archetyp
Media
archetyp         12/05/2012 14:18
Monku, nechej Frkaze promluvit.
archetyp         12/05/2012 14:03
Monku, proč jsi nenechal Frkaze, aby také něco pravil?
archetyp         12/05/2012 13:50
pařez — 12.5.2012 19:48:45:
Archetype, pochopte, že napomínání od někoho, kdo sám soustavně uráží druhé, zní falešně!
Já to chápu, ale aby to pochopil Monk! [More]
archetyp         12/05/2012 13:46
Monk — 12.5.2012 19:43:45: Nebaštit kulturu pro lidské brojlery, co nám servíruje "svět".
Tak pravil Nohavicův Komeťák.
Monk = 1
archetyp         12/05/2012 13:35
Monk.
No když myslíš, že napomínat dámu je slušné...
Pro mne je deviace, když se muž nezastane ženy, ale muže, který jí ponižuje.
V jakém prostředí jsi vyrůstal, antikavalíre bez kořenů?
V kibucu Masaryk?
archetyp         12/05/2012 11:28
Psí čumáčku, já tě ale neurážím.
Mile tě oslovuji, podle tvého hezkého obrázku.
Jestli ti to vadí, změň si obrázek.
Už jsem ti přeci psal, že tě máme rádi, tak nezmatkuj!
archetyp         12/05/2012 11:17
Světe, div se.
archetyp         12/05/2012 11:14
Vy devianti máte zvrhlé mravy.
Jste drzí na dámy -
a bráníte své noční spoluhříšníky.
Potrati z falešného poselství vás nezachrání, nedělejte si iluze.
archetyp         12/05/2012 11:00
Úplně jsi mne dojal, psí čumáčku, jakou starost máš o svou partnerku Monka. Jinak si totiž tvůj výštěk neumím vysvětlit.
archetyp         12/05/2012 09:59
Připojuji se k Valentovi a zdravím všechny matičky.
Speciálně pozdravuji do nebe svoji matičku, její matičku, matičku matičky mé matičky, prostě celou řadu mamiček až k naší společné pramáti.
    Segal likes this.         13/05/2014 08:02
    Ostrik likes this.         12/05/2014 04:33
archetyp         12/05/2012 09:50
Kavalír nikdy nenapomíná dámu.
Nemluvě o tom, že neopakuje jistá slova.
Zapracuj na sobě, Monku.
Sestro Zino, omlouvám se za něho.
archetyp         11/05/2012 07:48
Monk — 11.5.2012 07:46:16: Na tolik komentářů zareaguji obsáhleji.
Myslím, že lidé jsou nepoučitelní. Bývají stádem lehce manipulovatelným...
..............................................
...Povede nás to k větší uvážlivosti v hledání hranice v spravedlivé obraně, možná i k větší uvážlivosti při vzájemném dialogu.

Neboj se, že ti nerozumím. Je to ale o také o těch oknech, na které jsi mi plivl plivanec velký jako svět. Kdyby ses namáhal a udělal krok (je to v tvé moci), uviděl bys stejnou věc … [More]
archetyp         11/05/2012 07:25
Homosexuální chování je hříšné.
To je fakt, který nemůže nikdo změnit.
To je také důvod, proč je falešné poselství z Irska - "Varování" tak zdrůdné a zvrhlé. Sugeruje lidem, že potraty dobrovolně umírají, aby hříšníci nemuseli činit pokání. To znamená jediné - je to přímý útok na Ježíšovu výzvu - ČIŃTE POKÁNÍ, NEBOŤ SE K VÁM PŘIBLÍŽILO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ.
Ze zvrhlé sugesce o potratech, údajných obětech za hříchy, se dá dovodit, že potrati se obětují za odporný hřích homosexuálů. … [More]
archetyp         10/05/2012 17:15
P.S.
Tak pravil apoštol Pavel a byl sťat mečem.
Páchal snad zlo, co myslíte?
archetyp         10/05/2012 17:13
Já ještě drobnost.Ale chápu to jako přínos ke společnému poznání.
A co v těchto souvislostech:
Každá duše ať je poddána nadřízeným vládám. Vždyť není vlády, kromě od Boha; a vlády, které jsou, jsou ustanoveny Bohem.
Proto kdo se staví proti vládě, postavil se proti Božímu ustanovení; a ti, kteří se postavili proti němu, přivedou na sebe odsouzení.
Vládcové přece nejsou postrachem dobrého jednání, ale zlého. Chceš se tedy nebát vlády? Čiň, co je dobré, a budeš mít od ní chválu. Vždyť je Božím …
[More]
archetyp         10/05/2012 17:05
A co švýcarská garda?
Nesmí použít šavle a halapartny?
Jestli ne, tak jsou k ničemu.
Propustit do civilu.
archetyp         10/05/2012 17:01
Ještě k meči a zabíjení.
Pokud bychom měli přijmout Monkův pohled (názor), museli bychom přehodnotit vztah k Bohu Israele.
Ale nejen to. Dvacet století křesťanství by bylo otřeseno. Vždyť se pod křížem vedly války.
Bylo všechno špatně?
Byla církev římskokatolická bezDuchá?
archetyp         10/05/2012 16:53
Prošel jsem si několik jazykových verzí.
Velice zajímavé místo, pokud nepřehlédneme souvislosti.
Vypíchnu jeden citát, svědčí o tom, jak si tu situaci Ježíš připravil:
Řekl jim tedy: "Ale teď, kdo má měšec, ať si ho vezme, podobně i mošnu; a kdo nemá, ať prodá svůj plášť a koupí si meč.
Trochu jsi mne, Monku zmátl slovem sahá. U Matouše je bere, v některých jiých jazycích tasí. To už se dá chápat jako začátek boje. Je tam odhodlání k zabíjení. Když si učedníci meče opatřovali, museli se jich … [More]
archetyp         10/05/2012 16:17
Tak není to úplně k věci.
Jinak ten citát o meči zní poněkud jinak.
Kdokoli zabíjí mečem, musí být mečem zabit.
Je to pravidlo o odplatě z knihy Zjevení.
Neplatí to absolutně. Jistým krokem se lidská bytost staví nad zákon. Tedy i nad zákon o odplatě. Krom toho je každému jasné, že mnoho lidí mečem zabilo a přesto zemřelo ve stáří, když byli sytí dnů. Kdy by se na nich mělo uvedené pravidlo uplatnit? V nové inkarnaci?
archetyp         10/05/2012 15:44
Archanděl Michael je často zpodobňován, jak kopím probodává srdce Satanovi.
Platí pravidlo, které jsi, Monku, v komentáři uvedl hned v první větě i pro něho?
archetyp         06/05/2012 17:09
Já vám to prozradím.
Otcem jedněch je Višnu,
otcem dalších Šiva,
dalším v řadě je Buddha
ještě Manitou, Perun Odin Zeus atd. Ne, to nemůže být Panna Maria. Chápete proč?!
archetyp         06/05/2012 16:54
Na jednu stranu máme Boha, který si vyvolil jediný národ a stal se Otcem duchovního Israele...
Na stranu druhou jakousi protiváhu. Matku všech národů...
No a s kým je má?
archetyp         04/05/2012 18:18
Text je podnětný, jen si myslím, že není určen laikům. Ano, vím, že se takové texty samy brání, běžný hříšník nedokáže udržet pozornost, takže nedočte ani odstavec...
archetyp         03/05/2012 04:39
Lidé to vědí.
gloria.tv
archetyp
Sex:
male
28 Media
4 Album
1,678 Postings
Location:
Czech Republic
Language:
Czech
Member since:
10/12/2011 05:10
Welcome slogan
Sláva Bohu na nebesích,
pokoj lidem dobré vůle!
Friends
Sex:
female
7 Media
441 Postings
Sex:
female
1 Media
18 Postings
Sex:
female
50 Media
8,071 Postings
Sex:
male
126 Media
4,541 Postings