Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
123
123
907

Niepokalana

Niepokalana
123
643

Przełom

Przełom
3 pages
123
1599

Wiedza zatrzymuje się na progu tajemnicy

Wiedza zatrzymuje się na progu tajemnicy
2 pages
123
Wiedza zatrzymuje się na progu tajemnicyMore
Wiedza zatrzymuje się na progu tajemnicy
123
1828

Cząstka Ciała Bożego w Sokółce

Na pytanie co przypomina kształt Cząstki Ciała Bożego w Sokółce, ksiądz Gniedziejko mówi, że dla niego to kontury Polski, ale może być to również ludzki embrion - pisze Jarosław Wróblewski. Sokółka …
123
Cząstka Ciała Bożego w Sokółce 🙏 www.fronda.pl/…/czastka_ciala_b…More
Cząstka Ciała Bożego w Sokółce 🙏
www.fronda.pl/…/czastka_ciala_b…
123
12.6K

Uwaga na zagrożenia - sekty i okultyzm www.badzwolny.eu

Uwaga na zagrożenia - sekty i okultyzm www.badzwolny.eu Zadaniem, jakie przed sobą stawiają Dominikańskie Ośrodki Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach jest ochrona człowieka przed …More
Uwaga na zagrożenia - sekty i okultyzm www.badzwolny.eu
Zadaniem, jakie przed sobą stawiają Dominikańskie Ośrodki Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach jest ochrona człowieka przed manipulacją psychologiczną, doktrynalną i ideologiczną oraz niesienie pomocy ludziom uwikłanym w sekty i uzależnionym od indoktrynacji psychicznej, a także ich bliskim i przyjaciołom.
02:06
123
Uwaga na zagrożenia - sekty i okultyzm www.badzwolny.eu Zadaniem, jakie przed sobą stawiają Dominikańskie Ośrodki Informacji o Nowych Ruchach Relig…More
Uwaga na zagrożenia - sekty i okultyzm www.badzwolny.eu
Zadaniem, jakie przed sobą stawiają Dominikańskie Ośrodki Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach jest ochrona człowieka przed manipulacją psychologiczną, doktrynalną i ideologiczną oraz niesienie pomocy ludziom uwikłanym w sekty i uzależnionym od indoktrynacji psychicznej, a także ich bliskim i przyjaciołom.
123
754

Św.Ojciec Pio

Św.Ojciec Pio
123
1592

Św.Ojciec Pio

Św.Ojciec Pio
123
Dekret w sprawie suspensy dla ks. dra hab. Piotra Natanka Nr 2371/2011 Kraków, dnia 20 lipca 2011 r. Ks. dr hab. Piotr Natanek w Grzechyni Przekazuj…More
Dekret w sprawie suspensy dla ks. dra hab. Piotra Natanka
Nr 2371/2011
Kraków, dnia 20 lipca 2011 r.
Ks. dr hab. Piotr Natanek
w Grzechyni
Przekazuję Księdzu do wiadomości, że niniejszym dekretem, zgodnie z kanonem kan. 1371, 2º Kodeksu Prawa Kanonicznego wymierzam Księdzu karę suspensy za ostentacyjnie okazywane nieposłuszeństwo, mimo decyzji i upomnień, jakie były do Księdza kierowane. Oznacza to, że nie może Ksiądz sprawować żadnych czynności kapłańskich jak też i wykonywać władzy rządzenia.
Powyższą karę otrzymuje Ksiądz, ponieważ nie zastosował się do poleceń dyscyplinarnych zawartych w dekretach z dnia 28 stycznia 2010 r. (nr 213/2010 oraz 214/2010), zignorował upomnienia kanoniczne z dnia 25 maja 2007 r. (nr 1519/2007), z dnia 23 lutego 2009 r. (nr 392/2009) oraz z dnia 9 kwietnia 2010 r. (nr 867/2010), nie zareagował na wielokrotne wezwania do rozmowy z przełożonymi, kontynuuje szkodliwe wystąpienia, które zostały Księdzu zakazane, szerzy nieaprobowane przez Kościół poglądy, …More
123
1637

Zdobyć cały świat dla Chrystusa

Zdobyć cały świat dla Chrystusa
123
Dekret w sprawie suspensy dla ks. dra hab. Piotra Natanka Nr 2371/2011 Kraków, dnia 20 lipca 2011 r. Ks. dr hab. Piotr Natanek w Grzechyni Przekazuj…More
Dekret w sprawie suspensy dla ks. dra hab. Piotra Natanka
Nr 2371/2011
Kraków, dnia 20 lipca 2011 r.
Ks. dr hab. Piotr Natanek
w Grzechyni
Przekazuję Księdzu do wiadomości, że niniejszym dekretem, zgodnie z kanonem kan. 1371, 2º Kodeksu Prawa Kanonicznego wymierzam Księdzu karę suspensy za ostentacyjnie okazywane nieposłuszeństwo, mimo decyzji i upomnień, jakie były do Księdza kierowane. Oznacza to, że nie może Ksiądz sprawować żadnych czynności kapłańskich jak też i wykonywać władzy rządzenia.
Powyższą karę otrzymuje Ksiądz, ponieważ nie zastosował się do poleceń dyscyplinarnych zawartych w dekretach z dnia 28 stycznia 2010 r. (nr 213/2010 oraz 214/2010), zignorował upomnienia kanoniczne z dnia 25 maja 2007 r. (nr 1519/2007), z dnia 23 lutego 2009 r. (nr 392/2009) oraz z dnia 9 kwietnia 2010 r. (nr 867/2010), nie zareagował na wielokrotne wezwania do rozmowy z przełożonymi, kontynuuje szkodliwe wystąpienia, które zostały Księdzu zakazane, szerzy nieaprobowane przez Kościół poglądy, …More
123
2665

.

.
lanternedslenoir
😇 👍
GAZETYKATOLICKIE
👏
123
621

.

.
123
618

.

.
123
523

.

.
123
494

.

.
123
478

.

.
123
492

.

.
123
462

.

.
123
448

.

.
123
445

.

.
123
466

.

.
123
400

.

.