Marki
04:27
01:42
52:55
3 page(s)
Marki
Sex: male
600 Media
1 Groups
2,760 Postings
Country:
Czech Republic
Language:
Czech
Member since:
02/09/2011 14:11:05
Welcome slogan
Za papeže Pane Ježíši, určil jsi našeho Svatého otce Františka, aby tě jako první mezi biskupy zastupoval v tvé církvi. Prosím tě, naplň jej svou láskou, aby miloval tebe i lidi. Dej mu moudrost a prozíravost, pokoru a naději, trpělivost a zdraví. Shromáždi kolem něho upřímné rádce, věrné biskupy a kněze a oddaný Boží lid. K tvé oslavě a k naši radosti ať požívá vážnosti v celém světě. Amen
Friends
jezsissek
Sex: male
3 Postings
Maria Dubovska
Sex: female
92 Media
3,920 Postings
Jovana
Sex: female
74 Media
5,426 Postings
Anton Selecký
Sex: male
228 Media
817 Postings
TULÁK
Sex: female
50 Media
8,072 Postings