oczy_szeroko_otwarte
Media
oczy_szeroko_otwarte         Wednesday, 14:00
Bierzcie i jedzcie...
Bóg nad swym ludem zmiłował się i Zbawiciela nam zesłał.
Miłość nam daje usuwa grzech, prowadzi w bramy królestwa.
Chryste króluj, Chryste zwyciężaj, swoją miłość odnów w nas.
Miłość Chrystusa przemienia świat, wyznacza szlaki wciąż nowe, kruszy nienawiść, wprowadza ład, jednoczy z ludźmi i Bogiem. W miłości swojej zachowaj nas Chryste, Zwycięzco i Panie, niech upragniony nadejdzie czas odnowy i pojednania.
[More]
    mkatana likes this.         Wednesday, 14:38
    wojciechowskikrzysztof likes this.         Wednesday, 14:06
03:57
oczy_szeroko_otwarte     Wednesday, 13:37
Gloria in excelsis Deo, Gloria Gloria!
Chwalimy Cię, błogosławimy Cię
Wielbimy Cię, wysławiamy Cię
Dzięki Ci składamy
Bo wielka jest chwała Twoja Panie Boże, Królu Nieba Boże Ojcze Wszechmogący Panie Synu Jednorodzony Jezu Chryste, Jezu Chryste, …
[More]
332 clicks     3 Postings
34:35
oczy_szeroko_otwarte     24/07/2015 03:26
Czym jest modlitwa? czy ma dziś sens? jak się modlić? Czy może być radością dla człowieka, który twierdzi, że modlitwa zazwyczaj go nuży? Czy możliwa jest modlitwa Pismem Świętym?
www.youtube.com/watch
***
Niech wołanie moje dojdzie
do Ciebie, o …
[More]
1,575 clicks     1 Postings
oczy_szeroko_otwarte         01/07/2015 17:38
Każdy z nas ma marzenia, każdy chce wiele osiągnąć i zostawić po sobie na ziemi ślad. Kiedy nie znaliśmy Pana, nasze dążenia dotyczyły w większości zaspokojenia osobistych potrzeb. Gdy staliśmy się nowymi stworzeniami w Jezusie i dowiedzieliśmy się, że Bóg ma dla nas wspaniały plan, postanowiliśmy resztę naszego życia poświęcić na wypełnienie Jego woli. W przeciwieństwie do wielu naszych własnych niezrealizowanych marzeń, marzenia od Boga mają jednak piękną cechę – jeśli będziemy Mu posłuszni, … [More]
    polski likes this.         Thursday, 03:31
01:36:56
oczy_szeroko_otwarte     01/07/2015 17:08
Gdzieś między pragnieniem a potrzebą ... rodzi się marzenie empiryczne i kruche... łączy się jak światło z kolorem…
***
Nie ma marzeń, zgadzających się z wolą Bożą, nie mieszczących się w ramach Jego możliwości. Bóg może wszystko – może dużo więcej,… [More]
1,390 clicks     2 Postings
    Slawek likes this.         21/05/2015 13:42
    mkatana likes this.         19/05/2015 14:08
03:26:474
oczy_szeroko_otwarte     19/05/2015 13:37
Wiara jest nawróceniem. Wymaga decyzji i zwrotu, zgody na zasadniczo inną niż powierzchowna postawę wobec świata. Przyznaniem prymatu tego, co niewidzialne. Zgody na to, że bezwarunkowa miłość będzie odtąd „miejscem” rozumienia i przeżywania życia, … [More]
52:10
oczy_szeroko_otwarte     19/05/2015 13:30
Wiara jest wewnętrznym, miłosnym spotkaniem i doświadczeniem Prawdy, dzięki czemu poznana zostaje jej treść, która jest zarazem treścią i paliwem tej miłości.
gosc.pl/doc/2297478.Piekno-…
******************************

„Z Maryją ratuj człowieka”
[More]
243 clicks     0 Postings
oczy_szeroko_otwarte         11/04/2015 13:50
04:18
Iskra Bożego Miłosierdzia     29/03/2015 14:44
On the Feast of Divine Mercy, 12th April 2015 , the pilgrimage of the extraordinary images whose co-author is Jesus Chist himself began on lands, seas and in spaces, among airplanes, ships and land vehicles crews!
A number of conversions, heart chan… [More]
1,954 clicks     1 Postings
03:16:42
oczy_szeroko_otwarte     06/04/2015 19:39
Wigilia Paschalna 2015 - Jezuici w Łodzi
www.youtube.com/watch
***
/.../Izrael mimo tak ogromnego światła, jakim było ustawicznie w jego historii rozbrzmiewające słowo Boże, mimo Przymierza i daru Prawa, nie potrafił zmienić swego przewrotnego … [More]
1,561 clicks     0 Postings
oczy_szeroko_otwarte         28/03/2015 16:48
archidiecezja.lodz.pl/new/
Panie, Ty powiedziałeś: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24). Pragniemy teraz pójść Twoimi śladami i w myśli postępować drogą Twojej męki. Dozwól więc, aby żywo stanęło przed nami duszą to wszystko, co dla nas wycierpiałeś. Otwórz nasze oczy i porusz serca, abyśmy zobaczyli i głęboko sobie uświadomili, jak bardzo nas ukochałeś, abyśmy zwrócili się da Ciebie, nasz Zbawco i porzucili … [More]
    Ewa likes this.         28/03/2015 18:15
39:48
oczy_szeroko_otwarte     27/03/2015 09:50
z JPII o wierze, nadziei i miłości
ww.youtube.com/watch [More]
1,062 clicks     2 Postings
oczy_szeroko_otwarte         23/03/2015 16:01
Jedynym sensownym celem naszego życia na ziemi powinno być dążenie ze wszystkich sił do zjednoczenia z Bogiem nieogarnionym myślami i ludzkim sercem, który wydaje się być pozornie nieobecny w wymiarach ludzkiego doświadczenia. Droga do zjednoczenia z tajemnicą osobowego Boga jest drogą wiary, bolesnym przedzieraniem się przez ciemności zmysłowe i duchowe. W codziennym trudzie serca, otwieramy się na Miłość Boga i jednoczymy się z Nim. Wytrwale krocząc drogą wiary, zdobywamy wiedzę przekraczając… [More]
53:52
oczy_szeroko_otwarte     23/03/2015 15:49
„… to nie zło, ale miłość, miłosierdzie i przebaczenie będą miały ostatnie słowo.
Bóg złożył na krzyżu Jezusa cały ciężar naszych grzechów; wszystkie niesprawiedliwości, jakich dopuścił się każdy Kain przeciwko swemu bratu, całą gorycz zdrady …
[More]
265 clicks     1 Postings
oczy_szeroko_otwarte         14/03/2015 09:28
ZARYS WIARY
www.opoka.org.pl/…/zarys_wiary.html
Ojciec Kościoła: Honorowy tytuł chrześcijańskich pisarzy, którzy odznaczają się następującymi cechami: starożytnością, prawowiernością nauki, świętością życia i uznaniem przez Kościół.
Cechy Kościoła: W wyznaniu wiary odmawianym podczas mszy świętej wymienia się cztery cechy Kościoła: "jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół".
Jeden Kościół: Jest tylko jeden prawdziwy Kościół, ponieważ Chrystus założył tylko jeden Kościół (wszędzie wyznaje … [More]
47:18
oczy_szeroko_otwarte     14/03/2015 09:22
„Wiara w Jezusa musi budować osobistą relację z Nim samym, inaczej jest tylko wiedzą o Jezusie”.
Wierzyć = zawierzyć
[More]
274 clicks     1 Postings
oczy_szeroko_otwarte         13/03/2015 16:11
Idź drogą wiary Abrama a spotkasz Boga żywego, który jest Miłością
***************************************************
* Wiara jest drogą.
Matko dobrej drogi módl się za nami
******* To jest plan, jaki Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty pragnie od zawsze wypełnić i wypełnia. papiez.wiara.pl/doc/2260177.Plan-Bo… ******* (Powołanie człowieka — Abraham: wch-biblijne.com/…/92-2004-2005-3-… Abrahama sprzed ponad 3800 lat przywołujemy jako wzór wiary na dzisiaj. Ale przywołujemy go nie tylko, aby o nim …
[More]
53:29
oczy_szeroko_otwarte     13/03/2015 15:35
o. Tomasz Tlałka OSPPE, 04.08.2013, ważność przekazu - bezterminowa
*******
Najstarsze z zachowanych wyznań wiary Izraela zawiera pośrednie odniesienie do ważnego tematu obecnego w całej Biblii: „Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, …
[More]
276 clicks     1 Postings
oczy_szeroko_otwarte         22/11/2014 17:25
tahamata         22/11/2014 17:18
Modlitwa do Chrystusa Króla
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, ze przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, ze nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, ze chorągwi Twojej nie zdradzimy, ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, ze w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy. Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, … [More]
oczy_szeroko_otwarte         22/11/2014 16:29
03:18
paulusorgpl     22/11/2014 15:46
www.kromka.tv
www.paulus.org.pl
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli … [More]
1,109 clicks     0 Postings
oczy_szeroko_otwarte         22/11/2014 16:29
02:54
Slawek     22/11/2014 08:12
Św. Charbel w Łodzi - co czwartek Msza św. za jego wstawiennictwem
Od grudnia 2014, w każdy czwartek o godz. 18.00 w kaplicy przy kościele Jezuitów w Łodzi będzie odprawiana Msza święta za szczególnym wstawiennictwem św. Charbela.
ŚWIĘTY CHARBEL - … [More]
2,704 clicks     5 Postings
oczy_szeroko_otwarte         22/11/2014 16:27
Czy jest wspólny mianownik dla Św. Ignacego z Loyoli, Św. Charbela i Św. Franciszka? Nie ma? Nie wiem... okazało się to bardzo trudne (dla mnie) a może jest (?) ... miłość ponad wszelkie pojęcia objęte możliwością wyrażenia słowem...
Jest taka miłość, jest takie odczuwanie... bez wątpliwości...
Św. Charbelu... Św. Franciszek musi powiedzieć teraz:
Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny,
który czynisz cuda. Ty jesteś wielki, Ty jesteś mocny, Ty jesteś wielki, Ty jesteś najwyższy, Ty jesteś Królem wszec…
[More]
oczy_szeroko_otwarte         22/11/2014 16:07
06:05
Slawek     17/11/2014 16:03
Animacja na rozpoczęcie spotkania Golgota Młodych Respiracja. Piękna modlitwa.
GolgotaMlodych
Respiracja - Golgota Młodych 2012 [More]
1,213 clicks     0 Postings
oczy_szeroko_otwarte         19/11/2014 16:17
51:59
Teomo     17/11/2014 16:31
Ojcowie Paulini 16.11.2014 O. Tomasz
195 clicks     0 Postings
oczy_szeroko_otwarte         16/11/2014 17:34
23:40
rex     14/11/2014 17:10
Modlitwa uwielbienia - o. Rafał Kogut OFM (fragment - audiobook #19)
Czym jest uwielbienie?
Jakie są źródła modlitwy uwielbienia?
Jakie są owoce uwielbienia?
Na te i inne pytania odpowie o. Rafał Kogut, którego wypowiedzi opierają się na analizie … [More]
689 clicks     0 Postings
oczy_szeroko_otwarte
Sex:
female
955 Media
54 Album
1,561 Postings
Location:
Poland
Language:
Polish
Member since:
14/10/2012 05:56
Welcome slogan
Absit dicto invidia (!) Marzenie o... relacjach międzyludzkich na Glorii -:)
BĄDŹCIE POZDROWIENI!

❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿڿڰۣڿ
Prowadź nas Duchu prawdy, drogami miłosierdzia ❤*"⊱"*❤*"❤*"⊱"*❤*"⊱"*❤ biblijni.pl/Rz,14,1-12 Nikt zaś z nas … [More]
Friends
Sex:
male
34 Media
2,305 Postings
Sex:
male
50 Media
9 Postings
Sex:
male
191 Media
995 Postings
Sex:
female
2,080 Media
4,986 Postings
Sex:
female
378 Media
1,145 Postings
Sex:
female
652 Media
9 Album
1,696 Postings
Sex:
male
88 Media
1 Album
18 Postings
Sex:
female
78 Media
3,227 Postings
Sex:
female
23 Media
252 Postings
Sex:
female
9 Media
Sex:
male
1,763 Media
11 Album
6,635 Postings
Sex:
female
341 Media
6 Album
884 Postings
Sex:
male
18 Media
29 Postings
Sex:
male
31 Media
3,371 Postings
Sex:
female
15 Media
4 Album
Sex:
male
31 Media
31 Postings
Sex:
male
681 Media
13 Album
6,809 Postings
Sex:
male
12 Media
6 Postings
Sex:
male
491 Media
7,248 Postings
Sex:
male
55 Media
28 Postings