Language Contact
clicks
3.6k

El Sagrament del perdó

CARTES DOMINICALS (Diumenge, 10/04/2011) La crida a la penitència i l'anunci del perdó dels pecats és un dels grans temes de la predicació de Jesús i dels apòstols. Això ja fou preparat per Joan Baptista, que predicava un baptisme com a signe de … [More]
Please type your posting here