecký
Sex:
male
248 Media
850 Postings
TULÁK
Sex:
female
50 Media
8,071 Postings