Filofej
Nechať sa formovať Božským majstrom môže každý, kto Mu uveril a prijal Jeho pozvanie. Nie je to iba pre hierarchiu a rehoľníkov, netreba pri tom študovať dogmatiku, pastorálku, či homiletiku. Viera,vernosť a láska ku Ježišovi sú rozhodujúce.