Language Contact

archetyp

Marki

Kláštory a mučenie v nich

Archetyp se domníval, že služba v klášterech je k ničemu... archetyp — 13.1.2012 17:05:03: Prý neopouští zdi kláštera. Já myslím, jestli to není útěk před skutečnou službou, jak potom může solit? ("… [More]

Žito

Ďábelské čipy s 666 od 1.1.2013 ve Vatikáně

Tuláku, stýská se ti po jeho jemném humoru, že? ¨archetyp — 12.5.2012 19:35:15: Monk. No když myslíš, že napomínat dámu je slušné... Pro mne je deviace, když se muž nezastane ženy, ale … [More]

archetyp

Bitva proti islámu

Monku, nechej Frkaze promluvit.

archetyp

Bitva proti islámu

Monku, proč jsi nenechal Frkaze, aby také něco pravil?

archetyp

Bitva proti islámu

pařez — 12.5.2012 19:48:45:
Archetype, pochopte, že napomínání od někoho, kdo sám soustavně uráží druhé, zní falešně!
Já to chápu, ale aby to pochopil Monk! [More]

archetyp

Bitva proti islámu

Monk — 12.5.2012 19:43:45: Nebaštit kulturu pro lidské brojlery, co nám servíruje "svět".
Tak pravil Nohavicův Komeťák.
Monk = 1

archetyp

Bitva proti islámu

Monk.
No když myslíš, že napomínat dámu je slušné...
Pro mne je deviace, když se muž nezastane ženy, ale muže, který jí ponižuje.
V jakém prostředí jsi vyrůstal, antikavalíre bez kořenů?
V kibucu Masaryk?

archetyp

Bitva proti islámu

Psí čumáčku, já tě ale neurážím.
Mile tě oslovuji, podle tvého hezkého obrázku.
Jestli ti to vadí, změň si obrázek.
Už jsem ti přeci psal, že tě máme rádi, tak nezmatkuj!

archetyp

Bitva proti islámu

Světe, div se.

archetyp

Bitva proti islámu

Vy devianti máte zvrhlé mravy.
Jste drzí na dámy -
a bráníte své noční spoluhříšníky.
Potrati z falešného poselství vás nezachrání, nedělejte si iluze.

archetyp

Bitva proti islámu

Úplně jsi mne dojal, psí čumáčku, jakou starost máš o svou partnerku Monka. Jinak si totiž tvůj výštěk neumím vysvětlit.

archetyp

maminkám děkujeme

Připojuji se k Valentovi a zdravím všechny matičky.
Speciálně pozdravuji do nebe svoji matičku, její matičku, matičku matičky mé matičky, prostě celou řadu mamiček až k naší společné pramáti.

archetyp

Bitva proti islámu

Kavalír nikdy nenapomíná dámu.
Nemluvě o tom, že neopakuje jistá slova.
Zapracuj na sobě, Monku.
Sestro Zino, omlouvám se za něho.

archetyp

Bitva proti islámu

Monk — 11.5.2012 07:46:16: Na tolik komentářů zareaguji obsáhleji.
Myslím, že lidé jsou nepoučitelní. Bývají stádem lehce manipulovatelným...
..............................................
...Povede nás to k větší uvážlivosti v hledání hranice v spravedlivé obraně, možná i k větší uvážlivosti při vzájemném dialogu.

Neboj se, že ti nerozumím. Je to ale o také o těch oknech, na které jsi mi plivl plivanec velký jako svět. Kdyby ses namáhal a udělal krok (je to v tvé moci), uviděl bys stejnou věc … [More]

archetyp

II. výzva biskupom, generálnym vikárom katolíckych diecéz Slovenska

Homosexuální chování je hříšné.
To je fakt, který nemůže nikdo změnit.
To je také důvod, proč je falešné poselství z Irska - "Varování" tak zdrůdné a zvrhlé. Sugeruje lidem, že potraty dobrovolně umírají, aby hříšníci nemuseli činit pokání. To znamená jediné - je to přímý útok na Ježíšovu výzvu - ČIŃTE POKÁNÍ, NEBOŤ SE K VÁM PŘIBLÍŽILO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ.
Ze zvrhlé sugesce o potratech, údajných obětech za hříchy, se dá dovodit, že potrati se obětují za odporný hřích homosexuálů. … [More]

archetyp

Bitva proti islámu

P.S.
Tak pravil apoštol Pavel a byl sťat mečem.
Páchal snad zlo, co myslíte?

archetyp

Bitva proti islámu

Já ještě drobnost.Ale chápu to jako přínos ke společnému poznání.
A co v těchto souvislostech:
Každá duše ať je poddána nadřízeným vládám. Vždyť není vlády, kromě od Boha; a vlády, které jsou, jsou ustanoveny Bohem.
Proto kdo se staví proti vládě, postavil se proti Božímu ustanovení; a ti, kteří se postavili proti němu, přivedou na sebe odsouzení.
Vládcové přece nejsou postrachem dobrého jednání, ale zlého. Chceš se tedy nebát vlády? Čiň, co je dobré, a budeš mít od ní chválu. Vždyť je Božím …
[More]

archetyp

Bitva proti islámu

A co švýcarská garda?
Nesmí použít šavle a halapartny?
Jestli ne, tak jsou k ničemu.
Propustit do civilu.

archetyp

Bitva proti islámu

Ještě k meči a zabíjení.
Pokud bychom měli přijmout Monkův pohled (názor), museli bychom přehodnotit vztah k Bohu Israele.
Ale nejen to. Dvacet století křesťanství by bylo otřeseno. Vždyť se pod křížem vedly války.
Bylo všechno špatně?
Byla církev římskokatolická bezDuchá?

archetyp

Bitva proti islámu

Prošel jsem si několik jazykových verzí.
Velice zajímavé místo, pokud nepřehlédneme souvislosti.
Vypíchnu jeden citát, svědčí o tom, jak si tu situaci Ježíš připravil:
Řekl jim tedy: "Ale teď, kdo má měšec, ať si ho vezme, podobně i mošnu; a kdo nemá, ať prodá svůj plášť a koupí si meč.
Trochu jsi mne, Monku zmátl slovem sahá. U Matouše je bere, v některých jiých jazycích tasí. To už se dá chápat jako začátek boje. Je tam odhodlání k zabíjení. Když si učedníci meče opatřovali, museli se jich … [More]

archetyp

Bitva proti islámu

Tak není to úplně k věci.
Jinak ten citát o meči zní poněkud jinak.
Kdokoli zabíjí mečem, musí být mečem zabit.
Je to pravidlo o odplatě z knihy Zjevení.
Neplatí to absolutně. Jistým krokem se lidská bytost staví nad zákon. Tedy i nad zákon o odplatě. Krom toho je každému jasné, že mnoho lidí mečem zabilo a přesto zemřelo ve stáří, když byli sytí dnů. Kdy by se na nich mělo uvedené pravidlo uplatnit? V nové inkarnaci?

archetyp

Bitva proti islámu

Archanděl Michael je často zpodobňován, jak kopím probodává srdce Satanovi.
Platí pravidlo, které jsi, Monku, v komentáři uvedl hned v první větě i pro něho?

archetyp

Matka Všetkych Narodov

Já vám to prozradím.
Otcem jedněch je Višnu,
otcem dalších Šiva,
dalším v řadě je Buddha
ještě Manitou, Perun Odin Zeus atd. Ne, to nemůže být Panna Maria. Chápete proč?!

archetyp

Matka Všetkych Narodov

Na jednu stranu máme Boha, který si vyvolil jediný národ a stal se Otcem duchovního Israele...
Na stranu druhou jakousi protiváhu. Matku všech národů...
No a s kým je má?

archetyp

Sesadili Ho z trůnu

Text je podnětný, jen si myslím, že není určen laikům. Ano, vím, že se takové texty samy brání, běžný hříšník nedokáže udržet pozornost, takže nedočte ani odstavec...