Marki
02:57
04:27
01:42
52:55
3 page(s)
Marki
Sex: male
601 Media
1 Groups
2,760 Postings
Country:
Czech Republic
Language:
Czech
Member since:
02/09/2011 14:11:05
Welcome slogan
Za papeže Pane Ježíši, určil jsi našeho Svatého otce Františka, aby tě jako první mezi biskupy zastupoval v tvé církvi. Prosím tě, naplň jej svou láskou, aby miloval tebe i lidi. Dej mu moudrost a prozíravost, pokoru a naději, trpělivost a zdraví. Shromáždi kolem něho upřímné rádce, věrné biskupy a kněze a oddaný Boží lid. K tvé oslavě a k naši radosti ať požívá vážnosti v celém světě. Amen
Friends
jezsissek
Sex: male
3 Postings
Jovana
Sex: female
81 Media
5,730 Postings
Anton Selecký
Sex: male
236 Media
835 Postings
TULÁK
Sex: female
50 Media
8,072 Postings