oczy_szeroko_otwarte
Media
oczy_szeroko_otwarte         11/04/2015 13:50
04:18
Iskra Bożego Miłosierdzia     29/03/2015 14:44
The pilgrimage of the Holy Image of Merciful Jesus begins across the lands, seas and skies!
The pilgrimage refers to the 80th anniversary of the revelation of the Chaplet of the Divine Mercy and to the 80th anniversary of the first presentation of … [More]
1,787 clicks     1 Postings
03:16:42
oczy_szeroko_otwarte     06/04/2015 19:39
Wigilia Paschalna 2015 - Jezuici w Łodzi
www.youtube.com/watch
***
/.../Izrael mimo tak ogromnego światła, jakim było ustawicznie w jego historii rozbrzmiewające słowo Boże, mimo Przymierza i daru Prawa, nie potrafił zmienić swego przewrotnego … [More]
1,375 clicks     0 Postings
oczy_szeroko_otwarte         28/03/2015 16:48
archidiecezja.lodz.pl/new/
Panie, Ty powiedziałeś: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24). Pragniemy teraz pójść Twoimi śladami i w myśli postępować drogą Twojej męki. Dozwól więc, aby żywo stanęło przed nami duszą to wszystko, co dla nas wycierpiałeś. Otwórz nasze oczy i porusz serca, abyśmy zobaczyli i głęboko sobie uświadomili, jak bardzo nas ukochałeś, abyśmy zwrócili się da Ciebie, nasz Zbawco i porzucili … [More]
    Ewa likes this.         28/03/2015 18:15
39:48
oczy_szeroko_otwarte     27/03/2015 09:50
z JPII o wierze, nadziei i miłości
ww.youtube.com/watch [More]
1,050 clicks     2 Postings
oczy_szeroko_otwarte         23/03/2015 16:01
Jedynym sensownym celem naszego życia na ziemi powinno być dążenie ze wszystkich sił do zjednoczenia z Bogiem nieogarnionym myślami i ludzkim sercem, który wydaje się być pozornie nieobecny w wymiarach ludzkiego doświadczenia. Droga do zjednoczenia z tajemnicą osobowego Boga jest drogą wiary, bolesnym przedzieraniem się przez ciemności zmysłowe i duchowe. W codziennym trudzie serca, otwieramy się na Miłość Boga i jednoczymy się z Nim. Wytrwale krocząc drogą wiary, zdobywamy wiedzę przekraczając… [More]
53:52
oczy_szeroko_otwarte     23/03/2015 15:49
„… to nie zło, ale miłość, miłosierdzie i przebaczenie będą miały ostatnie słowo.
Bóg złożył na krzyżu Jezusa cały ciężar naszych grzechów; wszystkie niesprawiedliwości, jakich dopuścił się każdy Kain przeciwko swemu bratu, całą gorycz zdrady …
[More]
250 clicks     1 Postings
oczy_szeroko_otwarte         14/03/2015 09:28
ZARYS WIARY
www.opoka.org.pl/…/zarys_wiary.html
Ojciec Kościoła: Honorowy tytuł chrześcijańskich pisarzy, którzy odznaczają się następującymi cechami: starożytnością, prawowiernością nauki, świętością życia i uznaniem przez Kościół.
Cechy Kościoła: W wyznaniu wiary odmawianym podczas mszy świętej wymienia się cztery cechy Kościoła: "jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół".
Jeden Kościół: Jest tylko jeden prawdziwy Kościół, ponieważ Chrystus założył tylko jeden Kościół (wszędzie wyznaje … [More]
47:18
oczy_szeroko_otwarte     14/03/2015 09:22
„Wiara w Jezusa musi budować osobistą relację z Nim samym, inaczej jest tylko wiedzą o Jezusie”.
Wierzyć = zawierzyć
[More]
262 clicks     1 Postings
oczy_szeroko_otwarte         13/03/2015 16:11
Idź drogą wiary Abrama a spotkasz Boga żywego, który jest Miłością
***************************************************
* Wiara jest drogą.
Matko dobrej drogi módl się za nami
******* To jest plan, jaki Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty pragnie od zawsze wypełnić i wypełnia. papiez.wiara.pl/doc/2260177.Plan-Bo… ******* (Powołanie człowieka — Abraham: wch-biblijne.com/…/92-2004-2005-3-… Abrahama sprzed ponad 3800 lat przywołujemy jako wzór wiary na dzisiaj. Ale przywołujemy go nie tylko, aby o nim …
[More]
53:29
oczy_szeroko_otwarte     13/03/2015 15:35
o. Tomasz Tlałka OSPPE, 04.08.2013, ważność przekazu - bezterminowa
*******
Najstarsze z zachowanych wyznań wiary Izraela zawiera pośrednie odniesienie do ważnego tematu obecnego w całej Biblii: „Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, …
[More]
262 clicks     1 Postings
oczy_szeroko_otwarte         22/11/2014 17:25
tahamata         22/11/2014 17:18
Modlitwa do Chrystusa Króla
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, ze przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, ze nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, ze chorągwi Twojej nie zdradzimy, ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, ze w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy. Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, … [More]
oczy_szeroko_otwarte         22/11/2014 16:29
03:18
paulusorgpl     22/11/2014 15:46
www.kromka.tv
www.paulus.org.pl
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli … [More]
1,100 clicks     0 Postings
oczy_szeroko_otwarte         22/11/2014 16:29
02:54
Slawek     22/11/2014 08:12
Św. Charbel w Łodzi - co czwartek Msza św. za jego wstawiennictwem
Od grudnia 2014, w każdy czwartek o godz. 18.00 w kaplicy przy kościele Jezuitów w Łodzi będzie odprawiana Msza święta za szczególnym wstawiennictwem św. Charbela.
ŚWIĘTY CHARBEL - … [More]
2,670 clicks     5 Postings
oczy_szeroko_otwarte         22/11/2014 16:27
Czy jest wspólny mianownik dla Św. Ignacego z Loyoli, Św. Charbela i Św. Franciszka? Nie ma? Nie wiem... okazało się to bardzo trudne (dla mnie) a może jest (?) ... miłość ponad wszelkie pojęcia objęte możliwością wyrażenia słowem...
Jest taka miłość, jest takie odczuwanie... bez wątpliwości...
Św. Charbelu... Św. Franciszek musi powiedzieć teraz:
Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny,
który czynisz cuda. Ty jesteś wielki, Ty jesteś mocny, Ty jesteś wielki, Ty jesteś najwyższy, Ty jesteś Królem wszec…
[More]
oczy_szeroko_otwarte         22/11/2014 16:07
06:05
Slawek     17/11/2014 16:03
Animacja na rozpoczęcie spotkania Golgota Młodych Respiracja. Piękna modlitwa.
GolgotaMlodych
Respiracja - Golgota Młodych 2012 [More]
1,196 clicks     0 Postings
oczy_szeroko_otwarte         19/11/2014 16:17
51:59
Teomo     17/11/2014 16:31
Ojcowie Paulini 16.11.2014 O. Tomasz
194 clicks     0 Postings
oczy_szeroko_otwarte         16/11/2014 17:34
23:40
rex     14/11/2014 17:10
Modlitwa uwielbienia - o. Rafał Kogut OFM (fragment - audiobook #19)
Czym jest uwielbienie?
Jakie są źródła modlitwy uwielbienia?
Jakie są owoce uwielbienia?
Na te i inne pytania odpowie o. Rafał Kogut, którego wypowiedzi opierają się na analizie … [More]
653 clicks     0 Postings
oczy_szeroko_otwarte         16/11/2014 17:32
Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!" Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!" Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: "Co chcesz, abym ci … [More]
oczy_szeroko_otwarte     15/11/2014 13:04
...poczuj, jak spadają na Ciebie błogosławieństwa
***

tinypeasant.wrzuta.pl/.../katie_melua_-_gold_in_them_hills [More]
244 clicks     0 Postings
oczy_szeroko_otwarte         15/11/2014 13:01
oczy_szeroko_otwarte     15/11/2014 11:48
Jacek Krzysztofowicz OP
Michał Romanek OP

Księga Syracha jest głównie zbiorem nauk i pouczeń moralnych kierowanych do pobożnych Izraelitów. Znaczna ich część stanowią wskazówki dotyczące stosunków z konkretnymi grupami społecznymi sklasyfikowanymi … [More]
313 clicks     3 Postings
oczy_szeroko_otwarte         15/11/2014 11:37
W Mądrości Syracha czytamy m.in.: "jeśli masz dobrze czynić, zważ, komu czynisz a będziesz miał wdzięczność za twe dobre czyny". Syrach, nauczyciel Prawa obeznany z tradycją mądrościową, udziela mądrych rad. W tym wypadku tłumaczy, że mądrze czynić dobro, to tak je czynić, aby mieć z tego jakiś pożytek - w tym wypadku wdzięczność. Niemądrze byłoby czynić dobrze komuś, kto potem wykorzysta naszą dobroć jako naszą słabość. Takiemu "odmów swego chleba". Czyż dzisiejsza mądrość ludowa przekazywana … [More]
oczy_szeroko_otwarte         15/11/2014 11:26
W świecie, w którym żyjemy, opanowanym przez nauki matematyczno-przyrodnicze i przez technikę, liczy się wiedza i tytuły naukowe. Właśnie o nie pytamy zatrudniając nowego pracownika lub gdy próbujemy dowiedzieć się czegoś o danym człowieku. W tym świecie tytułomanii i wiedzy naukowej mądrość jawi się jako pewna rzeczywistość nie z tego świata, jako coś, o czym czytamy w opowiadaniach dotyczących zamierzchłych czasów. Dziś, gdy słyszymy o mądrości, stają nam przed oczyma postacie bajkowe lub … [More]
oczy_szeroko_otwarte         09/11/2014 14:59
smuga cienia...
Noszę twe serce z sobą (noszę je w moim
sercu) nigdy się z nim nie rozstaję (gdzie idę
ty idziesz ze mną; cokolwiek robię samotnie
jest twoim dziełem, kochanie) i nie znam lęku przed losem (ty jesteś moim losem) nie pragnę piękniejszych światów (ty jesteś mój świat prawdziwy) ty jesteś tym co księżyc od dawien dawna znaczył tobą jest co słońce kiedykolwiek zaśpiewa oto jest tajemnica której nie dzielę z nikim (korzeń korzenia zalążek pierwszy zalążka niebo nieba nad drzewem co …
[More]
oczy_szeroko_otwarte         09/11/2014 14:55
03:09
Ewa     08/09/2014 17:36
883 clicks     5 Postings
oczy_szeroko_otwarte         09/11/2014 14:52
01:13
aron     24/10/2014 08:14
Jan Paweł II o Krzyżu
544 clicks     1 Postings
oczy_szeroko_otwarte
Sex:
female
948 Media
53 Album
1,557 Postings
Location:
Poland
Language:
Polish
Member since:
14/10/2012 05:56
Welcome slogan
Absit dicto invidia (!) Marzenie o... relacjach międzyludzkich na Glorii -:)
BĄDŹCIE POZDROWIENI!

❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿڿڰۣڿ
Prowadź nas Duchu prawdy, drogami miłosierdzia ❤*"⊱"*❤*"❤*"⊱"*❤*"⊱"*❤ biblijni.pl/Rz,14,1-12 Nikt zaś z nas … [More]
Friends
Sex:
male
26 Media
1,947 Postings
Sex:
male
50 Media
9 Postings
Sex:
male
168 Media
759 Postings
Sex:
female
1,709 Media
3,602 Postings
Sex:
female
366 Media
1,134 Postings
Sex:
female
652 Media
9 Album
1,696 Postings
Sex:
male
87 Media
1 Album
18 Postings
Sex:
female
76 Media
2,904 Postings
Sex:
female
23 Media
252 Postings
Sex:
female
9 Media
Sex:
male
1,590 Media
11 Album
5,971 Postings
Sex:
female
341 Media
6 Album
884 Postings
Sex:
male
18 Media
29 Postings
Sex:
male
31 Media
3,371 Postings
Sex:
female
15 Media
4 Album
Sex:
male
29 Media
26 Postings
Sex:
male
631 Media
11 Album
6,491 Postings
Sex:
male
12 Media
6 Postings
Sex:
male
485 Media
6,941 Postings
Sex:
male
55 Media
28 Postings