Marki
Medios
02:57
04:27
Marki
Sexo:
masculino
598 Medios
1 Grupos
2,759 Anuncios
Location:
República Checa
Idioma:
checo
Membrio desde:
02/09/2011 12:11:05
Lema de bienvenida:
Za papeže Pane Ježíši, určil jsi našeho Svatého otce Františka, aby tě jako první mezi biskupy zastupoval v tvé církvi. Prosím tě, naplň jej svou láskou, aby miloval tebe i lidi. Dej mu moudrost a prozíravost, pokoru a naději, trpělivost a zdraví. Shromáždi kolem něho upřímné rádce, věrné biskupy a kněze a oddaný Boží lid. K tvé oslavě a k naši radosti ať požívá vážnosti v celém světě. Amen
Amigos
jezsissek
Sexo:
masculino
3 Anuncios
Jovana
Sexo:
femenino
87 Medios
5,926 Anuncios
Anton Selecký
Sexo:
masculino
237 Medios
836 Anuncios
TULÁK
Sexo:
femenino
50 Medios
8,071 Anuncios