Language Contact
Please type your posting here

Môj Pane,
ďakujem ti za dar NÁDEJE, ktorý si mi dal
vo veľkonočnom ráne, pretože cez teba spoznávam,
že žiadny problém nie je príliš veľký a ani smrť nemá
nado mnou moc. Ďakujem ti za dar RADOSTI, ktorý si mi dal, keď si vstal z mŕtvych, pretože spoznávam, že nezáleží na tom, aký náročný môže život byť, lebo na konci sa budem znova radovať. Ďakujem ti za dar LÁSKY, ktorý si mi dal, keď si sa zriekol svojho života, pretože som spoznala, že žiadny hriech nie je taký veľký, aby nás dvoch mohol … [More]