Clicks5.3K

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

stokrotka7777
3
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy Modlitwa I O Matko Nieustającej Pomocy /z największą ufnością przychodzę dzisiaj /przed Twój święty obraz, /aby błagać o pomoc Twoją. / Nie liczę na moje …More
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Modlitwa I
O Matko Nieustającej Pomocy /z największą ufnością przychodzę dzisiaj /przed Twój święty obraz, /aby błagać o pomoc Twoją. / Nie liczę na moje zasługi, /ani na moje dobre uczynki, /ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa /i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. /Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela /i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. /Tenże Syn Twój umierając / dał nam Ciebie za Matkę. /Czyż więc nie będziesz dla nas, /jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? /Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, /przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna, / przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca o Współodkupicielko, /błagam najgoręcej, / byś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, /której tak bardzo pragnę i potrzebuję .................
Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, / jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie / udzielić nam wszelkich owoców Odkupienia. / Ty wiesż, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, / abyś je nam rozdzielała. / Wyjednaj mi przeto o Najłaskawsza Matko / u Serca Jezusowego tę łaskę, / o którą w tej nowennie pokornie proszę, / a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie / przez całą wieczność. Amen.

Wspólne błagania
O Maryjo usłysz błagania nasze!
Za chorych, abyś ich uzdrowiła,
Za strapionych, abyś ich pocieszyła,
Za płaczących. abyś im łzy otarła,
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych,

Wspólne podziękowania
O Maryjo przyjmij dziękczynienie nasze!
Za uzdrowionych z choroby,
Za pocieszonych w strapieniu,
Za ocalonych z rozpaczy,
Za wyzwolonych z mocy grzechu,
Za wysłuchanych w błaganiu,
Za litość nam okazaną,
Za miłość Twą macierzyńską,
Za dobroć Twą niezrównaną,
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone,

Wspólne prośby do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, / która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, / z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp / z naszymi wspólnymi prośbami. / Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. / przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. / Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej, pomagaj nam nieustannie.
Wielka Matko Boża,
Matko nasza najlepsza,
Pośredniczko nasza u Boga,
Szafarko łask wszelkich,
Matko świętej wytrwałości,
Tronie Miłosierdzia Bożego,
Wszechmocy błagająca,
Poręko naszego zbawienia,
Pogromczyni mocy piekielnych,
Kotwico naszej nadziei,
Umocnienie słabych,
Ucieczko uciśnionych,
Żywicielko głodnych,
Opatrzności ubogich,
Cudowna Lekarko w chorobach,
Ratunku ginących grzeszników,
Nadziejo zrozpaczonych,
Patronko misji świętych,
Wychowawczyni powołań kapłańskich,
Mistrzyni życia duchowego,
Strażniczko czystości,
Opiekunko rodzin,
Czuła Matko sierot,
Zbawienie umierających,
Pani naszych losów,
Przewodniczko pewna do nieba,
Obrona nasza na Sądzie,
Wybawicielko z czyśćca,
Pomagaj nam nieustannie
Wez.: Tyś nasza ucieczka o Pani!
Odp.:Pomocą w ucisku i smutku!
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę Swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową, pozwól prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o nawrócenie grzeszników
Matko Nieustającej Pomocy / wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego / wylaną dla dusz zbawienia, wspomnij na boleści /jakie Twoje macierzyńskie Serce wycierpiało / i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, / którzy żyją z dala od Boga, / i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa /ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. / O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników / zwłaszcza w naszej parafii żyjących. / Ofiaruj za nie sprawiedliwości Bożej krew Syna Świętego /wraz z zasługami Twoich boleści / i wspieraj mnie w mym pragnieniu /pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa /przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki. Matko Nieustającej Pomocy /wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami /i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. Amen.

Modlitwa II
O Matko Nieustającej Pomocy /pozwól mi naśladować Boskie Twoje Dzieciątko / tak jak Je przedstawia Twój cudowny obraz / w chwili, gdy Je przyciskasz do serca. / O tak, jakżebym i ja chciał trzymać się silnie /moimi niegodnymi rękami / Twojej potężnej prawicy.
Tym razem jednak o Matko Nieustającej Pomocy /nie proszę za sobą, lecz za braćmi i siostrami moimi, / którzy tutaj są zebrani wraz ze mną / przed Twoim cudownym obrazem / proszę za całym kościołem św. / i za całą nieszczęśliwą ludzkością. / Wejrzyj Królowo świata /jak wielka jest liczba potrzebujących / smutnych i cierpiących /popatrz jak ciężkie są nasze czasy. /Czyż Ty nie jesteś Matką Nieustającej Pomocy? /Czyż nie jesteś Wszechmocą błagającą? / Wszak nie brakuje Ci ani potęgi, ani dobroci, / by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu. / Obecna godzina jest Twoją godziną. / Więc okaż nam się Matką, / spiesz co prędzej z pomocą Swoją w Tej naszej potrzebie. Spiesz nam z pomocą Swoją zawsze / a zwłaszcza w godzinę śmierci naszej. Amen.

Antyfona
Święta Maryjo, spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przybnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem, oręduj za poświęconym Bogu stanem niewieścim. Niech wsparcia Twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy.
Książki:
=> Jan Paweł II. Rozmowy z Matką Bożą Henryk Bejda
<= kliknij
=> Rekolekcje z Matką Bożą -Ks. Karol Antoniewicz SI
=> Cud Guadalupe -Wincenty Łaszewski
=> Różaniec. Rozważania -Praca zbiorowa
=> Nabożeństwa Fatimskie Tomasz Maria Dąbek OSB
=> Modlitwy do Maryi - Bł. Jan Paweł II
=> Objawienia maryjne. Historia, orędzia, tajemnice -Bożena Hanusiak, Kinga Babiuch


Filmik ze strony: www.youtube.com/watch
edyta886
Bog zapłać
Inka
jadwina
BOG ZAPLAC!!!!!!!