Language Contact
Please type your posting here

daylight likes this. 

Zhudobnené básne Milana Rúfusa - Bohu vďaka za ne a za básnika s veľkým srdcom.