Language Contact

Hoki likes this. 

Na Sibiř???No Čeljabinsk je už na jihozápadní ...tak jo tam mám kamarády.....spočnul bych v vodném opojení a otdychnul bych si

já dostanu brzo taky záchvat ,vemu krompáč a pojedu se podígvat do Dohnalky

karmel+pm— 30.1.2011 17:03:20:
Dohnalovi sektári potvrdili, že sú - mimo Katolíckej Cirkvi
Sekta, ktorú založil bývalý katolícky kňaz Dohnal, týmto listom potvrdili, že sú mimo Katolícku Cirkev.
Vo svojom liste z 26.01.2011 adresovanom pápežovi,sektári obviňujú z kacírstva Svätú Stolicu, ktorej sa vyhrážajú, že ak sa uskutoční blahorečenie Služobníka Božieho Jána Pavla II., ktorá sa plánuje na 1. mája tohto roka,sekta vyhlási exkomunikáciu a anathemu = prekliatie pápeža.Sektári tiež hrozia pápe… [More]


NAŠA KATOLÍCKA CIRKEV SA ZRODILA Z JEŽISOVHO PREBODNUTÉHO BOKU, Z NEHO PRAMENIA VŠETKY SVIATOSTI A MILOSTI PRE KAŽDÉHO KRESŤANA. ŽIADNA INÁ CIRKEV NEMÁ TAKÉ ÚŽASNÉ BOHATSTVO AKO TÁTO. A AK NIEKTO VIDÍ LEN CHYBY U NIEKTORÝCH PREDSTAVITEĽOV A KRITIZUJE ICH NA KAŽDOM KROKU a strháva ku kritike aj druhých TAK TOMU NEJDE O SKUTOČNÚ NÁPRAVU... ALE PODLIEHA PÝCHE...
Každá podstatná zmena zmýšľania začína v pokornej prosbe k Duchu Svätému... tak to robiliaj najväčší reformátori v dejinách Katolíckej … [More]

PRE USMERNENIE A ZORIENTOVANIE SA VŠETKÝCH NÁVŠTEVNÍKOV GLORIA TV, KTORÝM NIE JE DOTERAZ JASNÉ KTO JE VLASTNE EXKOMUNIKOVANÝ OTEC ELIÁŠ, KŇAZ Antonín DOHNAL:
gloria.tv
gloria.tv
gloria.tv
gloria.tv gloria.tv gloria.tv gloria.tv gloria.tv gloria.tv
gloria.tv old.risu.org.ua/ukr/news/article%3B28964 risu.org.ua/…/38964 risu.org.ua/…/34109 NASLEDOVNÉ ODKAZY SLÚŽIA AKO ORIENTÁCIA PRE KATOLIKOV, KTORÍ HĽADAJÚ PRAVDIVÉ INFORMÁCIE OHĽADOM EX-KŇAZA ANTONÍNA DOHNALA. ĎALEJ OBSAHUJÚ STANOVISKO SLOVENSKEJ… [More]

Využivam tento priestor, aby som som nahodných navštevníkov Gloria TV hlavne v českej ale i slovenskej sekcii upozornila na jednu závažnú skutočnosť...
Akú....???? že na vlnách tejto GTV šarapatí naozajstný VLK.
Jedná sa o A. DOHNALA, ktorý sa necháva oslovovať prorok Eliáš a ktorý bol so'svojimi pomocníkmi
'exkomunikovaný a česká biskupská konferencia varuje pred spoluprácou s nimi!
Založili svoju 'cirkev' a hľadajú ovečky na registráciu...na vlnách Gloria TV

Čtyři kněží – tři mniši (Eliáš Dohn… [More]

VAROVÁNÍ !!!!
Nepodceňujme velké nebezpečí falešných proroků, které předvídalo Písmo svaté. Už jsou tady! Samozvaný prorok a odpadlík od víry, černý mág, hypnotizér a manipulátor Anton Dohnal vysílá z Ukrajiny, kde násilím obsadil kostel, svou bezbožnou satanskou špínu do světa, haní Církev svatou a Svatého otce a pyšně se prohlašuje za Mesiáše. Jeho nebezpečnost ilustruje skutečnost, že obloudil celou skupinu lidí, aby jej na tomto katolickém fóru propagovali a prezentovali. Jedná se o tyto … [More]