Language Contact
clicks
13.5k

Pokánie, film minulosti aj budúcnosti

Keď som videl film Pokánie ešte za socializmu v našej televízii, myslel som, že sa mi to sníva.Komunistický mediátori zrejme nedocenili zvláštnosť a neuveriteľnú historickú plastickosť tohto filmu. V hlavnej postave diktátora Varlama Aravidzeho … [More]
Please type your posting here

tŕnie likes this. 

Paching likes this. 

je mi ľúto, mne sa v živote žiadny film tak nepáčil a to pre pravdivosť výpovede o dobe, v ktorej sa viac mlčalo ako hovorilo o tom, čo ľudí bolí.Verím, že pochopíš v historickom kontexte. Veronika - Igorkovi

Nič moc!
Málo pokánia (alebo skôr výčitiek svedomia) tam bolo u Abela Aravidzeho.
Navyše divné scény... . Nemyslím, že je toto až taký OK kresťanský film. Píšem svoj názor - samozrejme, že nemusí nikto súhlasiť so mnou.

Sdc 9:7-15 Keď to oznámili Joatamovi, šiel, postavil sa na končiari vrchu Garizim a zvýšeným hlasom im volal: „Počujte ma, Sichemčania, aby aj vás počul Boh. Išli raz stromy pomazať si kráľa. I povedali olive: Kraľuj nad nami! Ale oliva im odvetila: Môžem ja zanechať svoju tučnosť, ktorú zvelebujú bohovia i ľudia, a ísť sa povyšovať nad stromami? Potom povedali stromy figovníku: Nože poď ty a kraľuj nad nami! Ale figovník im odpovedal: Môžem ja zanechať svoju sladkosť a tie svoje skvostné … [More]