oczy_szeroko_otwarte
Media
11:32
oczy_szeroko_otwarte     niedziela, 17:24
„Maryjo, Królowo Polski, Pani Jasnogórska, bądź natchnieniem polskich sumień. Bądź naszą Matką i Wychowawczynią! Nie zrażaj się naszymi słabościami. Bądź dla nas wymagająca! W tej godzinie Jasnogórskiego Apelu dziękuję Ci za wszystkich, którzy … [More]
1.390 wyświetleń     2 Komentarze
oczy_szeroko_otwarte         22.8.2015 13:06
Wrodzona moc miłowania!
„Wcale nie jest tak, że dopiero dane nam przez Boga przykazanie niejako wymusza na nas miłość do Boga. Zdolność miłowania dana jest nam podobnie jak np. zdolność widzenia; mamy oczy i widzimy. Podobnie mamy serce i miłujemy. Inaczej mówiąc, „w samej naturze człowieka spoczywa pewna siła umysłu, […] zdolność oraz konieczność miłowania”.
osuch.sj.deon.pl/…/wrodzona-moc-mi…

* Nie mówmy zatem, że nie jesteśmy zdolni do miłowania i że jesteśmy całkiem bezsilni!
* Nie narzeka…
[More]
    mkatana likes this.         22.8.2015 13:30
oczy_szeroko_otwarte         22.8.2015 12:56
26:46
myname     21.8.2015 06:14
389 wyświetleń     0 Komentarze
oczy_szeroko_otwarte         22.8.2015 12:52
Modlitwa to "awantura" o łaskę u drzwi Boga!
O modlitwie i Dziele „Z Maryją ratuj człowieka” z o. Augustynem Pelanowskim OSPPE rozmawia o. Michał Legan OSPPE
O. MICHAŁ LEGAN OSPPE: – Ojcze Augustynie, czy uważa Ojciec, że rzeczywiście my, zwykli ludzie, możemy się przyczynić do czyjegoś zbawienia i czy jest na to jakiś sposób?
O. AUGUSTYN PELANOWSKI OSPPE: – Odkąd Syn Boży stał się człowiekiem, nie ma zwykłych ludzi – wszyscy są niezwykli. Wszystko ma wartość i wszyscy mają znaczenie. Sam …
[More]
    Tylko prawda wyzwala likes this.         22.8.2015 12:54
30:35
oczy_szeroko_otwarte     13.8.2015 14:17
"Idź błogosławiony do Mojego Królestwa" – wierzymy w to Jezu!
Zachowaj nas od wszelkich przekleństw, zachowaj od ludzi nam złorzeczących.
Zachowaj nasze usta, aby nigdy nie przeklinały nikogo ale błogosławiły, aby nasze usta były błogosławiące, aby …
[More]
557 wyświetleń     0 Komentarze
oczy_szeroko_otwarte         10.8.2015 15:56
10:10
pat74     3.8.2015 09:34
Films et animations
Licence
Licence YouTube standard [More]
924 wyświetleń     0 Komentarze
oczy_szeroko_otwarte         10.8.2015 15:54
mkatana     7.8.2015 01:55
Czy wiesz kto Cię maluje?
Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, nic więc dziwnego, że nieprzyjaciel natury ludzkiej będzie zabiegał, aby ten Boży obraz w nas zniekształcić. Będzie próbował wykrzywić nasze spojrzenie na samych siebie, …
[More]
232 wyświetleń     2 Komentarze
oczy_szeroko_otwarte         10.8.2015 15:48
"Przeżywanie samotności w wielu ludziach otworzyło nieznane im dotąd pokłady ich twórczej osobowości. Wielką pomocą w twórczym przeżywaniu samotności jest modlitwa do Boga, który zawsze jest obecny i czeka na każdego człowieka. Samotność daje możliwość odnalezienia Boga w pełni i służenia Mu bez ograniczeń zawodowych czy rodzinnych, pozostając jednocześnie osobą świecką". /Jerzy Szyran OFMConv/

... Samotność (słowo brzmiące pejoratywnie) - jeśli jest świadomym wyborem i przeżywana …
[More]
09:19
oczy_szeroko_otwarte     10.8.2015 15:09
Jeśli ktoś szuka miłości we wszystkich złych miejscach
Jeśli szukałaś miłości - przyjdź do mnie, przyjdź do mnie
Weź swój krzyż, zaprzyj się siebie, zapomnij o rodzinnym domu i biegnij, biegnij ze mną
Jesteś stworzona by porzucić swoje serce i słuch…
[More]
1.173 wyświetleń     0 Komentarze
oczy_szeroko_otwarte         2.8.2015 14:34
"Człowiek dotknięty ogniem jest wiecznym pielgrzymem – poszukiwaczem, który musi przechodzić przez wiele rzeczy. W poszukiwaniu jest skazany także na rozdarcie i walkę, zwłaszcza walkę z sobą samym. Ale bez tego poszukiwacz – pielgrzym nie byłby sobą" [More]
oczy_szeroko_otwarte         29.7.2015 14:00
Bierzcie i jedzcie...
Bóg nad swym ludem zmiłował się i Zbawiciela nam zesłał.
Miłość nam daje usuwa grzech, prowadzi w bramy królestwa.
Chryste króluj, Chryste zwyciężaj, swoją miłość odnów w nas.
Miłość Chrystusa przemienia świat, wyznacza szlaki wciąż nowe, kruszy nienawiść, wprowadza ład, jednoczy z ludźmi i Bogiem. W miłości swojej zachowaj nas Chryste, Zwycięzco i Panie, niech upragniony nadejdzie czas odnowy i pojednania.
[More]
    mkatana likes this.         29.7.2015 14:38
    wojciechowskikrzysztof likes this.         29.7.2015 14:06
03:57
oczy_szeroko_otwarte     29.7.2015 13:37
Gloria in excelsis Deo, Gloria Gloria!
Chwalimy Cię, błogosławimy Cię
Wielbimy Cię, wysławiamy Cię
Dzięki Ci składamy
Bo wielka jest chwała Twoja Panie Boże, Królu Nieba Boże Ojcze Wszechmogący Panie Synu Jednorodzony Jezu Chryste, Jezu Chryste, …
[More]
404 wyświetleń     3 Komentarze
34:35
oczy_szeroko_otwarte     24.7.2015 03:26
Czym jest modlitwa? czy ma dziś sens? jak się modlić? Czy może być radością dla człowieka, który twierdzi, że modlitwa zazwyczaj go nuży? Czy możliwa jest modlitwa Pismem Świętym?
www.youtube.com/watch
***
Niech wołanie moje dojdzie
do Ciebie, o …
[More]
1.625 wyświetleń     1 Komentarze
oczy_szeroko_otwarte         1.7.2015 17:38
Każdy z nas ma marzenia, każdy chce wiele osiągnąć i zostawić po sobie na ziemi ślad. Kiedy nie znaliśmy Pana, nasze dążenia dotyczyły w większości zaspokojenia osobistych potrzeb. Gdy staliśmy się nowymi stworzeniami w Jezusie i dowiedzieliśmy się, że Bóg ma dla nas wspaniały plan, postanowiliśmy resztę naszego życia poświęcić na wypełnienie Jego woli. W przeciwieństwie do wielu naszych własnych niezrealizowanych marzeń, marzenia od Boga mają jednak piękną cechę – jeśli będziemy Mu posłuszni, … [More]
    polski likes this.         30.7.2015 03:31
01:36:56
oczy_szeroko_otwarte     1.7.2015 17:08
Gdzieś między pragnieniem a potrzebą ... rodzi się marzenie empiryczne i kruche... łączy się jak światło z kolorem…
***
Nie ma marzeń, zgadzających się z wolą Bożą, nie mieszczących się w ramach Jego możliwości. Bóg może wszystko – może dużo więcej,… [More]
1.505 wyświetleń     2 Komentarze
    Slawek likes this.         21.5.2015 13:42
    mkatana likes this.         19.5.2015 14:08
03:26:474
oczy_szeroko_otwarte     19.5.2015 13:37
Wiara jest nawróceniem. Wymaga decyzji i zwrotu, zgody na zasadniczo inną niż powierzchowna postawę wobec świata. Przyznaniem prymatu tego, co niewidzialne. Zgody na to, że bezwarunkowa miłość będzie odtąd „miejscem” rozumienia i przeżywania życia, … [More]
52:10
oczy_szeroko_otwarte     19.5.2015 13:30
Wiara jest wewnętrznym, miłosnym spotkaniem i doświadczeniem Prawdy, dzięki czemu poznana zostaje jej treść, która jest zarazem treścią i paliwem tej miłości.
gosc.pl/doc/2297478.Piekno-…
******************************

„Z Maryją ratuj człowieka”
[More]
248 wyświetleń     1 Komentarze
oczy_szeroko_otwarte         11.4.2015 13:50
04:18
Iskra Bożego Miłosierdzia     29.3.2015 14:44
www.iskra.info.pl
W święto Miłosierdzia Bożego, 12 IV 2015 r. , drogą lądową, morską i lotniczą wśród załóg samolotów, statków morskich i pojazdów lądowych , rozpoczęły pielgrzymkę niezwykłe obrazy którego współautorem jest sam Jezus Chrystus!
W … [More]
1.966 wyświetleń     1 Komentarze
03:16:42
oczy_szeroko_otwarte     6.4.2015 19:39
Wigilia Paschalna 2015 - Jezuici w Łodzi
www.youtube.com/watch
***
/.../Izrael mimo tak ogromnego światła, jakim było ustawicznie w jego historii rozbrzmiewające słowo Boże, mimo Przymierza i daru Prawa, nie potrafił zmienić swego przewrotnego … [More]
1.571 wyświetleń     0 Komentarze
oczy_szeroko_otwarte         28.3.2015 16:48
archidiecezja.lodz.pl/new/
Panie, Ty powiedziałeś: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24). Pragniemy teraz pójść Twoimi śladami i w myśli postępować drogą Twojej męki. Dozwól więc, aby żywo stanęło przed nami duszą to wszystko, co dla nas wycierpiałeś. Otwórz nasze oczy i porusz serca, abyśmy zobaczyli i głęboko sobie uświadomili, jak bardzo nas ukochałeś, abyśmy zwrócili się da Ciebie, nasz Zbawco i porzucili … [More]
    Ewa likes this.         28.3.2015 18:15
39:48
oczy_szeroko_otwarte     27.3.2015 09:50
z JPII o wierze, nadziei i miłości
ww.youtube.com/watch [More]
1.065 wyświetleń     2 Komentarze
oczy_szeroko_otwarte         23.3.2015 16:01
Jedynym sensownym celem naszego życia na ziemi powinno być dążenie ze wszystkich sił do zjednoczenia z Bogiem nieogarnionym myślami i ludzkim sercem, który wydaje się być pozornie nieobecny w wymiarach ludzkiego doświadczenia. Droga do zjednoczenia z tajemnicą osobowego Boga jest drogą wiary, bolesnym przedzieraniem się przez ciemności zmysłowe i duchowe. W codziennym trudzie serca, otwieramy się na Miłość Boga i jednoczymy się z Nim. Wytrwale krocząc drogą wiary, zdobywamy wiedzę przekraczając… [More]
53:52
oczy_szeroko_otwarte     23.3.2015 15:49
„… to nie zło, ale miłość, miłosierdzie i przebaczenie będą miały ostatnie słowo.
Bóg złożył na krzyżu Jezusa cały ciężar naszych grzechów; wszystkie niesprawiedliwości, jakich dopuścił się każdy Kain przeciwko swemu bratu, całą gorycz zdrady …
[More]
278 wyświetleń     2 Komentarze
oczy_szeroko_otwarte         14.3.2015 09:28
ZARYS WIARY
www.opoka.org.pl/…/zarys_wiary.html
Ojciec Kościoła: Honorowy tytuł chrześcijańskich pisarzy, którzy odznaczają się następującymi cechami: starożytnością, prawowiernością nauki, świętością życia i uznaniem przez Kościół.
Cechy Kościoła: W wyznaniu wiary odmawianym podczas mszy świętej wymienia się cztery cechy Kościoła: "jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół".
Jeden Kościół: Jest tylko jeden prawdziwy Kościół, ponieważ Chrystus założył tylko jeden Kościół (wszędzie wyznaje … [More]
47:18
oczy_szeroko_otwarte     14.3.2015 09:22
„Wiara w Jezusa musi budować osobistą relację z Nim samym, inaczej jest tylko wiedzą o Jezusie”.
Wierzyć = zawierzyć
[More]
278 wyświetleń     1 Komentarze
oczy_szeroko_otwarte
Płeć:
kobieta
958 Media
54 Albumy
1.565 Komentarze
Location:
Polska
Język:
polski
Z nami od:
14.10.2012 05:56
Słowo powitalne
Absit dicto invidia (!) Marzenie o... relacjach międzyludzkich na Glorii -:)
BĄDŹCIE POZDROWIENI!

❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿڿڰۣڿ
Prowadź nas Duchu prawdy, drogami miłosierdzia ❤*"⊱"*❤*"❤*"⊱"*❤*"⊱"*❤ biblijni.pl/Rz,14,1-12 Nikt zaś z nas … [More]
Ilość Przyjaciół
Płeć:
kobieta
7 Komentarze
Płeć:
mężczyzna
36 Media
2.418 Komentarze
Płeć:
mężczyzna
50 Media
9 Komentarze
Płeć:
mężczyzna
193 Media
1.028 Komentarze
Płeć:
kobieta
2.080 Media
4.986 Komentarze
Płeć:
kobieta
380 Media
1.151 Komentarze
Płeć:
kobieta
652 Media
9 Albumy
1.696 Komentarze
Płeć:
mężczyzna
88 Media
1 Albumy
18 Komentarze
Płeć:
kobieta
81 Media
3.270 Komentarze
Płeć:
kobieta
23 Media
252 Komentarze
Płeć:
kobieta
9 Media
Płeć:
mężczyzna
1.841 Media
11 Albumy
6.744 Komentarze
Płeć:
kobieta
341 Media
6 Albumy
884 Komentarze
Płeć:
mężczyzna
18 Media
29 Komentarze
Płeć:
mężczyzna
31 Media
3.371 Komentarze
Płeć:
kobieta
15 Media
4 Albumy
Płeć:
mężczyzna
31 Media
31 Komentarze
Płeć:
mężczyzna
692 Media
13 Albumy
6.827 Komentarze
Płeć:
mężczyzna
12 Media
6 Komentarze
Płeć:
mężczyzna
491 Media
7.281 Komentarze